Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Consiliul Europei Comitetul Miniştrilor Recomandarea Rec (2000) 10 privind codurile de conduită pentru agenţii publici

Comitetul Miniştrilor, în conformitate cu art.15.b al Statutului Consiliului Europei,

Luând în considerare că scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni mai strânse între membrii săi;

Luând în considerare că administraţiile publice joacă un rol esenţial în societăţile democratice şi că ele trebuie să aibă la dispoziţie un personal corespunzător pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor care le-au fost încredinţate;

Luând în considerare că agenţii publici sunt elementele cheie ale administaţei publice, că  au îndatoriri şi obligaţiuni specifice, şi că  trebuie că posede calificările necesare  un mediu juridic şi material corespunzător pentru a putea să-şi îndeplinească sarcinile într-un mod adecvat;

Fiind convins că corupţia reprezintă o ameninţare serioasă împotriva Statului de drept,  democraţiei, drepturilor omului, echităţii şi justiţiei sociale; că ea împiedică dezvoltarea economică, pune în pericol stabilitatea instituţiilor democratice şi fundamentele morale ale societăţii;

Având în vedere recomandările Conferinţelor 19 şi 21 ale miniştrilor europeni ai Justiţiei (La Valette, 1994 şi respectiv Praga, 1997);

Având în vedere Programul de acţiune împotriva corupţiei adoptat de Comitetul Miniştrilor în 1996;

Având în vedere Recomandarea Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei Rec(2000)6 privind statutul agenţilor publici din Europa;

În conformitate cu Declaraţia finală şi Planul de acţiune adoptate de către şefii de Stat şi de guvern ai Consiliului Europei la cel de-al 2-lea Summit care s-a desfăşurat la Strasbourg la 10 şi 11 octombrie 1997;

Reamintind în acest context importanţa participării Statelor nemembre la activităţile Consiliului Europei împotriva corupţiei şi fiind satisfăcut de contribuţia lor preţioasă la punerea în aplicare a Programului de acţiune împotriva corupţiei;

Ţinând cont de Rezoluţia (97) 24 care include douăzeci de principii directorii pentru lupta împotriva corupţiei;

Având în vedere Rezoluţiile (98) 7 şi (99) 5 cuprinzând autorizarea şi, respectiv, adoptarea Acordului parţial lărgit care stabileşte Grupul de State împotriva corupţiei – GRECO, instituţie care are ca obiect ameliorarea capacităţii membrilor său pentru a lupta împotriva corupţiei supraveghind  punerea în aplicare a angajamentelor lor în acest domeniu;

Convins că sensibilizarea opiniei publice şi promovarea valorilor etice constituie mijloace importante pentru prevenirea corupţiei,

Recomandă guvernelor Statelor membre să promoveze, respectând legislaţia naţională şi principiile de dirijare a administrării publice, adoptarea codurilor naţionale de conduită pentru agenţii publici inspirându-se din Codul model de conduită pentru agenţii publici anexat la prezenta recomandare; şi

Împuterniceşte Grupul de State împotriva corupţiei – GRECO să urmărească punerea în aplicare a acestei recomandări.

 

 

 


 
< Precedent   Următor >