Acasă arrow Hotărârile Curţii de Conturi arrow Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 58 din 25.06.2007
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 58 din 25.06.2007

privind raportul asupra gestionării patrimoniului de stat de către unităţile economice din ramura aviaţiei în perioada anilor 2005-2006 (Monitorul Oficial nr.157-160 din 05.10.2007, art.54)

     Curtea de Conturi, în prezenţa vicedirectorului general al Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile (în continuare – A.S.A.C.) dl E. Dvornic, şefului Direcţiei economie, analiză şi audit a A.S.A.C. dna A. Clapatiuc, directorului general al Întreprinderii de Stat Compania Aeriană „AIR Moldova” (în continuare – Î.S. C.A. „AIR Moldova”) dl V. Botnari, directorului financiar al Î.S. C.A. „AIR Moldova” dl M. Maleca, şefului Direcţiei generale a Î.S. C.A. „AIR Moldova” dl V. Cebotari, contabilului-şef al Î.S. C.A. „AIR Moldova” dna S. Gaida, vicedirectorului general al Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” (în continuare – Î.S. „AIC”) dl V. Podlesnîi, contabilului-şef al Î.S. „AIC” dna L. Jechiu, şefului Serviciului planificare, taxe şi marketing al Î.S. „AIC” dna A. Ţubari, directorului general al Î.S. „MoldATSA” dl V. Vartic şi contabilului-şef dna N. Coroliov, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea „Privind Curtea de Conturi” nr.312-XIII din 08.12.19941, a examinat raportul asupra gestionării patrimoniului de stat de către unităţile economice din ramura aviaţiei în perioada anilor 2005-2006. Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007 şi au avut drept obiectiv verificarea gestionării patrimoniului de stat de către A.S.A.C., Î.S. C.A. „AIR Moldova”, Î.S. „AIC” şi Î.S. „MoldATSA”.

    În perioada supusă controlului, entităţile şi-au desfăşurat activitatea în baza următoarelor acte legislative şi normative:

    - Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 „Cu privire la întreprinderea de stat”2 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.146-XIII);

    - Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 09.07.1997(cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.1237-XIII);

    - Regulamentul Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1057 din 19.10.19984 (cu completările ulterioare; în continuare – Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1057);

    - alte acte legislative şi normative ale Republicii Moldova;

    - Convenţii şi acorduri internaţionale din domeniul aeronauticii, la care Republica Moldova este parte;

    - Statutele întreprinderilor de stat.

    Au fost supuse controlului:

    A.S.A.C. organul central de specialitate al administraţiei publice de conducere, coordonare şi exercitare a controlului în domeniul aviaţiei civile, creat de Guvern; persoană juridică care îşi exercită funcţiile pe principiile de autogestiune şi autofinanţare, în condiţii de activitate a întreprinderii de stat, Regulamentul fiind aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1057;

    Î.S. C.A. „AIR Moldova” – fondată în baza ordinului A.S.A.C. nr.82 din 14.04.1992 şi înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 12.01.1993, avînd ca atribuţii – prestarea serviciilor în domeniul transporturilor aeriene naţionale şi internaţionale, asigurarea serviciilor aeriene regulate şi neregulate;

    Î.S. „AIC” – fondată în baza ordinului A.S.A.C. nr.14 din 22.02.1995 şi înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 31.05.1995, cu atribuţiile de prestare a serviciilor de deservire a călătorilor, bagajelor, mărfurilor şi poştei (în trafic intern şi internaţional), precum şi a serviciilor complexe necesare pentru asigurarea decolării şi aterizării aeronavelor civile;

    Î.S. ”MoldATSA” – fondată în baza Hotărîrii Guvernului nr.3 din 12.01.1994 ”Cu privire la înfiinţarea întreprinderii de stat pentru utilizarea spaţiului aerian şi deservirea traficului aerian „MoldATSA”5 şi înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 16.05.1994 (reînregistrată la 15.03.2002), întru asigurarea serviciilor de trafic aerian în spaţiul aerian al Republicii Moldova.

                                                                                                                   

1 Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

M.O., 1994, nr.2, art.9.

3 M.O., 1997, nr.69-70, art.581.

4 M.O., 1998, nr.96, art.997.

5 Nu este dată publicităţii.

    În procesul controalelor efectuate la faţa locului, probele de control au fost colectate prin examinarea selectivă a documentelor primare (inclusiv a celor întocmite în momentul efectuării operaţiunilor, care definesc specificul şi obiectul operaţiunii), ordinelor, proceselor-verbale, actelor altor organe de control; analiza rapoartelor financiare şi explicaţiilor la acestea, chestionarelor, în special a celor utilizate la evaluarea controlului intern, precum şi a explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

                                                                                                                    a constatat:

                                                                                    1. Evoluţia patrimoniului public din ramura aviaţiei civile

    Patrimoniul public transmis în gestiune întreprinderilor de stat subordonate A.S.A.C. a înregistrat o creştere în perioada anilor 2005-2006.

    Pentru desfăşurarea activităţii economico-financiare, conform Hotărîrii Guvernului nr.1057, A.S.A.C. i-a fost transmis în gestiune patrimoniu public în valoare de 1367,7 mii lei, inclusiv mijloace fixe – de 206,5 mii lei.

    În perioada anilor 2005-2006, A.S.A.C. i-au fost subordonate 7 întreprinderi de stat, care, conform situaţiei de la finele anului 2006, gestionau patrimoniu în valoare totală de 1109,6 mil. lei, iar conform contractului de cesionare încheiat între Ministerul Economiei şi Comerţului şi A.S.A.C., ultimei i-au fost transmise acţiunile statului în 3 societăţi pe acţiuni (cu cota statului de 100%) în valoare de 1380,0 mii lei.

