Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online

 

 

 
Content
Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de semnalare şi monitorizare a nivelului corupţiei în autorităţile publice nr.1461 din 19.12.2008
Available only in romanian

(Monitorul Oficial nr.237-240 din 31.12.2008, art.1479)

 

    În temeiul art.5 alin.(1) lit.j) din Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.103-105, art.391) şi în vederea realizării acţiunii 22 din compartimentul „Optimizarea activităţii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” din Programul de acţiuni privind implementarea Planului Preliminar de Ţară al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA „Provocările Mileniului”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.32 din 11 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.129), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă:

    Regulamentul privind mecanismul de semnalare şi monitorizare a nivelului corupţiei în autorităţile publice, conform anexei nr.1;
    formularul de raportare pentru semnalarea externă, conform anexei nr.2;
    formularul de raportare pentru semnalarea internă, conform anexei nr.3.

    2. Regulamentul privind mecanismul de semnalare şi monitorizare a nivelului corupţiei în autorităţile publice urmează a fi implementat succesiv, după cum urmează:
    a) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi subdiviziunile lui teritoriale – cu începere de la 1 ianuarie 2009;
    b) autorităţile administraţiei publice centrale, instituţiile publice, subdiviziunile acestora, precum şi structurile subordonate lor – cu începere de la 1 ianuarie 2010.

    3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să implementeze Regulamentul privind mecanismul de semnalare şi monitorizare a nivelului corupţiei în autorităţile publice cu începere de la 1 ianuarie 2010.

    4. Implementarea mecanismului de semnalare a nivelului corupţiei de către autorităţile şi instituţiile publice indicate în punctele 2 şi 3 din prezenta hotărîre va fi asigurată din contul şi în limitele bugetelor aprobate.


    PRIM-MINISTRU                                                          Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                   Igor Dodon
    Viceprim-ministru                                                            Valentin Mejinschi
    Ministrul finanţelor                                                          Mariana Durleşteanu

 

 

 


 
< Prev   Next >