Acasă arrow Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative arrow Comentarii TI - Moldova la proiectul Regulamentului privind procedura de formare şi funcţionare a comisiilor speciale de etică
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Comentarii TI - Moldova la proiectul Regulamentului privind procedura de formare şi funcţionare a comisiilor speciale de etică

Vă comunic că în cadrul Asociaţiei Obşteşti Transparency International – Moldova am examinat proiectul Hotărîrii de Guvern privind comisiile speciale de etică şi proiectul Regulamentului privind procedura de formare şi funcţionare a comisiilor speciale de etică elaborate de către Ministerul Justiţiei, precum şi Nota informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului privind comisiile speciale de etică.

În rezultatul examinării proiectelor prezentate înaintez următoarele obiecţii şi propuneri:

  1. Proiectul prezentat al Hotărîrii de Guvern prevede crearea în cadrul instituţiilor/organizaţiilor publice a comisiilor speciale de etică şi aprobarea Regulamentului privind procedura de formare şi funcţionare a comisiilor speciale de etică. Conform proiectului rezultă că Guvernul întreprinde aceste măsuri în vederea executării prevederilor doar a Legii cu privire la conflictul de interese.

Consider că crearea în cadrul instituţiilor/organizaţiilor publice a comisiilor speciale de etică şi aprobarea Regulamentului privind procedura de formare şi funcţionare a comisiilor speciale de etică este dictată nu numai de necesitatea executării (adică implementării) prevederilor Legii cu privire la conflictul de interese, dar şi a Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public, altor legi, precum şi tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte, în aspectele ce ţin de conduita funcţionarului public şi conflictul de interese.

Ţinem cont că respectarea normelor privind conflictul de interese reprezintă unele aspecte ale Codului de conduită a funcţionarului public şi că comisiile de etică au menirea de a implementa în sectorul public atît normele cu privire la conflictul de interese, cît şi ale Codului de conduită a funcţionarului public. Însăşi denumirea comisiilor denotă despre domeniul în care trebuie să activeze (etica sau conduita funcţionarului).

În acest context propun de a completa proiectul Hotărîrii de Guvern astfel încît să se înţeleagă că crearea în cadrul instituţiilor/organizaţiilor publice a comisiilor speciale de etică şi aprobarea Regulamentului privind procedura de formare şi funcţionare a comisiilor speciale de etică se efectuează în vederea implementării prevederilor Legii cu privire la conflictul de interese, Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public, altor legi, precum şi tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte, în aspectele ce ţin de conduita funcţionarului public şi conflictul de interese.

  1. În p.1 a proiectului Hotărîrii de Guvern se stipulează că comisiile speciale de etică se creează „pentru a verifica activitatea de serviciu a persoanei”. Totodată, în proiectul de Regulament nu se indică scopul înfiinţării în cadrul instituţiilor/organizaţiilor publice a comisiilor speciale de etică.

Într-adevăr în aceste documente este necesar de a stipula scopul pentru care se înfiinţează şi activează comisiile de etică.

Totodată, consider că comisiile speciale de etică, care urmează a fi înfiinţate, au menirea nu de a verifica activitatea de serviciu a funcţionarilor, dar de a asigura implementarea, aplicarea şi respectarea normelor Codului de conduită a funcţionarului public precum şi normelor privind conflictul de interese prevăzute de legislaţie, de a asigura corectitudinea funcţionarilor publici, instituţiilor/organizaţiilor publice şi procesului de luare a deciziilor oficiale şi de administrare publică, precum şi de a spori încrederea publicului în corectitudinea acestora.

În acest sens propun de a efectua modificări în p.1 al proiectului Hotărîrii de Guvern, precum şi de a completa proiectul de Regulament cu norma care ar prevedea că comisiile speciale de etică se creează în cadrul instituţiilor/organizaţiilor publice în scopul de a asigura implementarea, aplicarea şi respectarea de către instituţiile/organizaţiile publice şi funcţionarilor acesteia a normelor Codului de conduită a funcţionarului public precum şi normelor privind conflictul de interese prevăzute de legislaţie, de a asigura corectitudinea funcţionarilor publici, instituţiilor/organizaţiilor publice şi procesului de luare a deciziilor oficiale şi de administrare publică, precum şi de a spori încrederea publicului în corectitudinea acestora.


 
< Precedent   Următor >