Informaţia generalizată a patrimoniului de stat (evoluţia acestuia) gestionat de către întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni subordonate A.S.A.C. se prezintă în tabelul de mai jos:          

Indicatorii*

Întreprinderi de stat

Societăţi pe acţiuni

Total

la 01.01.2005

la 01.01.2007

modif. (+/-), mil. lei

la 01.01.2005

la 01.01.2007

modif. (+/-), mil. lei

La 01.01.2005

la 01.01.2007

modif. (+/-), mil. lei

suma, mil. lei

cota, %

suma, mil. lei

cota, %

suma, mil. lei

cota, %

suma, mil. lei

cota, %

suma, mil. lei

cota, %

suma, mil. lei

cota, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Active pe termen lung, în total, inclusiv:

535,1

71,4

810,6

73,1

275,5

22,2

54,7

7,5

31,8

-14,7

557,2

70,5

818,2

72,2

261,0

Mijloace fixe

445,1

59,4

729,4

65,7

284,3

21,9

53,9

6,6

28,0

-15,3

467

59,1

735,9

64,9

268,9

Active financiare pe termen lung

72,6

9,7

70,5

6,4

-2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72,6

9,2

70,6

6,2

-2,0

Alte active

17,4

2,3

10,7

1,0

-6,7

0,3

0,7

0,9

3,8

0,6

17,6

2,2

11,7

1,0

-5,9

Active pe termen scurt, în total, inclusiv:

214,1

28,6

299,0

26,9

84,9

18,4

45,3

16,1

68,2

-2,3

232,6

29,5

315

27,8

82,4

Creanţe pe termen scurt

120,5

16,1

174,0

15,7

53,5

14,1

34,7

11,3

47,9

-2,8

134,6

17,0

185,3

16,4

50,7

Mijloace băneşti

40,0

5,3

57,0

5,1

17,0

1,7

4,2

2,2

9,3

0,5

41,7

5,3

59,2

5,2

17,5

Alte active curente

53,6

7,2

68,0

6,1

14,4

2,6

6,4

2,6

11,0

0,0

56,3

7,1

70,5

6,2

14,2

ACTIVE, TOTAL

749,2

100,0

1109,6

100,0

360,4

40,6

100,0

23,6

100,0

-17,0

789,8

100,0

1133,2

100,0

343,4

Capital statutar

90,2

12,0

367,6

33,1

277,4

14,5

35,7

1,3

5,5

-13,2

104,6

13,2

368,9

32,6

264,3

Capital nevărsat

0,0

0,0

-184,3

-16,6

-184,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

-184,3

-16,3

-184,3

Rezerve

178,1

23,8

244,2

22,0

66,1

0,4

1,0

2,6

11,0

2,2

178,5

22,6

246,8

21,8

68,3

Profit nerepartizat

57,8

7,7

108,4

9,8

50,6

3,8

9,4

-1,6

-6,8

-5,4

61,6

7,8

106,8

9,4

45,2

Reevaluarea activelor pe termen lung

66,6

8,9

132,8

12,0

66,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66,6

8,4

132,8

11,7

66,2

Subvenţii

27,6

3,7

22,8

2,1

-4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,6

3,5

22,8

2,0

-4,8

Datorii pe termen lung

141,1

18,8

183,5

16,5

42,4

3,9

9,6

2,2

9,3

-1,7

145

18,4

185,7

16,4

40,7

Datorii pe termen scurt

187,8

25,1

234,6

21,1

46,8

18,0

44,3

19,1

80,9

1,1

205,9

26,1

253,7

22,4

47,8

PASIVE, TOTAL

749,2

100,0

1109,6

100,0

360,4

40,6

100,0

23,6

100,0

-17,0

789,8

100,0

1133,2

100,0

343,4

    Sursă: Rapoartele financiare prezentate de către întreprinderile subordonate A.S.A.C. şi societăţile pe acţiuni cu cota statului de 100%

 
   Conform rapoartelor financiare, la începutul anului 2005, patrimoniul de stat din gestiunea întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni (cu cota statului de 100%) constituia 789,8 mil. lei, iar la sfîrşitul anului 2006 – 1133,2 mil. lei, din care 1109,6 mil. lei – patrimoniul gestionat de către întreprinderile de stat şi 23,6 mil. lei – patrimoniul gestionat de către societăţile pe acţiuni. Majorarea valorii patrimoniului cu 343,4 mil. lei a fost condiţionată de procurarea mijloacelor fixe în sumă de 268,9 mil. lei, de majorarea stocurilor cu 4,5 mil. lei, creanţelor pe termen scurt – cu 50,7 mil. lei, mijloacelor băneşti – cu 17,6 mil. lei şi a altor active curente – cu 14,2 mil. lei.

    Partea preponderentă în structura activelor revine mijloacelor fixe – 64,9%, urmate de creanţele pe termen scurt – 16,4%, mijloacele băneşti – 5,2% etc.

   Sursele de formare a activelor unităţilor economice din această ramură au fost determinate prin structura pasivelor acestora, constituite din capitalul social – 32,6%, rezerve – 21,8%, valoarea reevaluată a activelor – 11,7%, datoriile pe termen scurt – 22,4%, datoriile pe termen lung – 16,4%.

    Întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni cu capital integral de stat din ramura aviaţiei civile au înregistrat, la finele anului 2006, profit nerepartizat în sumă de 112,2 mil. lei, ce constituie 10,1% din totalul pasivelor, dintre care: Î.S. C.A. „AIR Moldova” – 17,9 mil. lei, Î.S. „MoldATSA” – 69,3 mil. lei, Î.S. „Centrul de medicină” – 0,1 mil. lei, Î.S. „AIC” – 24,3 mil. lei, Î.S. „Centrul de instruire” – 0,6 mil. lei, în timp ce unele întreprinderi de stat au înregistrat pierderi (Î.S. C.A. „Agroavia” – 2,9 mil. lei, Î.S. „Moldaeroservice” – 0,9 mil. lei).

