Home arrow Newspaper Articles
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online

 

 

 
Content
Newspaper Articles
Sondaj Transparency International - Moldova: funcționarii publici despre implementarea politicilor anticorupție în APC
Available only in romanian

28.03.2014

compresa03_1.jpg

 

Transparency International – Moldova a prezentat la 28 martie 2014 rezultatele sondajului de opinie a funcţionarilor publici din 21 autorităţi publice centrale (APC)  privind implementarea politicilor anticorupţie. Scopul sondajului este analiza modului în care APC aplică un şir de politici anticorupţie, inclusiv: tratarea conflictelor de interese, promovarea conduitei etice, promovarea merituoasă a cadrelor, funcţionarea sistemului de petiţionare etc. Sondajul a fost realizat în cadrul proiectului „Angajarea societăţii civile în monitorizarea politicii conflictului de interese” finanţat Comisia Europeană .

 

PR_sondaj APC_Comisia Europeana_2013.pdf

 
Comunicat de presă al Transparency International - Moldova
Available only in romanian

28.03.2014

compresa03.jpg

 

Monitorizarea politicii de promovare a transparenţei şi responsabilităţii în gestiunea finanţelor publice în autorităţile publice centrale

La 28 martie 2014 Transparency Internaţional – Moldova (TI – Moldova) a prezentat rezultatele monitorizării politicii de promovare a transparenţei şi responsabilităţii în gestiunea finanţelor publice în 20 autorităţi publice centrale  (APC), efectuată în cadrul proiectului „Monitorizarea implementării politicilor anticorupţie în APC” finanţat de Fundaţia Soros-Moldova. Scopul monitorizării constă în analiza aplicării de  către APC a Legii privind achiziţiile publice  nr.96/2007, Legii Curţii de Conturi nr.261/2008 şi Legea privind controlul financiar public intern nr.229/2010 şi formularea propunerilor de îmbunătăţire a acestei politici.

 PR_politica Gestiunea Finantelor Publice_Soros.pdf

 
Declaration
27.03.2014

declaratiaPEONG.jpg

 

Declaration condemning the Russian Federation’s actions of forced intervention which resulted in the annexation of the Autonomous Republic of Crimea – a part of Ukraine, and taking the necessary security measures for the Republic of Moldova

Declaration.pdf

 
Rezultatele evaluării Sistemului Național de Integritate: Partidele politice și Societatea civilă
Available only in romanian

21.03.2014

prmar.jpg

Transparency International – Moldova (TI-Moldova) prezintă rezultatele evaluării a doi piloni din Sistemul Naţional de Integritate (SNI): Partidele politice şi Societatea civilă. Evaluările sunt parte a proiectului „National Integrity System Assessments in European Neighbourhood East Region” realizat în 5 ţări ale Parteneriatului Estic , cu susţinerea financiară a Comisiei Europene. Scopul evaluării constă în identificarea punctelor slabe din cadrul legal, practica funcţionării instituţiilor SNI şi formularea propunerilor de consolidare a acestui sistem întru eficientizarea prevenirii şi combaterii corupţiei. Caracteristicile evaluării includ: abordarea distanţată şi holistică a instituţiilor SNI, contrapunerea situaţiei de jure şi de facto, atitudinea constructivă, utilizarea diferitor surse de evidenţă (cadrul legal naţional; rapoartele şi cercetările organizaţiilor internaţionale, organismelor guvernamentale, think tank-urilor; interviurile cu experţii-cheie). Instituţiile sunt evaluate după trei variabile, esenţiale pentru abilitatea de prevenire a corupţiei: capacitatea (în termeni de resurse şi statut juridic), guvernarea internă (cu accent pe transparenţa, responsabilitatea şi integritatea instituţiei), rolul în sistemul anticorupţie.

  PR_NIS_Partide_Societatea civila PR_NIS_Partide_Societatea civila 230.53 Kb

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 4 of 1347