Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Consiliul Europei Protocol adiţional la Convenţia penală privind corupţia

(Strasbourg, 15.05.2003)

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentului protocol,

    considerând că este oportun să se completeze Convenţia penală privind corupţia (STE nr. 173), denumită în continuare Convenţia, pentru prevenirea şi lupta împotriva corupţiei,

    considerând, de asemenea, că prezentul protocol va permite o punere în aplicare mai largă a Programului de acţiune împotriva corupţiei din 1996,

    au convenit următoarele:

 

 

CAPITOLUL I - Terminologia

Articolul 1. Terminologia

În scopurile prezentului protocol:

1. Termenul arbitru trebuie înţeles prin referire la dreptul naţional al statului parte la prezentul protocol, dar în orice caz trebuie să includă o persoană care, având în vedere un acord de arbitraj, este chemată să ia o decizie care obligă din punct de vedere juridic cu privire la un litigiu care îi este prezentat chiar de către părţile acestui acord.

2. Termenul acord de arbitraj înseamnă un acord recunoscut de dreptul naţional şi prin care părţile convin să supună un litigiu unui arbitru pentru a decide.

3. Termenul jurat trebuie considerat prin referire la dreptul naţional al statului parte la prezentul protocol, dar în orice caz trebuie să includă o persoană care să acţioneze în calitate de membru neprofesionist al unui organ colegial însărcinat să se pronunţe în cadrul unui proces penal cu privire la vinovăţia unui acuzat.

4. În cazul urmăririlor care implică un arbitru sau un jurat străin, statul care realizează urmărirea nu poate aplica definiţia de arbitru sau de jurat decât în măsura în care această definiţie este compatibilă cu dreptul său naţional.

CAPITOLUL II - Măsuri ce trebuie luate la nivel naţional

Articolul 2. Corupţia activă a arbitrilor naţionali

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, fapta, săvârşită cu intenţie, de a propune, de a oferi sau de a da, direct ori indirect, orice folos necuvenit unui arbitru care îşi exercită funcţiile în conformitate cu dreptul naţional cu privire la arbitraj al acestei părţi, pentru el sau pentru altcineva, pentru ca acesta să îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui act în exerciţiul funcţiilor sale.

Articolul 3. Corupţia pasivă a arbitrilor naţionali

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, fapta, săvârşită cu intenţie, a unui arbitru care îşi exercită funcţiile în conformitate cu dreptul naţional cu privire la arbitraj al acestei părţi, de a solicita sau de a primi, direct ori indirect, orice folos necuvenit pentru el sau pentru altcineva ori de a accepta oferta sau promisiunea cu scopul de a îndeplini ori de a se abţine să îndeplinească un act în exercitarea funcţiilor sale.

Articolul 4. Corupţia arbitrilor străini

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, faptele menţionate la art. 2 şi 3 din prezentul protocol, dacă acestea se referă la un arbitru care îşi exercită funcţiile în conformitate cu dreptul naţional cu privire la arbitraj al oricărui alt stat.

Articolul 5. Corupţia juraţilor naţionali

Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca infracţiune, conform dreptului său intern, actele menţionate la art. 2 şi 3 din prezentul protocol, dacă implică orice persoană care îşi exercită funcţiile de jurat în cadrul sistemului său judiciar.


 
< Precedent   Următor >