Acasă arrow Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online
Avem 1 vizitator online

 

 

 
Conţinut
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Prevenirea corupţiei politice prin reglementarea finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale
Autori: Efim Obreja
 
preven_cor_pol.jpg
 
În lucrare sunt analizate normele privind finanţarea politică din 2 proiecte de legi şi din legislaţia în vigoare, precum şi sunt prezentate recomandările şi experienţa internaţională în acest domeniu. Sunt relevate golurile şi imperfecţiunile din documente examinate,  în special, cele ce ţin de delimitarea finanţării partidelor politice de finanţarea campaniilor electorale şi activităţilor politice a reprezentanţilor aleşi, reglementarea principiilor generale ale donaţiilor, finanţarea indirectă, asigurarea transparenţei şi supravegherea finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale, obligaţiunile partidelor politice şi concurenţilor electorali în procesul de finanţare politică, responsabilităţi şi sancţiuni, contestare.
 
O deosebită atenţie este acordată stipulaţiilor din documentele examinate aflate în contradicţie cu normele şi principiile recunoscute ale finanţării politice.  
 
 
 
 
Transparenţa achiziţiilor publice în municipiul Chişinău

Autori: Maria Ciubotaru, Veronica Ursu
transp_ach_publ.jpg

Lucrarea de faţă constituie o cercetare a impactului corupţiei în licitaţiile publice, realizată la comanda Transparency International – Moldova, şi conţine analize a stării actuale în transparenţa achiziţiilor publice în municipiul Chişinău, prezintă experienţele pozitive acumulate de alte state în contracararea acestui fenomen.

 În lucrare se analizează fenomenul corupţiei prin prisma achiziţiilor publice a lucrărilor de construcţie în cadrul unor obiective concrete de investiţii în municipiul Chişinău în anii 2005-2007 cu descrierea abaterilor de la procedurile stabilite de legislaţie, cu evaluarea costurilor suportate de societate ca rezultat al fenomenului corupţiei în achiziţiile publice.

Cercetările efectuate relevă că pierderile suportate de către participanţii la achiziţiile publice şi diversele plăţi neoficiale şi mite majorează costurile achiziţiilor publice cu 34-58 la sută. De menţionat, că lucrarea reflectă viziunea societăţii civile asupra fenomenului în cauză şi vine cu recomandări care să contribuie la creşterea transparenţei, prevenirii şi combaterii corupţiei în achiziţiile publice, şi la formarea unei societăţi democratice.

  Transparenţa achiziţiilor publice în municipiul Chişinău (Pdf 2.0 Mb)

 
Cultura juridică şi prevenirea corupţiei
cult_jur_prev.jpg
 
 
Publicaţia cuprinde materialele  conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice din 1 noiembrie 2007, organizate de către Transparency International-Moldova, Uniunea Juriştilor din Moldova şi Universitatea de Stat din Moldova.
 
În publicaţie au fost incluse 44 de articole, teze şi comunicări ale 48 de autori, în care se conţin rezultatele cercetărilor şi experienţa internaţională şi naţională în domeniu şi opiniile experţilor, corpului profesoral, reprezentanţilor organelor de drept şi organizaţiilor neguvernamentale, instituţiilor internaţionale şi altor persoane privind cultura juridică, educaţia juridică, educaţia anticorupţie, nihilismul juridic.
 
În materiale se relevă necesitatea acută de promovare a culturii juridice, de sporire a nivelului cunoştinţelor juridice şi anticorupţie în scopul prevenirii corupţiei şi asigurării drepturilor şi libertăţilor persoanei.
 
 
 
 
Jurnaliştii contra corupţiei - 4
jurn_contr_cor_4.jpg
 
În această ediţie sunt publicate 66 de articolele a celor 14 jurnalişti, participanţi la concursul dedicat jurnalismului de investigaţie. În articole este abordat fenomenul corupţiei în Republica Moldova prin prisma investigaţiilor jurnalistice a diverselor cazuri.
 
Într-o formă accesibilă se descrie şi astfel se atenţionează publicul asupra situaţiei privind corupţia în diverse domenii de activitate, formele de manifestare a corupţiei şi consecinţele acesteia.
 
 
 
 
<< Start < Înapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Înainte > Sfârşit >>

Rezultate 37 - 40 din 84