    A.S.A.C. n-a înregistrat mijloacele alocate din bugetul de stat (93,1 mil. lei) pentru majorarea capitalului social al Î.S. C.A. „AIR Moldova” ca investiţii pe termen lung, astfel nerespectîndu-se Standardul Naţional de Contabilitate nr.25 „Contabilitatea investiţiilor”, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.174 din 25.12.19976. La majorarea capitalului social al Î.S. C.A. „AIR Moldova”, ca rezultat al procurării aeronavei, n-a fost determinată sursa de acoperire a diferenţei dintre costul acesteia evaluat şi suma aprobată şi alocată din mijloacele bugetului de stat. Astfel, conform ordinului nr.118/GEN din 14.12.2006 „Cu privire la majorarea capitalului statutar şi la modificarea şi completarea statutului Î.S. C.A. „AIR Moldova”, A.S.A.C. a dispus plasarea în capitalul social a valorii aeronavei Airbus A320-211 MS N662, cu majorarea acestuia în aceeaşi mărime, nedeterminînd acoperirea diferenţei dintre costul aeronavei evaluat (277,4 mil. lei) şi mijloacele alocate din bugetul de stat (93,1 mil. lei). Î.S. C.A. „AIR Moldova”, întru executarea ordinului, a înregistrat diferenţa de 184,3 mil. lei ca capital nevărsat din partea A.S.A.C., inclusiv 68,1 mil. lei – diferenţa dintre costul achitat (209,3 mil. lei) şi costul evaluat de către Camera de Comerţ şi Industrie (277,4 mil. lei). Această operaţiune a condiţionat neacoperirea capitalului statutar al Î.S. C.A. „AIR Moldova”, la situaţia din 31.12.2006, cu active nete în sumă de 88,2 mil. lei.

    Rezultatele ineficiente ale activităţii economico-financiare a unor unităţi economice din ramura aviaţiei au dus la înregistrarea pierderilor.

   Unele întreprinderi de stat şi societăţi pe acţiuni (cu cota statului de 100%) din ramura aviaţiei civile, în perioada anilor 2005-2006, în urma activităţii ineficiente, au înregistrat pierderi. Astfel, conform rapoartelor financiare, au înregistrat pierderi: S.A. „Aeroport Handling” – de 183,5 mii lei (în anul 2005); Î.S. „Centrul aeronautic de instruire” – de 0,8 mii lei (în anul 2006); S.A. „Sky Alliance” – de 4121,8 mii lei (în anul 2006); Î.S. C.A. „Agroavia” – în sumă de 971,3 mii lei (în anul 2005) şi în sumă de 589,4 mii lei (în anul 2006).

    În perioada supusă controlului, A.S.A.C. n-a exercitat controlul asupra integrităţii patrimoniului de stat şi distribuirii corecte a mijloacelor băneşti şi bunurilor materiale la întreprinderile de stat.

    Î.S. C.A. „AIR Moldova”, în perioada anilor 2005 şi 2006, conform rapoartelor financiare, dispunea de patrimoniu în valoare de 262,0 mil. lei şi, respectiv, 562,1 mil. lei. Majorarea respectivă a fost condiţionată de procurarea aeronavei sus-menţionate şi a altor mijloace fixe. La sfîrşitul anului 2005, ponderea mijloacelor fixe în structura patrimoniului Î.S. C.A. „AIR Moldova” constituia 32,0%, majorîndu-se pe parcursul anului 2006 pînă la 63,6%.

    În anul 2005, valoarea iniţială a mijloacelor fixe a constituit 168,0 mil. lei, iar valoarea reziduală – 84,0 mil. lei, cu gradul de uzură de 50%. În anul 2006, valoarea iniţială a mijloacelor fixe s-a majorat pînă la 449,0 mil. lei, uzura constituind 20,2%. În structura mijloacelor fixe la finele anului 2006, mijloacele de transport constituiau 89,4%, uzura cărora s-a micşorat cu 30,2 puncte procentuale (de la 41,2% în anul 2005 pînă la 11,0% în anul 2006).

    Rentabilitatea utilizării activelor în anul 2005 a fost de 2,4%, iar în anul 2006 – de 7,3%, avînd o tendinţă de creştere cu 4,9 puncte procentuale.

    Conform rapoartelor financiare, în anul 2005, valoarea activelor Î.S „AIC” s-a majorat cu 19,1 mil. lei faţă de anul 2004, constituind 378,9 mil. lei, această creştere fiind rezultatul majorării atît a intrărilor de mijloace fixe – cu 35,8 mil. lei, cît şi a creanţelor agenţilor economici privind taxa de modernizare – cu 175,2% (14395,8 mii lei), precum şi rezultatul acordării avansurilor pe termen scurt – cu 557,1% (3746,2 mii lei). La finele anului 2006, activele întreprinderii au înregistrat o creştere de 7,0% faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 405,4 mil. lei. Majorarea activelor a fost condiţionată de majorarea intrărilor de mijloace fixe cu 45,0 mil. lei, creanţelor pe termen scurt aferente facturilor comerciale – cu 50,7% (cu 5,3 mil. lei), datoriilor aferente taxei de modernizare faţă de întreprindere – cu 39,7% (cu 9,0 mil. lei), precum şi de creşterea soldului mijloacelor băneşti pe conturile valutare de circa 2 ori (cu 22,6 mil. lei).

