Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online
Avem 1 vizitator online

 

 

 
Conţinut
Consiliul Europei Adunarea Parlamentară Rezoluţia 1214 (2000) Rolul Parlamentelor în lupta împotriva corupţiei

1.                  Un parlament este o instituţie fundamentală a unei ţări, deoarece este expresia esenţială a voinţei poporului şi, prin urmare, are drept primă responsabilitate de a lupta împotriva corupţiei sub toate formele sale, mai ales în viaţa publică, dar şi din ce în ce mai mult în întreaga economie. Parlamentele trebuie să îndeplinească această sarcină în interesul moralităţii generale a societăţii, precum şi al progresului său economic durabil, unde onestitatea şi încrederea sunt vitale. Pe măsură ce Europa – şi lumea – se uneşte, această luptă devine din ce în ce mai complexă şi mai urgentă. Consiliul Europei, Adunarea parlamentară şi parlamentele naţionale trebuie să fie printre primele în promovarea bunei gestiuni a afacerilor publice în Europa şi în lume, şi în sensibilizarea mai largă la pericolele corupţiei.

2.                  Lupta împotriva corupţiei devine mai dificilă, pe măsură ce concurenţa economică între întreprinderi, ţări şi grupuri de ţări se intensifică, cuprinzând şi domeniul spionajului economic; pe măsură ce sumele în joc cresc concomitent cu volumul contractelor; şi din cauza că morala publică riscă să slăbească. Dacă parlamentele, ultimele bastioane de rezistenţă împotriva corupţiei, sunt ele înseşi atinse de către aceasta, lupta riscă să fie pierdută.

3.                  Adunarea parlamentară, amintind printre altele Resoluţia 1147 (1998), cu privire la ameninţarea criminalităţii de afaceri asupra Europei, încât şi conferinţa Consiliului Europei şi a Băncii mondiale asupra rolului parlamentelor în lupta împotriva corupţiei, organizată la Riga, în martie 1999, se felicită de faptul că Consiliul Europei intensifică eforturile sale în acest domeniu. Ea se felicită, în special, de Convenţia penală a Consiliului Europei cu privire la corupţie (1999), de noua sa Convenţie civilă cu privire la corupţie şi de Principiile directorii pentru lupta împotriva corupţiei, elaborate în 1998 de către Grupul Multidisciplinar al Consiliului pe corupţie. Ea invită toate statele,  membre sau nu ale Consiliului Europei, să ratifice rapid aceste convenţii pe care ea doreşte să le vadă cât mai curând intrate în vigoare.

4.                  Adunarea parlamentară încuragează, de asemenea, Consiliul Europei să consolideze cooperarea, in mod special cu OCDE, în privinţa Convenţiei sale cu privire la lupta împotriva corupţiei agenţilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale, şi cu Uniunea europeană, în privinţa Convenţiei sale cu privire la corupţia funcţionarilor comunitari sau funcţionarilor statelor membre ale Uniunii europene, încât şi în cadrul programului Octopus, la care el participă împreună cu Uniunea europeană.

5.                  Adunarea parlamentară însărcinează comisia sa privind respectul obligaţiilor şi angajamentelor statelor Consiliului Europei (comisia de monitorizare) de a evalua, deasemenea, cel puţin la fiecare doi ani, progresele înregistrate în lupta împotriva corupţiei, dat fiind că aceasta împiedică ţările să respecte normele Consiliului Europei.


 
< Precedent   Următor >