Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online
Avem 1 vizitator online

 

 

 
Conţinut
Hotărârea Guvernului Nr. 477 din 28.06.2011 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru”

HGO477/2011
ID intern unic:  339169

Republica Moldova GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 477
din  28.06.2011

pentru aprobarea Planului de acţiuni privind minimizarea practicii
de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru”

Publicat : 08.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 544
    În conformitate cu Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014, în scopul  sporirii cotei înregistrate a salariului şi diminuării fenomenelor negative ale plăţii salariilor „în plic”, contabilităţii duble şi „muncii la negru”, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru” (se anexează).
    2. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va monitoriza activităţile partenerilor implicaţi în realizarea Planului de acţiuni nominalizat şi, pînă la 1 martie al anului următor celui gestionar, va informa Guvernul despre rezultatele obţinute.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Vladimir  FILAT
 
    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                         Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 477. Chişinău, 28 iunie 2011.

Plan      GUVERNUL HOTARIRE Nr. 477  GUVERNUL HOTARIRE Nr. 477 76.50 Kb

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339169

 


 
< Precedent   Următor >