Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online
We have 1 guest online

 

 

 
Content
Căutare
Adaugă intrebare
   Autor :
  dumitru
  Localitatea :
  Pirlita Ungheni
 Întrebare :

spuneti Va rog cine din administratia publica locala sau persoana cu functie de raspundere repartizeaza loturile de pamint pentru constructie si in ce mod? conform Hotarirei nr.623 din 02.07.1999

Răspuns:

 
Legea Nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.14 "Competenţele de bază ale consiliilor locale" prevede: 
 
 
(1) Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, ncondiţiile legii, n toate probelemele de interes local ... 
 
 
(2) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul nti stabilite la art.4 al Legii privind descentralizarea administraztivă, consiliul localrealizează următoarele competenţe: ... 
 
 
e) decide distribuirea şi propune schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a satului ... 
 
 
n baza art.67 "Controlul solicitat de persoane vătămate" 
 
 
(1) Orice persoană fizică sau juridică ce se consideră vătămată ntr-un drept al său printr-un act administrativ emis de o autoritate a adminsitraţiei publice locale poate solicita oficiuluin teritorial al Cancelariei de Stat controlul legalităţii actului. 
 
 
(2) Cererea de efectuare a controlului legalităţii se depune n termen de 30 de zile de data publicării sau comunicării actului. n ea se indică prevederile legislaţiei ce se consideră a fi ncălcate. 
 
 
(3) n termen de 30 de zile de la data primirii cererii oficiul teritorial al Cancelariei de Stat ve lua una din următoarele decizii: 
 
 
a) declanşarea procedurii controlului de legalitate, prevăzut de art.68; 
 
 
b) respingerea cererii şi ncunoştiinţarea solicitantului, cu indicarea motivelor respingerii. 
 
 
(4) Exercitarea dreptului prevăzut de prezentul articol nu lipseşte solicitantul de dreptul sesizării directe a instanţei de contencios administrativ, n condiţiile legii."  
back