Acasă arrow Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative arrow Comentarii TI - Moldova la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Comentarii TI - Moldova la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat

Vă comunic că în cadrul Transparency International – Moldova am  examinat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat.

Pe marginea propunerilor din proiectul de lege prezint următoarele obiecţii şi propuneri:

  1. Se propune de a completa proiectul de lege (adică art.19 din Legea cu privire la notariat) cu norme din care ar rezulta că notarul este obligat:

- să depună în condiţiile legii declaraţie cu privire la venituri şi proprietate;

Propunerea dată rezultă din faptul că în conformitate cu art.8 din Legea cu privire la notariat „notarul este persoana autorizată de stat să presteze în numele acestuia servicii publice” sau conform proiectului prezentat de lege “notarul este persoană fizică autorizată să desfăşoare activitate notarială în numele statului”.

În acest context, notarul cade sub incidenţa art.2 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, în conformitate cu care „prin agent public se înţelege: ... (ii) orice persoană care exercită o funcţie publică, inclusiv pentru un organism public sau o întreprindere publică, ori care prestează un serviciu public ...”, precum şi sub incidenţa art.8 din aceeaşi Convenţie, în conformitate cu care statul încurajează integritatea, cinstea şi răspunderea agenţilor publici prin aplicarea Codului de conduită, care prevede inclusiv declararea veniturilor şi proprietăţii, pentru exercitarea corectă, onorabilă şi corespunzătoare a funcţiilor publice.

- să efectueze verificarea corespunzătoare a clienţilor şi evidenţa, precum şi să raporteze organelor specializate de prevenire şi combatere a spălării banilor informaţia privind tranzacţiile suspecte în conformitate cu cerinţele Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;

Propunerea dată rezultă din cerinţele Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei şi celor 40 de recomandări FATF, precum şi din prevederile Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

  1. Atragem atenţia că în conformitate cu art.I p.16 din proiectul prezentat de lege se propune completarea art.19 din Legea cu privire la notariat cu lit. h), i), j), k), însă în proiectul de lege conţinutul literelor h) şi i) nu este prezentat (lipseşte).
  2. Se propune, de asemenea, completarea proiectului prezentat de lege (adică art.21 din Legea cu privire la notariat) cu norme din care ar rezulta că notarului i se interzice:

- să caute să obţină sau să accepte beneficii incorecte în vederea influenţării îndeplinirii/neîndeplinirii atribuţiilor/obligaţiilor sale;

- să se implice în acţiuni din care ar putea obţine un beneficiu incorect datorită informaţiei obţinute din activitatea notarială.

 
< Precedent   Următor >