Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Consiliul Europei Comitetul de Miniştri Rezoluţia (99) 5, Fondarea “Grupului de State contra corupţiei – GRECO”

Convinşi, că  fondarea GRECO, unde statele membre şi cele ce nu sînt parte  ale Consiliului Europei, participă în egală măsură, vor depune o contribuţie considerabilă la promovarea procesului dinamic în prevenirea şi combaterea efectivă a corupţiei;

Conştienţi de faptul,    prin mijloacele evaluării  reciproce  şi eforturilor  egale,  GRECO  va fi capabilă să monitorizeze  într-un  mod flexibil    şi   eficient   respectarea   Principiilor   Directoare   şi implementarea instrumentelor internaţionale, adoptate de către Consiliul Europei, pentru lupta împotriva corupţiei;

Convinşi, că calitatea de membru deplin al GRECO ar trebui, în consecinţă, rezervată acelora care participă fără restricţii în procedurile  reciproce de evaluarea, şi acceptă să fie evaluate prin acestea;

Referindu-se la Rezoluţia (98) 7 adoptată de către Comitetul de Miniştri la 5 mai 1998, cu ocazia a 102-a Sesiuni la nivel ministerial, autorizînd adoptarea prezentului Acord;

Prin prezenta,

Se stabilesc fondarea Grupului de State Împotriva Corupţiei (GRECO) prin intermediul acestui Acord, Extins Parţial, conduşi de Statutul anexat;

Au convenit ca GRECO să fie format iniţial pentru o perioadă de 3 ani;

Au convenit să revizuiască funcţionarea GRECO la sfîrşitul perioadei iniţiale de 3 ani;

Îşi exprimă dorinţa  că toate statele membre ale Consiliului Europei să devină membre ale GRECO în viitorul apropriat.

 

Anexă la Rezoluţia (99) 5

Statutul “Grupului de state contra corupţiei” (GRECO)

Articolul 1 - Obiectul GRECO

Grupul de State contra Corupţiei (denumit în continuare GRECO) are ca scop ameliorarea capacităţii membrilor săi de a lupta contra corupţiei urmărind implimentarea angajamentelor pe care şi le-au asumat în  acest  domeniu  pe  calea  procesului  dinamic  de  evaluare  şi  de constrîngere mutuală.

Articolul 2 - Funcţiile GRECO

În scopul realizării  obiectului indicat de Articolul 1, GRECO  este obligat:

    - să urmărească  aplicarea  Principiilor Directorii în lupta  contra corupţiei,  ca  cele  adoptate de Comitetul de Miniştri  al Consiliului Europei la 6 noiembrie 1997;

    - să urmărească implimentarea instrumentelor juridice internaţionale care  vor  fi  adoptate  în  aplicarea  Programului  de  acţiune  contra corupţiei,   în   conformitate  cu  dispoziţiile  cuprinse   în   aceste instrumente;

Articolul 3 – Sediul

Sediul GRECO este la Strasbourg.

Articolul 4 - Procedura de a deveni membru al GRECO

1. Orice Stat Membru al Consiliului Europei, altele decît cele menţionate în Rezoluţia ce instituie GRECO, poate deveni membru al GRECO în  orice  moment  notificînd  despre aceasta  Secretarului  General  al Consiliului Europei.

2. Orice Stat  ne membru care a participat la elaborarea prezentului Acord parţial[1] lărgit poate deveni membru al GRECO în orice  moment notificînd despre aceasta Secretarului General al Consiliului  Europei. Notificarea trebuie să fie însoţită de o declaraţie prin care Statul nou membru  se angajează să respecte Principiile Directorii în luptă  contra corupţiei, adoptate de Comitetul de Miniştri la 6 noiembrie 1997.

3. Statele care devin Părţi la instrumentele juridice internaţionale adoptate de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în  aplicarea Programului de Acţiune contra Corupţiei şi care prevede achiziţionarea automată  a  calităţii de membru al GRECO, devin membre ale GRECO ipso facto în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în aceste instrumente.

4. Comitetul de Miniştri, în componenţa sa limitată a reprezentanţilor  Statelor Membre ale Acordului Parţial Lărgit, şi  după consultarea  cu Statele non membre care deja participă la acesta,  poate invita  Statele non membre, altele decît cele vizate de paragraful 2, să devină membre ale GRECO. Statul non mebru primind o astfel de invitaţie notifică  Secretarului General intenţia sa de a deveni membru al GRECO, însoţită de o declaraţie prin care se angajează să respecte Principiile Directorii în lupta contra corupţiei.

Articolul 5 - Participarea Comunităţii Europene

Comunitatea Europeană  poate  fi  invitată  de  către  Comitetul  de Miniştri  să participe la lucrările GRECO. Modalităţile de participare a acesteia   din  urmă  sînt  definite  de  rezoluţia  care  o  invită  la participare.

Articolul 6 - Componenţa GRECO

1. Fiecare membru  denumeşte o delegaţie pe lîngă GRECO compusă  din doi reprezentanţi maximum. Un reprezentant este denumit şef al delegaţiei.

2. Cheltuielile  de  deplasare şi de sejur ale unui reprezentant  al delegaţiei sînt acoperite de bugetul Acordul parţial lărgit.

3. Reprezentanţii  numiţi cu sediu la GRECO se bucură de  privilegii şi  imunităţi aplicabile în baza articolului 2 al Protocolului Acordului General privind Privilegiile şi Imunităţile Consiliului Europei.


 
< Precedent   Următor >