    Patrimoniul Î.S. „AIC” a fost constituit din mijloace fixe, a căror pondere, în anii 2005-2006, a constituit 75% şi, respectiv, 70%, precum şi din creanţe pe termen scurt – 12,3% şi, respectiv, 13,7%, solduri de mijloace băneşti – 6,6% şi, respectiv, 11,7%.

    Uzura mijloacelor fixe în perioada verificată a constituit 40,1% şi, respectiv, 34,7% din valoarea iniţială a acestora, sau cu 5,4 puncte procentuale mai puţin, condiţionată de renovarea activelor.

    În anul 2005, rentabilitatea utilizării patrimoniului (activelor) Î.S. „AIC” a înregistrat o creştere faţă de anul 2004 de la 0,2% pînă la 3,7%, iar în anul 2006 faţă de anul 2005 – o scădere de pînă la 2,3%.

    În unele cazuri, transmiterea-primirea bunurilor s-a efectuat cu nerespectarea actelor normative.

    La transmiterea cu titlu gratuit a hangarului pentru radiolocaţie cu valoarea reziduală de 69,9 mii lei de la balanţa Î.S. „Serviciul Antigrindină”, prin actul de primire-predare întocmit la 24.01.2005 de către comisia compusă din angajaţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, A.S.A.C., Î.S. „Serviciul Antigrindină” şi Î.S. „AIC”, nu s-a ţinut cont de prevederile pct.12 din Regulamentul „Cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.19957 (cu modificările ulterioare), astfel operaţiunea fiind efectuată cu nerespectarea Regulamentului „Cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665 din 29.11.19968 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665).

Transmiterea cu titlu gratuit a imobilului în valoare de 2956,3 mii lei de la balanţa Ministerului Apărării la balanţa Î.S. „AIC”, conform Hotărîrii Guvernului nr.1022 din 03.10.2005 „Cu privire la transmiterea unui imobil”9, a fost efectuată în lipsa documentelor care să confirme dreptul de folosinţă asupra terenului cu suprafaţa de 8,17 ha, pe care era amplasat imobilul.

                                                      

6 M.O., 1997, nr.88-91, art.182.

7 M.O., 1996, nr.10, art.45.

8 M.O., 1997, nr.3, art.9.

9 M.O., 2005, nr.132-134, art.1094.

    Neînregistrarea dreptului de folosinţă a bunurilor, inclusiv a terenurilor, la organele cadastrale, conform legislaţiei, sporeşte gradul riscului de înstrăinare a acestora.

    La fondarea Î.S. „AIC”, A.S.A.C. a transmis terenul cu suprafaţa de 480,0 ha, înregistrat după fondator în anul 1989 de către Comitetul executiv al Sovietului orăşenesc Chişinău. Pînă la 07.05.2007, conform informaţiei Oficiului Cadastral Teritorial Chişinău, filială a Î.S. „Cadastru”, aceste terenuri n-au fost înregistrate la organele cadastrale, prin ce n-au fost respectate prevederile art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.199810 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.1543-XIII). Conform deciziei primăriei municipiului Chişinău nr.19/53 din 26.06.1997 „Cu privire la legalizarea terenurilor obiectivelor situate pe teritoriul întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Chişinău” (în continuare – decizia primăriei municipiului Chişinău nr.19/53 din 26.06.1997), întreprinderii i-au fost confirmate terenuri cu suprafaţa de 365,57 ha, celelalte suprafeţe fiind atribuite altor agenţi economici, instituţii publice etc.

    În redacţia nouă a statutului Î.S. „AIC”, aprobat de către A.S.A.C. prin ordinul nr.71/GEN din 06.12.2002 „Cu privire la aprobarea statutului întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Chişinău” în redacţie nouă”, de asemenea a fost inclus lotul de pămînt cu suprafaţa de 480 ha.

    În unele cazuri, comercializarea bunurilor de către A.S.A.C. şi Î.S. „AIC” s-a efectuat cu abateri de la normele regulamentare.

Nerespectînd prevederile art.6 alin.(4) din Legea nr.146-XIII, A.S.A.C. a dispus formarea unei comisii responsabile de desfăşurarea concursului privind selectarea proiectelor investiţionale de modernizare şi renovare a Complexului de alimentare cu combustibil, gestionat de către Î.S. „AIC”, şi a indicat ultimei să întocmească contractul privind îndeplinirea proiectului investiţional, care să prevadă, de asemenea, comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic Întreprinderii cu Capital Străin „Lukoil-Moldova” S.R.L. (c/f1002600005897) – investitorul desemnat. Astfel, mijloacele fixe integrante ale complexului au fost comercializate în lipsa unei comisii formate prin ordinul conducătorului Î.S. „AIC”, responsabilă de întocmirea listei activelor neutilizate în procesul tehnologic, de stabilirea criteriilor de neparticipare a acestor active în procesul tehnologic, precum şi a preţului iniţial de comercializare reieşind din valoarea reziduală estimativă, cea reală şi din cerinţele pieţei, conform prevederilor pct.6 şi pct.7 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665.

    Contractul investiţional de modernizare a Complexului de alimentare cu combustibil, aprobat de către A.S.A.C., a fost încheiat la 07.04.2005, investitorul asumîndu-şi unele obligaţiuni. Pînă la momentul efectuării actualului control (după expirarea termenelor stabilite în contractul sus-menţionat), investitorul n-a îndeplinit unele clauze, iar A.S.A.C. n-a aprobat proiectul de modernizare, fapt ce nu a obligat efectuarea investiţiilor în scopurile, cuantumul şi termenele stabilite.

