Conceptul „Legea 2%” se conţine într-un şir de acte legale, care au ca scop facilitarea dezvoltării sectorului neguvernamental prin conştientizarea publicului cu privire la sectorul asociativ, sporirea capacităţilor de comunicare a organizaţiilor societăţii civile, dezvoltarea unei culturi filantropice, precum şi de a contribui la sporirea durabilităţii financiare a organizaţiilor societăţii civile.

Read more

La 4 septembrie 2017, Consiliului de Integritate (CI) se va întruni în şedinţă publică la care se vor examina dosarele candidaţilor la funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte ale Autorităţii Naţionale de Integritate (ANI). Semnatarii solicită CI justificarea admisibilităţii candidaţilor la concurs în special prin prisma integrităţii candidaţilor precum şi asigurarea unui proces transparent de selecţie a candidaţilor la funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte ai ANI.

Read more

Increasingly, in many regions of the world, in clear breach of professional integrity and fair trial standards, public prosecutors use their powers to suppress critical voices. For the second year in a row, civil society appeals to the IAP to honour its human rights responsibilities by introducing a tangible human rights policy. Petition signed by 129 global organizations.

Read more

In December 2016, a group of members of the parliament headed by Andrian Candu, the Speaker of the Parliament of the Republic of Moldova, had a legislative initiative concerning the liberalization of the capital and fiscal stimulation, known as the “illegally obtained capitals amnesty”. The representatives of the civil society have condemned this new law draft initiative, believing that it would lead to the legalization of the illegally obtained money and would compromise the anti-corruption fight in the Republic of Moldova.[1]

A join effort made by civil society organizations, experts and development partners, this draft law was blocked and in February 2017 – it was removed from the parliamentary agenda, even though it was voted in the first reading. At the same time, the anti-corruption expertise conducted by the National Anti-corruption Center has concluded “…. the capital liberalization concept becomes thus equal to the legalization of illegal capital, being closer to the illegal money laundering concept”. Thus, this intention to legalize certain dubious funds has failed.

Read more

În decembrie 2016, un grup de deputaţi în frunte cu Andrian Candu, preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, a venit cu o iniţiativă legislativă privind liberalizarea capitalului şi stimularea fiscală, cunoscută sub denumirea “amnistia capitalurilor obţinute ilegal”. Reprezentanţii societăţii civile au condamnat iniţiativa de adoptare a acestei legi, considerând că aceasta ar legaliza banii obţinuţi fraudulos şi ar compromite lupta anticorupţie în Republica Moldova.[1]

Printr-un efort comun al societăţii civile, mediului de experţi şi partenerilor de dezvoltare acest proiect a fost blocat, iar în februarie 2017 – retras din agenda parlamentară, chiar dacă a fost votat în prima lectură. Totodată, expertiza anticorupţie efectuată de către Centrul Naţional Anticorupţie a constatat ”… conceptul liberalizării capitalului devine echivalent cu cel al legalizării capitalului din afara circuitului legal, apropiindu-se de un concept al spălării banilor de provenienţă infracţională”. Astfel, această intenţie de legalizare a unor fonduri de provenienţă dubioasă a eşuat.

Read more

La  13 iulie 2017, Transparency International – Moldova şi Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” au prezentat raportul preliminar privind monitorizarea evoluţiilor în sectorul financiar-bancar din Republica Moldova în perioada decembrie 2016 – mai 2017. Raportul cuprinde rezultatele monitorizării evoluţiilor din acest sector, urmare a fraudelor bancare masive din Republica Moldova, precum şi rezultatele monitorizării recuperării fondurilor fraudate. Activitatea a fost realizată în proiectul „A Case Based Approach to Fighting Grand Corruption”.

Read more

The undersigned civil society organizations express their concern about the Superior Council of Magistracy (SCM) decision of 4 July 2017 on declaring the judge of Chisinau Court of Appeals, Domnica MANOLE, as being incompatible with the position. The signatories ask the President of the Republic of Moldova not to promulgate the decree ordering the dismissal of judge MANOLE, and the SCM to respect the law and truly become a guarantor of judicial independence.

Read more

June 16, 2017 – Transparency International – Moldova, ADEPT, IDIS „Viitorul” and the LRCM launched a new study: State Capture: the Case of the Republic of Moldova.

Over the last decade, Moldova has gone through several stages of corruption – from endemic corruption, to the “politicization” of the fight against corruption by eliminating political rivals and business competitors, and ultimately to state capture by a narrow group with of obscure interests.

Read more