Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994

Capitolul III. ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE

Articolul  55. Exercitarea  drepturilor şi a libertăţilor

Orice persoană îşi exercită drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să  încalce drepturile şi  libertăţile altora.

Articolul 56. Devotamentul faţă de ţară

(1) Devotamentul faţă de ţară este sacru.

(2) Cetăţenii cărora le sînt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii,  răspund  de  îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor  ce  le revin şi, în cazurile prevăzute de lege, depun jurămîntul cerut de ea.

Articolul 57. Apărarea Patriei

(1) Apărarea  Patriei  este un drept şi o datorie sfîntă a  fiecărui cetăţean.

(2) Serviciul militar este satisfăcut în cadrul forţelor  militare, destinate apărării  naţionale, pazei frontierei şi  menţinerii  ordinii publice, în condiţiile legii.

Articolul 58. Contribuţii financiare

(1) Cetăţenii au obligaţia sa contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice.

(2) Sistemul  legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă  a sarcinilor fiscale.

(3) Orice alte  prestaţii  sînt interzise, în afara celor  stabilite prin lege.

Articolul 59. Protecţia mediului înconjurător şi ocrotirea monumentelor

Protecţia mediului înconjurător, conservarea şi ocrotirea monumentelor istorice şi culturale constituie o obligaţie  a  fiecărui cetăţean.

Titlul III. AUTORITĂŢILE PUBLICE

Capitolul IV. PARLAMENTUL

Secţiunea 1. Organizare şi funcţionare

Articolul 60. Parlamentul, organ reprezentativ suprem şi legislativ

(1) Parlamentul  este  organul  reprezentativ  suprem  al  poporului Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului.

(2) Parlamentul este compus din 101 deputaţi.

Articolul 61. Alegerea Parlamentului

(1) Parlamentul  este ales prin vot universal, egal, direct,  secret şi liber exprimat.

(2) Modul de organizare şi de desfăşurare a alegerilor este stabilit prin lege organică.

(3) Alegerile  deputaţilor în Parlament se desfăşoară în cel mult  3 luni  de  la  expirarea mandatului sau de  la  dizolvarea  Parlamentului precedent.

Articolul 62. Validarea mandatului de deputat

Curtea Constituţională,  la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în  cazul încălcării legislaţiei electorale.

Articolul 63. Durata mandatului

(1) Parlamentul  este ales pentru un mandat de 4 ani, care poate  fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.

(2) Parlamentul   se   întruneşte,   la   convocarea   Preşedintelui Republicii Moldova, în cel mult 30 de zile de la alegeri.

(3) Mandatul  Parlamentului se prelungeşte pînă la întrunirea legală a noii componenţe.  În această perioadă nu  poate fi modificată Constituţia şi nu pot fi adoptate, modificate sau  abrogate  legi organice.

(4) Proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise  pe ordinea  de zi a Parlamentului precedent îşi continuă procedura în  noul Parlament.


 
< Precedent   Următor >