    Î.S. ”MoldATSA”, conform rapoartelor financiare, în perioada anilor 2005-2006, a gestionat active în sumă de 85,4 mil. lei şi, respectiv, 96,7 mil. lei, sau cu 11,3 mil. lei mai mult, datorită creşterii creanţelor. Analiza structurii patrimoniului aflat în gestiunea Î.S. „MoldATSA” denotă că cota preponderentă o constituie mijloacele fixe, care, la 01.01.2005, au constituit 98,2 mil. lei (valoarea iniţială de bilanţ), cu uzura de 40,5%, iar la 01.01.2007 – 101,7 mil. lei (valoarea iniţială) şi uzura de 50,8%. Investiţiile efectuate de întreprindere în anii 2005-2006 în sumă de 15,7 mil. lei au fost repartizate la procurarea mijloacelor fixe – 46,5% (7,3 mil. lei), şi doar 22,3% – pentru renovarea utilajului de aeronavigaţie.

    Rentabilitatea utilizării patrimoniului (activelor), în anul 2005, a constituit 14,7%, iar în anul 2006 – 19,1%, cu o creştere de 4,4 puncte procentuale.

    În statutul Î.S. „MoldATSA” n-a fost determinată forma organizatorico-juridică a subdiviziunilor amplasate în teritoriu (oraşul Cahul, municipiul Bălţi, orăşelul Vadul lui Vodă), astfel nefiind respectat pct.4.1.9 din statutul întreprinderii.

Pînă la momentul efectuării controlului, Î.S. ”MoldATSA” n-a înregistrat pe deplin la organul cadastral bunurile primite în gestiune, prin ce n-a respectat prevederile art.5 din Legea nr.1543-XIII.

    Î.S. ”MoldATSA”, conform deciziei primăriei mun. Chişinău nr.19/53 din 26.06.1997, i-a fost legalizată suprafaţa de 5,4 ha, fără a fi înregistrată la organul cadastral, în realitate suprafaţa terenurilor pe care sînt amplasate obiectele întreprinderii constituind 21,6 ha.

                                         2. Rezultatul activităţii economico-financiare a A.S.A.C. şi a unor entităţi verificate

    În activitatea A.S.A.C. s-au constatat unele neregularităţi, exprimate prin: desfăşurarea activităţii în cadrul unui statut dublu; lipsa calculelor la planificarea cheltuielilor pentru fiecare capitol în parte; efectuarea remunerării cu aplicarea unor standarde duble, reieşindu-se din statutul autorităţii publice centrale de specialitate, cu exercitarea funcţiilor pe principiile autogestiunii şi autofinanţării, în condiţiile de activitate a întreprinderii de stat.

    Indicatorii economici de bază ai entităţilor controlate se prezintă în tabelul de mai jos:   

Indicii economici

A.S.A.C.

Î.S. C.A. "Air Moldova"

Î.S. "AIC"

Î.S. "MoldATSA"

a.2005, mil. lei

a.2006, mil. lei

Ritmul cre-şterii, %

a.2005, mil. lei

a.2006, mil. lei

Ritmul cre-şterii, %

a.2005, mil. lei

a.2006, mil. lei

Ritmul cre-şterii, %

a.2005, mil. lei

a.2006, mil. lei

Ritmul cre-şterii, %

Venituri

9,9

13,5

136,4

638,6

793,4

124,2

140,6

156,8

111,5

54,5

60,2

110,5

Cheltuieli

9,1

11,8

129,7

636,9

765,8

120,2

126,7

147,3

116,3

41,3

46,8

113,3

Profitul net

0,5

1,2

240,0

6,2

14,0

225,8

12,2

10,3

84,4

9,9

14,9

150,5

Creanţe (înc. a.2005, sf. a.2006)

1,2

3,2

266,7

126,6

140,8

111,2

25,5

55,5

217,6

21,8

42,3

194,0

Datorii creditoare (înc. a.2005, sf. a.2006)

0,4

0,6

150,0

205,7

304,6

148,1

62,5

43,5

69,6

30,7

18,9

61,6

Plăţi calculate în bugetul public naţional

0,2

0,4

200,0

23,7

25,1

105,9

18,1

20,9

115,5

12,8

12,7

99,2

                                            Sursă: Rapoarte financiare ale entităţilor

    Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.1237-XIII, A.S.A.C. este organul central de specialitate al administraţiei publice de conducere, coordonare şi exercitare a controlului în domeniul aviaţiei civile. Totodată, conform prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1057, aceasta îşi exercită funcţiile pe principiile autogestiunii şi autofinanţării, în condiţiile de activitate a întreprinderii de stat.

Remunerarea muncii angajaţilor s-a efectuat în conformitate cu Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.199511 (cu modificările şi completările ulterioare), Regulamentul „Privind remunerarea muncii salariaţilor A.S.A.C.”, aprobat prin ordinul A.S.A.C. nr.39/INT din 19.11.200212, şi Regulamentul „Cu privire la premierea lucrătorilor A.S.A.C.”, aprobat prin ordinul A.S.A.C. nr.34/INT din 26.04.200513, în care, însă, nu sînt stabilite actele normative în baza cărora au fost aprobate salariile minime şi premierea angajaţilor, precum şi criteriile de majorare a salariilor de funcţie. Achitarea indemnizaţiilor unice în situaţii excepţionale (în 9 cazuri în sumă de 80,5 mii lei) s-a efectuat în lipsa documentelor justificative.

    Aceste reglementări au permis A.S.A.C. să aplice în mod neunivoc legislaţia cu privire la remunerarea muncii angajaţilor.

