Home arrow Publications, Reports and Studies
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online

 

 

 
Content
Publications, Reports and Studies
(Summary) Sociological Study Corruption in Republic of Moldova: Perceptions vs. Personal Experiences of Households and Business People

SUMMARY

31.10.2012

cercetareSociologica.jpg

Transparency International - Moldova carried out this study in partnership with CBS-AXA and with the support of the US State Department.
The objective of the study was to analyze the perceptions and the encounters with corruption of households and business people in the Republic of Moldova, as well as to evaluate the impact of the implementation of the National Anticorruption Strategy in 2012.
The tasks of the study are the following:
- Evaluating the awareness of the population on the threat of corruption for doing business;
- Identifying the main causes of corruption and their evolution;
- Evaluating the perception and the personal encounters with corruption in 38 domains of public life;
- Estimating the total amount of unofficial payments in various public institutions/services;
- Evaluating the professionalism and credibility of the law enforcement staff members;
- Evaluating public tolerance towards corruption, the acceptability of unofficial payments and willingness to pay bribes;
- Evaluating public awareness about conflict of interest;
- Identifying the most efficient measures to prevent and combat corruption;
- Identifying the main sources of information about corruption and evaluating the credibility of information from mass-media;
- Calculating corruption risks indicators for the law enforcement institutions.

 Sociological Study 2012 Summary Sociological Study 2012 Summary 313.85 Kb

 
Monitorizarea politicilor anticorupţie: în ce măsură autorităţile publice respectă cerinţele privind conţinutul paginilor web?
Available only in romanian

18.09.2012

Comunicat de presă al Transparency International - Moldova

PR_PaginiWeb.jpg

La 18 septembrie 2012 Transparency Internaţional – Moldova a prezentat rezultatele monitorizării paginilor web ale autorităţilor publice centrale (APC), efectuată în cadrul proiectului „Monitorizarea implementării politicilor anticorupţie în APC” finanţat de Fundaţia Soros-Moldova. Scopul monitorizării constă în analiza conţinutului paginilor web ale 20 de autorităţi APC1 prin prisma actelor normative care reglementează acest domeniu si prezentarea propunerilor de îmbunătăţire
a politicii respective, implicit a cadrului legal.

În procesul monitorizării a fost verificată prezenţa pe paginile web a indicatorilor obligatorii prevăzuţi de legislaţie, actualizarea datelor si existenţa referinţelor la sursa publicării acestora. În rezultatul analizei a fost întocmit un clasament al APC în funcţie de calitatea paginilor web. Monitorizarea a fost efectuată în perioada 20.05.2012- 01.08.2012, fiind analizate informaţiile plasate pe paginile web ale APC pe parcursul lunilor ianuarie - iulie 2012.

PR_PaginiWeb2012A PR_PaginiWeb2012A 164.75 Kb

WEB_Final WEB_Final 425.00 Kb

 

 
Transparenţa activităţii întreprinderilor de stat
Available only in romanian

16.09.2012

PR_Intreprindri_de_stat.jpg

Care sunt întreprinderile de stat gestionate de autorităţile publice centrale? Ce servicii prestează acestea? Cine sunt conducătorii întreprinderilor de stat, cum sunt acestia remuneraţi? Cine reprezintă statul în întreprinderile de stat, ce îndemnizaţii ridică
acestia? La acestea si multe alte întrebări Transparency International – Moldova (TI-Moldova) a solicitat răspunsul de la 29 autorităţi publice centrale (APC)1 care gestionează întreprinderi de stat (ÎS).

Rezultatele evaluării transparenţei ÎS au fost prezentate de TI-Moldova într-o nota informativă. Potrivit expertului TI-Moldova, Ianina Spinei, cinci din APC contactate nu au răspuns la solicitarea de informaţii. Celelalte autorităţi au prezentat informaţii despre
173 întreprinderi de stat (ÎS) gestionate – doar 2/3 din ÎS înscrise în Registrul Patrimoniului Public2. În rezultatul analizei acestor informaţii, au fost constatate următoarele (NOTĂ - statistica utilizată se referă la ÎS pentru care au fost prezentate informaţii).

  PR_Intreprinderi de stat PR_Intreprinderi de stat 142.91 Kb

 
Notă informativă privind transparenţa activităţii întreprinderilor de stat
Available only in romanian

16.09.2012

Rap_Intreprindri_de_stat.jpg

În ultimul timp, activitatea întreprinderilor de stat (ÎS) captează tot mai mult atenţia publicului. Pe de o parte, este în crestere volumul informaţiilor din mass-media despre managementul defectuos si regulile în activitatea ÎS, demiterile si numirile în interese politice operate în cadrul ÎS, migraţia cu „iz politic” a ÎS de la unele instituţii bancare sau companii de asigurare la altele s.a. Pe de altă parte, putem constata o mai mare atenţie a autorităţilor statale faţă de activitatea ÎS, manifestată prin efectuarea unor analize si studii privind activitatea ÎS1, prin sporul de transparenţă a Curţii de Conturi în prezentarea rezultatelor auditelor la ÎS si iniţierea discuţiilor la acest subiect în Comisia parlamentară de profil,precum si prin angajamentele de a eficientiza procesul de administrare si deetatizare a bunurilor aflate in proprietatea statului.

Cu toate acestea, întreprinderile de stat rămân o zonă cu risc sporit de corupţie, transparenţa activităţii
acestora trezind o deosebită îngrijorare.

Raport intreprinderi de stat_final Raport intreprinderi de stat_final 865.77 Kb

Anexe Interpr Stat Anexe Interpr Stat 23.19 Mb

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 9 - 12 of 87