Acasă arrow Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative arrow Comentarii TI - Moldova la proiectul de Lege cu privire la Comisia Principală de Etică, structura şi modul de funcţionare a acesteia
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Comentarii TI - Moldova la proiectul de Lege cu privire la Comisia Principală de Etică, structura şi modul de funcţionare a acesteia

Vă comunic că în cadrul Asociaţiei Obşteşti Transparency International – Moldova am examinat proiectul de Lege cu privire la Comisia Principală de Etică, structura şi modul de funcţionare a acesteia, care prevede aprobarea Regulamentului Comisiei Principale de Etică, Structurii Comisiei Principale de Etică şi Personalul-limită al Comisiei Principale de Etică, proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.335-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sistemul bugetar, elaborate de către Ministerul Justiţiei, precum şi Notele informative la proiectele date de Lege.

În rezultatul examinării proiectului prezentat de Lege cu privire la Comisia Principală de Etică, structura şi modul de funcţionare a acesteia, inclusiv a proiectului Regulamentului Comisiei Principale de Etică anexat la proiectul de Lege înaintez următoarele obiecţii şi propuneri:

  1. P.2 din proiectul prezentat de Regulament al Comisiei Principale de Etică prevede că „Comisia are drept obiectiv implementarea politicii cu privire la conflictul de interese”. Aceasta ar însemna că proiectul dat de Regulament nu prevede competenţa Comisiei Principale de Etică de supraveghere a implementării legislaţiei cu privire la conduita funcţionarului public, dar numai a legislaţiei cu privire la conflictul de interese. Adică prin proiectul dat de Regulament se întreprind măsuri în vederea implementării prevederilor doar a legislaţiei cu privire la conflictul de interese, dar nu şi celor privind conduita funcţionarului public.Concluziile date se confirmă prin faptul că în continuare normele prevăzute în proiectul de Regulament (adică compartimentele privind „atribuţiile”, „procedura de examinare a declaraţiilor de interese”, „procedura de examinare şi soluţionare a conflictelor de interese”, „controlul asupra executării Legii cu privire la conflictul de interese”, „procedura de examinare şi soluţionare a conflictelor de interese”, „controlul executării Legii cu privire la conflictul de interese”) se referă doar la aspectele Comisiei Principale de Etică care ţin de conflictul de interese. În proiectul de Regulament lipsesc prevederile/aspectele ce ţin de activitatea Comisiei Principale de Etică care s-ar referi la supravegherea implementării, aplicării şi respectării legislaţiei ce ţine de Codul de conduită a funcţionarului public.

Consider că crearea Comisiei Principale de Etică şi aprobarea Regulamentului Comisiei Principale de Etică este dictată nu numai de necesitatea implementării legislaţiei cu privire la conflictul de interese, dar şi a legislaţiei cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public, şi că Comisia Principală de Etică trebuie să aibă competenţa de supraveghere a implementării, aplicării şi respectării atît a legislaţiei cu privire la conflictul de interese, cît şi legislaţiei cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.

Ţinem cont că normele privind conflictul de interese reprezintă sau sunt parte componentă a Codului de conduită a funcţionarului public şi că Comisia Principală de Etică, care urmează a fi creată, are menirea de a implementa şi de a supraveghea implementarea de către instituţiile şi organizaţiile publice atît a normelor cu privire la conflictul de interese, cît şi a normelor privind Codul de conduită a funcţionarului public. Însăşi denumirea Comisiei Principale de Etică denotă despre domeniul în care trebuie ea să activeze (etica sau conduita funcţionarului).

La etapa elaborării şi adoptării Legii cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public a fost propus ca legea dată să reglementeze crearea şi activitatea Comisiei Principale de Etică ca organ de supraveghere a acestei legi, însă propunerea dată nu a fost acceptată. S-a considerat că în acest scop este îndeajuns norma din Legea cu privire la conflictul de interese, că de la sine se subînţelege că Comisia Principală de Etică înfiinţată în conformitate cu Legea cu privire la conflictul de interese se va ocupa şi de problemele privind implementarea legislaţiei privind conduita funcţionarului public.

Pentru a repara eroarea admisă în legătură cu adoptarea Legii cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public (privind reglementarea organului de supraveghere, adică a Comisiei Principale de Etică) şi a exclude acest gol, propun de a completa p.2 din proiectul de Regulamentul cu norma, din care ar rezulza că Comisia Principală de Etică are drept obiectiv supravegherea implementării, aplicării şi respectării, de asemenea, a legislaţiei privind Codul de conduită a funcţionarului public.

  1. Propun de a completa compartimentul I (Dispoziţii generale) din proiectul de Regulament cu norma din care ar rezulta că Comisia Principală de Etică se conduce de Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public, Legea cu privire la conflictul de interese, Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, alte norme din legislaţie ce ţin de conduita funcţionarului public şi conflictul de interese, precum şi de tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte.
  2. Ţinînd cont de obiecţiile şi propunerile prezentate în p.1 al avizului, necesită a fi completat Compartimentul II al proiectului Regulamentului Comisiei Principale de Etică, care reglementează atribuţiile Comisiei.

Propun de a completa p.4 al compartimentului II (Atribuţiile Comisiei) din proiectul de Regulament cu atribuţiile ce ţin de supravegherea implementării, aplicării şi respectării legislaţiei privind conduita funcţionarilor publici.


 
< Precedent   Următor >