                                                      

10 M.O., 1998, nr.44-46, art.318.

11 M.O., 1995, nr.61, art.681.

12 Nu este dat publicităţii.

13 Nu este dat publicităţii.

    Cu toate că indicii economici ai entităţilor verificate, în anii 2005-2006, au avut tendinţa de creştere, s-au constatat şi unele neregularităţi, cum ar fi:

    - achitări în prealabil de lungă durată, ceea ce a influenţat negativ asupra activităţii întreprinderilor, fiind imobilizate mijloace băneşti din circuitul întreprinderilor;

    - neurmărirea executării pe deplin şi în termen a prevederilor contractelor, ceea ce a dus la creşterea creanţelor pe termen lung cu riscul de nerecuperare;

    - admiterea de cheltuieli ineficiente.

    Î.S. C.A. „AIR Moldova”, în anii 2005-2006, a încasat venituri de la transportările aeriene în sumă de 638,6 mil. lei şi, respectiv, 793,4 mil. lei, cu o creştere de 24,2%. Partea preponderentă în totalul veniturilor revine încasărilor de la transportarea pasagerilor (rute regulate), care în anul 2005 au constituit 77,6% (495,9 mil. lei) şi în anul 2006 – 78,9% (625,8 mil. lei), majorîndu-se cu 1,3 puncte procentuale. Un component al structurii veniturilor au fost taxele aeroportuare, inclusiv taxa de modernizare a aeroportului, care au constituit circa 8,6% din totalul veniturilor.

    Cheltuielile au crescut cu 128,9 mil. lei, sau cu 20,2% (de la 636,9 mil. lei – cheltuieli înregistrate în anul 2005, pînă la 765,8 mil. lei – în anul 2006). Partea preponderentă în totalul cheltuielilor au constituit-o cheltuielile aferente costurilor serviciilor acordate (86,1% şi, respectiv, 87,4%). În perioada anilor 2005-2006, profitul net al întreprinderii a constituit 6,2 mil. lei şi, respectiv, 14,0 mil. lei, cu o creştere în sumă de 7,8 mil. lei.

    Asupra rezultatelor activităţii Î.S. C.A. „AIR Moldova”, obţinute în anul 2006, au influenţat negativ pierderile în sumă de 6205,1 mii lei, suportate de către întreprindere în rezultatul plăţii impozitelor pentru persoanele terţe în legătură cu introducerea de la 01.01.2006, prin art.91 lit. c) din Codul fiscal, a reţinerilor în mărime de 10% din plăţile achitate nerezidenţilor pentru leasing.

    În anii 2005-2006, creanţele Î.S. C.A. „AIR Moldova” au crescut cu 14,2 mil. lei (de la 126,6 mil. lei pînă la 140,8 mil. lei), sau cu 11,2%. Menţinerea creanţelor în proporţii mari a influenţat negativ asupra activităţii întreprinderii, fapt care denotă că din circuit au fost imobilizate mijloace circulante atît pe termen lung, cît şi pe termen scurt. Analiza structurii creanţelor relevă că partea preponderentă în totalul acestora au constituit-o achitările în prealabil acordate pe termen lung în sumă de 47,8 mil. lei şi, respectiv, 48,1 mil. lei, sau 37,7% şi 34,2%.

    Datoriile creditoare, în perioada verificată, s-au majorat cu 98,9 mil. lei (de la 205,7 mil. lei – la finele anului 2005 pînă la 304,6 mil. lei – la finele anului 2006), cota preponderentă în structura acestora revenind datoriilor pentru creditele bancare (138,5 mil. lei), urmate de datoriile faţă de Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” (41,3 mil. lei), datoriile faţă de creditorii nerezidenţi ai republicii (40,4 mil. lei) etc.

    Î.S. C.A. „AIR Moldova”, în unele cazuri, n-a efectuat un control riguros asupra executării conform obligaţiilor şi în termenele stabilite a contractelor încheiate în perioadele precedente (anterioare perioadei verificate), ceea ce a cauzat formarea creanţelor cu risc înalt de nerecuperare. Astfel, în perioada anilor 2005-2006, creanţele a 14 unităţi economice, rezidenţi şi nerezidenţi ai republicii, au constituit 59,2 mil. lei. Unele contracte au fost încheiate şi executate fără a fi determinată eficienţa acestora, ceea ce a cauzat efectuarea cheltuielilor ineficiente în sumă de 1079,3 mii lei.

    În perioada anilor 2005 şi 2006, Î.S. C.A. „AIR Moldova” a calculat plăţi în bugetul public naţional în sumă de 23,7 mil. lei şi, respectiv, 25,1 mil. lei, cu o creştere de 1,4 mil. lei. Povara fiscală, care reprezintă raportul totalului impozitelor, taxelor şi altor plăţi la bugetul public naţional, calculate faţă de totalul veniturilor brute, în anul 2005 a constituit 3,7%, micşorîndu-se în anul 2006 cu 0,5 puncte procentuale (3,2%).

Conform rapoartelor financiare, în aceeaşi perioadă, Î.S. „AIC” a înregistrat venituri brute în sumă de 140,6 mil. lei şi, respectiv, 156,8 mil. lei, cu o creştere de 20,6% (24,0 mil. lei) în anul 2005 faţă de anul 2004 şi de 11,5% (16,2 mil. lei) în anul 2006 faţă de anul 2005, cauzată, în special, de creşterea numărului de pasageri deserviţi şi a tonajului de mărfuri.

    În perioada supusă controlului, cele mai esenţiale creşteri au înregistrat veniturile de la perceperea taxei de modernizare (cu 6440,9 mii lei – în anul 2005 faţă de anul 2004 şi cu 8248,4 mii lei – în anul 2006 faţă de anul 2005), serviciile Terminalului VIP, ca urmare a preluării acestuia de la S.A. „Sky Alliance” (cu 6031,4 mii lei – în anul 2006 faţă de anul precedent), serviciile de arendă (cu 2025,4 mii lei – în anul 2005 faţă de anul 2004), precum şi veniturile de la comercializarea activelor materiale pe termen lung, în special de la comercializarea complexului petrolier (cu 8384,9 mii lei – în anul 2005 faţă de anul 2004).

