Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994

Articolul 64. Organizarea internă

(1) Structura,  organizarea  şi funcţionarea Parlamentului se stabilesc prin regulament. Resursele financiare ale Parlamentului sînt prevăzute în bugetul aprobat de acesta.

(2) Preşedintele Parlamentului se alege prin vot secret, cu majoritatea voturilor   deputaţilor aleşi, pe durata mandatului Parlamentului.  El  poate fi revocat în orice moment prin vot secret  de către  Parlament  cu o majoritate de cel puţin două treimi din  voturile tuturor deputaţilor.

(3) Vicepreşedinţii se aleg la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu consultarea fracţiunilor parlamentare.

Articolul 65. Caracterul public al şedinţelor

(1) Şedinţele Parlamentului sînt publice.

(2) Parlamentul poate hotărî ca anumite şedinţe să fie închise.

Articolul 66. Atribuţiile de bază

Parlamentul are următoarele atribuţii de bază:

a) adoptă legi, hotărîri şi moţiuni;

b) declară referendumuri;

c) interpretează legile şi asigură unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul ţării;

d) aprobă direcţiile  principale ale politicii interne şi externe a statului;

e) aprobă doctrina militară a statului;

f) exercită controlul  parlamentar  asupra  puterii  executive,  sub formele şi în limitele prevăzute de Constituţie;

g) ratifică,  denunţă,  suspendă  şi  anulează  acţiunea  tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova;

h) aprobă bugetul statului şi exercită controlul asupra lui;

i) exercită controlul   asupra  acordării  împrumuturilor  de  stat, asupra ajutorului economic şi de altă natură acordat unor state străine, asupra încheierii acordurilor privind împrumuturile şi creditele de stat din surse străine;

j) alege şi numeşte  persoane oficiale de stat, în cazurile prevăzute de lege;

k) aprobă ordinele şi medaliile Republicii Moldova;

l) declară mobilizarea parţială sau generală;

m) declară starea de urgenţă, de asediu şi de război;

n) iniţiază cercetarea  şi audierea oricăror chestiuni ce se  referă la interesele societăţii;

o) suspendă activitatea  organelor administraţiei publice locale, în cazurile prevăzute de lege;

p) adoptă acte privind amnistia;

r) îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Constituţie şi legi.

Articolul 67. Sesiuni

(1) Parlamentul  se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune  începe  în  luna februarie şi nu poate depăşi  sfîrşitul  lunii iulie.  A  doua  sesiune începe în luna septembrie şi  nu  poate  depăşi sfîrşitul lunii decembrie.

(2) Parlamentul  se  întruneşte  şi  în  sesiuni  extraordinare  sau speciale,  la cererea Preşedintelui Republicii Moldova, a  Preşedintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputaţi.

Secţiunea a 2-a. Statutul deputaţilor

Articolul 68. Mandatul reprezentativ

(1) În exercitarea mandatului, deputaţii sînt în serviciul poporului.

(2) Orice mandat imperativ este nul.


 
< Precedent   Următor >