Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994

Articolul 9. Principiile fundamentale privind proprietatea

(1) Proprietatea  este  publică  şi privată. Ea  se  constituie  din bunuri materiale şi intelectuale.

(2) Proprietatea  nu  poate fi folosită în detrimentul  drepturilor, libertăţilor şi demnităţii omului.

(3) Piaţa, libera iniţiativă economică, concurenţa  loială  sînt factorii de bază ai economiei.

Articolul 10. Unitatea poporului şi dreptul la identitate

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului Republicii  Moldova. Republica Moldova  este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi.

(2) Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

Articolul 11. Republica Moldova, stat neutru

(1) Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă.

(2) Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său.

Articolul 12. Simbolurile statului

(1) Republica Moldova are drapel, stemă şi imn.

(2) Drapelul  de Stat al Republicii Moldova este tricolor. Culorile sînt  dispuse  vertical,  în ordinea următoare, începînd  de  la  lance: albastru,  galben,  roşu. În centru, pe fîşia de culoare  galbenă,  este imprimată Stema de Stat a Republicii Moldova.

(3) Stema de  Stat a Republicii Moldova reprezintă un scut tăiat  pe orizontală  avînd în partea superioară cromatică roşie, în cea inferioară -  albastră, încărcat cu capul de bour avînd între coarne o stea cu  opt raze.  Capul  de bour este flancat în dreapta de o roză cu cinci  petale, iar în stînga de o semilună conturnată. Toate elementele reprezentate în scut  sînt  de aur (galbene). Scutul este plasat pe pieptul unei  acvile naturale  purtînd în cioc o cruce de aur (acvila cruciată) şi ţinînd  în gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în cea stîngă un sceptru de aur.

(4) Imnul de  Stat  al  Republicii Moldova se stabileşte  prin  lege organică.

(5) Drapelul, stema  şi imnul sînt simbolurile de stat ale Republicii Moldova şi sînt ocrotite de lege.

Articolul 13. Limba de stat, funcţionarea celorlalte limbi

(1) Limba de  stat  a Republicii Moldova este  limba  moldovenească, funcţionînd pe baza grafiei latine.

(2) Statul recunoaşte  şi  protejează  dreptul la păstrarea,  la dezvoltarea  şi la funcţionarea limbii ruse şi a altor limbi vorbite  pe teritoriul ţării.

(3) Statul facilitează  studierea limbilor de circulaţie internaţională.

(4) Modul de funcţionare a limbilor pe teritoriul Republicii Moldova se stabileşte prin lege organică.

Articolul 14. Capitala

Capitala Republicii Moldova este oraşul Chişinău.

Titlul II. DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 15. Universalitatea

Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin  Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.

Articolul 16. Egalitatea

(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toţi cetăţenii  Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor  publice,  fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau  de origine socială.


 
< Precedent   Următor >