    Cheltuielile efectuate de către Î.S. „AIC” în perioada anilor 2005-2006 au constituit suma de 126,7 mil. lei şi, respectiv, 147,3 mil. lei, ponderea de bază revenindu-i costului vînzărilor (46,3% şi 49,3%), urmat de alte cheltuieli operaţionale (35,4% şi 35,1%), cheltuieli generale şi administrative (9,4% şi 8,1%).

Creanţele Î.S. „AIC” au alcătuit, la finele anului 2006, suma de 55,5 mil. lei, inclusiv datoriile Î.S. C.A. „AIR Moldova”– 41,3 mil. lei, din care datoriile privind taxa de modernizare – 29,7 mil. lei, sau 94,0% din totalul creanţelor aferente taxei respective.

Î.S. „AIC”, în perioada verificată, a calculat la bugetul public naţional plăţi în sumă de 18,1 mil. lei şi, respectiv, 20,9 mil. lei, povara fiscală fiind constantă (11,0% şi, respectiv, 10,9%).

    În anii 2005-2006, Î.S. ”MoldATSA” a prestat servicii de aeronavigaţie operatorilor aerieni, în spaţiul aerian al republicii, precum şi servicii de aterizare/decolare. Volumul încasărilor în această perioadă a constituit 54,5 mil. lei şi, respectiv, 60,2 mil. lei, fiind înregistrată o creştere de 19,8% – în anul 2005 faţă de anul 2004 şi de 10,5% – în anul 2006 comparativ cu anul 2005, ca rezultat al majorării numărului unităţilor deservite şi a greutăţii acestora.

Cheltuielile întreprinderii, în perioada de raportare, au constituit 41,3 mil. lei şi, respectiv, 46,8 mil. lei, cu o creştere de 18,2% (6,4 mil. lei) – în anul 2005 faţă de anul 2004 şi de 13,3% (5,5 mil. lei) – în anul 2006 faţă de anul 2005. Totodată, în anul 2006 s-a constatat o depăşire cu 2,8 puncte procentuale a ritmului de creştere a cheltuielilor faţă de ritmul de creştere a veniturilor.

    Î.S. ”MoldATSA” a contractat şi a achitat lucrări de demolare a unor fundamente în sumă de 164,9 mii lei, în timp ce în evidenţa contabilă aceste obiecte nu erau înregistrate. De asemenea, s-au efectuat cheltuieli nelegate de activitatea întreprinderii în sumă de 433,0 mii lei, cheltuieli neeficiente în sumă de 303,0 mii lei. Cheltuielile aferente achitării către Î.S. ”Moldaeroservice” a plăţilor pentru serviciile de căutare şi salvare în sumă de 840,0 mii lei s-au efectuat în baza facturilor şi actelor de prestare a serviciilor, care nu reflectă componenţa cheltuielilor suportate de ultima, fiind inclusă doar suma înaintată spre plată.

În perioada verificată, la Î.S.”MoldATSA” a fost înregistrată creşterea creanţelor cu 20,5 mil. lei (de la 21,8 mil. lei – la situaţia din 01.01.2005 pînă la 42,3 mil. lei – la situaţia din 01.01.2007), condiţionată, în fond, de avansurile acordate pentru procurarea utilajului, creanţele pentru serviciile de aeronavigaţie acordate şi neachitate de către operatorii aerieni autohtoni şi de nerezidenţi.

    În evidenţa contabilă a Î.S. „MoldATSA”, la 01.01.2007, a fost înregistrată datoria creditoare faţă de un nerezident în sumă de 944,5 mii lei, formată în anul 2001, care nu este justificată documentar şi asupra căreia n-au fost înaintate pretenţii de achitare.

În perioada anilor 2005-2006, Î.S. ”MoldATSA” a calculat plăţi la bugetul public naţional în sumă de 12,8 mil. lei şi, respectiv, 12,7 mil. lei, achitînd 11,7 mil. lei şi, respectiv, 14,5 mil. lei. Povara fiscală a fost în descreştere cu 2,9 puncte procentuale (de la 19,4% – în anul 2005 pînă la 16,4% – în anul 2006).

                                                                                                        3. Reglementarea tarifară

    3.1. Tarifele aprobate pentru asigurarea activităţii A.S.A.C. n-au fost date publicităţii.

    A.S.A.C., ca autoritate publică centrală în domeniu, pentru asigurarea activităţii, şi-a stabilit şi a aplicat preţuri şi tarife pentru expertiza cererilor, eliberarea autorizaţiilor şi certificatelor, supravegherea menţinerii condiţiilor de certificare etc., asigurînd acoperirea cheltuielilor aferente activităţii sale, astfel exercitîndu-şi funcţiile pe principiile autogestiunii şi autofinanţării.

    În anii 2005-2006 au fost obţinute venituri de 9,9 mil. lei şi, respectiv, 13,5 mil. lei, cheltuielile constituind 9,1 mil. lei şi, respectiv, 11,8 mil. lei, din care cheltuielile pentru remunerarea muncii şi contribuţii privind asigurările sociale de stat – respectiv, 63,2% şi 56,6% din totalul cheltuielilor.

Tarifele pentru asigurarea activităţii A.S.A.C. au fost stabilite prin ordine, care nu au fost date publicităţii conform art.68 alin.(2) din Legea nr.317-XV din 18.07.2003 „Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”14.

