Acasă arrow Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative arrow Comentarii TI - Moldova la proiectul Raportului naţional privind activitatea anticorupţie pentru anul 2008
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Comentarii TI - Moldova la proiectul Raportului naţional privind activitatea anticorupţie pentru anul 2008

Vă comunic că la solicitarea Secretariatului Grupului de monitorizare a SNPCC în cadrul Asociaţiei Obşteşti Transparency International – Moldova am examinat proiectul Raportului naţional privind activitatea anticorupţie pentru anul 2008.

În rezultatul analizei proiectului de Raport se relevă că la întocmirea lui au fost depuse mari eforturi şi ca rezultat în el au fost reflectate mai multe aspecte ale activităţii anticorupţie efectuate în perioada de referinţă. Cu toate acestea la proiectul dat de Raport înaintez următoarele obiecţii şi propuneri:

  1. La pag.4 din proiectul Raportului propun de a efectua completări din care ar rezulta că CCCEC este nu numai organ de combatere, dar şi de prevenire a corupţiei.
  2. Propun de a completa compartimentul „Deficienţe” (pag.4) cu neajunsurile principale relevate în Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei. De exemplu, în legea dată incriminarea corupţiei, clasificarea actelor de corupţie şi reglementarea „faptelor de comportament corupţional” este în contradicţie cu Convenţiile internaţionale în domeniu. În legea dată se mai se relevă şi unele neajunsuri ce ţin de măsurile de prevenire a corupţiei, de imunităţi sau privilegii de jurisdicţie, responsabilităţi, inclusiv răspunderea persoanelor juridice, protecţia persoanelor, consecinţele corupţiei etc.
  3. La pag.4-5 proiectul de Raport urmează a fi completat cu aspectul precum că Codul penal necesită a fi completat cu prevederile privind:

-          noţiunea de „agent public” în conformitate cu Convenţiile internaţionale;

-          modificarea şi completarea articolelor privind răspunderea penală pentru trafic de inflienţă, abuz de funcţii, obstrucţionarea bunei funcţionări a justiţiei;

-          răspunderea pentru deturnarea sau folosirea ilicită de bunuri de către un agent public, îmbogăţirea ilicită, tăinuirea;

-          răspunderea persoanelor juridice pentru săvîrşirea actelor de corupţie;

-          răspunderea agenţilor publici străini şi funcţionarilor organizaţiilor publice internaţionale pentru săvîrşirea actelor de corupţie. 

  1. Compartimentul I (pag.6 sau 8) a proiectului de Raport necesită a fi completat referitor la adoptarea Legii privind partidele politice la compartimentul privind finanţarea partidelor politice şi campaniilor electorale (care are o deosebită importanţă pentru prevenirea corupţiei politice), precum şi la golurile, neajunsurile şi necesitatea efectuării modificărilor şi completărilor la legea dată ce ţin, în special, de limitele donaţiilor, finanţarea indirectă, delimitarea finanţării partidelor politice de finanţarea campaniilor electorale şi finanţarea activităţilor politice ale reprezentanţilor aleşi, limitarea şi evidenţa cheltuielilor în campania electorală, asigurarea transparenţei finanţării, supravegherea finanţării şi organul independent de supraveghere, responsabilităţi şi sancţiuni, contestarea, excluderea normei privind interzicerea finanţării de către cetăţenii Republicii Moldova care se află în străinătate etc.

 
< Precedent   Următor >