    3.2. Achitarea serviciilor de supraveghere prestate de A.S.A.C. s-a efectuat în lipsa descifrării acestora.

    În perioada anilor 2005-2006, Î.S. „MoldATSA” şi Î.S. „AIC” au achitat A.S.A.C. mijloace financiare în sumă de 2,9 mil. lei şi 3,9 mil. lei şi, corespunzător, 0,2 mil. lei şi 1,6 mil. lei. Achitarea tarifelor respective s-a efectuat în baza actelor de executare a lucrărilor, care nu conţin descifrarea serviciilor de supraveghere a îndeplinirii condiţiilor de certificare.

    3.3. Unele acte normative interne abrogate anterior au fost aplicate în continuare.

    În scopul executării prevederilor Legii nr.424-XV din 16.12.2004 „Privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător”15, prin Hotărîrea Guvernului nr.275 din 16.03.2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului şi abrogarea unor acte normative”16, au fost abrogate un şir de acte normative ale A.S.A.C., inclusiv ordinul A.S.A.C. nr.162 din 29.12.1999 „Cu privire la reglementarea monopolurilor în domeniul aviaţiei civile”17. Cu toate acestea, A.S.A.C. n-a elaborat alte reglementări ce ţin de activitatea de monopol în domeniu şi în activitatea sa, precum şi în activitatea întreprinderilor subordonate (Î.S. „AIC” şi Î.S.”MoldATSA”), aplicînd în continuare prevederile ordinului nominalizat, ulterior operînd unele modificări şi completări, ultimele fiind efectuate la 29.12.2006, prin ordinul nr.131/GEN din 29.12.2006 „Cu privire la modificarea ordinului nr.162 din 29.12.1999”18.

    3.4. La aprobarea tarifelor pentru transporturile aeriene regulate de pasageri n-au fost incluse unele taxe.

    Tarifele pentru transporturile aeriene regulate de pasageri se efectuează conform Regulamentului „Cu privire la modul de aprobare a tarifelor pentru transporturile aeriene internaţionale de pasageri”, aprobat prin ordinul A.S.A.C. nr.88/GEN din 17.12.200119 (în continuare – Regulamentul aprobat prin ordinul nr.88/GEN), în care au fost stabilite componentele tarifelor, care trebuiau să includă toate costurile operaţionale (inclusiv taxa de modernizate şi alte taxe) şi comisioanele agenţilor.

    În perioada supusă controlului, A.S.A.C. a aprobat tarife pentru 13 rute regulate deservite de Î.S. C.A. „AIR Moldova”, ultima, în unele cazuri, neincluzînd în baza de cost a tarifului comisionul agentului de realizare, reflectîndu-l la cheltuielile comerciale, precum şi taxa de modernizare, taxa pentru regularea diferenţelor la preţul combustibilului (prin ce n-au fost respectate prevederile Regulamentului sus-menţionat), evidenţa cărora nu se ţine separat.

    Conform ordinului A.S.A.C. nr.65/GEN din 30.12.2003 „Cu privire la modificarea ordinului A.S.A.C. nr.162 din 29.12.1999”20, au fost introduse tarife noi pentru serviciile aeroportuare, taxa pentru modernizarea aerogării Î.S. „AIC”, întru executarea contractului de credit încheiat la 25.06.1998 cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, percepută, conform prevederilor acestuia, de la fiecare pasager la plecare. Totodată, în perioada verificată, sumele achitate de către Î.S. „AIC” pentru rambursarea creditului şi achitarea dobînzilor au constituit 23,7 mil. lei – în anul 2005 şi 18,3 mil. lei – în anul 2006, în timp ce veniturile calculate, aferente taxei de modernizare, au constituit 33,0 mil. lei şi, respectiv, 41,3 mil. lei, cu o depăşire de 9,3 mil. lei şi, respectiv, de 23,0 mil. lei.

    În unele cazuri, nu s-a asigurat corelarea nivelului tarifelor cu cheltuielile operative, conform capitolului III lit.e) din Regulamentul aprobat prin ordinul nr.88/GEN.

A.S.A.C. n-a verificat corespunderea tarifelor aprobate cu cele aplicate, astfel nerespectînd pct.23 din Regulamentul nominalizat mai sus.

                                                                                            

14 M.O., 2003, nr.208-210, art.783.

15 M.O., 2005, nr.1-4, art.16.

16 M.O., 2006, nr.51-54, art.338.

17 Nu este dat publicităţii.

18 Nu este dat publicităţii.

19 M.O.,  2002, nr.46-48, art.119.

20 Nu este dat publicităţii.

                                                                                                    4. Regularitatea evidenţei contabile

    În perioada supusă controlului, evidenţa contabilă la entităţile verificate a fost ţinută cu unele abateri de la normele regulamentare. Astfel, la A.S.A.C., datele din registrele contabile nu întotdeauna corespund cu datele din raportul financiar; în unele cazuri cheltuielile au fost înregistrate incorect; inventarierea bunurilor s-a efectuat cu abateri de la cerinţele actelor normative.

    Î.S. „MoldATSA” şi Î.S. C.A. „AIR Moldova”, la efectuarea inventarierilor anuale, în unele cazuri, nu dispuneau de confirmările nerezidenţilor în ce priveşte existenţa creanţelor şi a datoriilor în perioada respectivă.

    În urma efectuării inventarierii anuale a bunurilor aflate în gestiunea Î.S. „MoldATSA”, s-au depistat lipsuri în sumă de 809,8 mii lei (valoarea iniţială de bilanţ), iar măsurile întreprinse n-au contribuit la lichidarea acestora.

    Lucrările de reparaţie capitală, efectuate de către Î.S.”MoldATSA”, inclusiv a punctului de comandă şi dispecerat – în sumă de 677,3 mii lei, n-au fost capitalizate în valoarea mijloacelor fixe, astfel nerespectîndu-se prevederile pct.26 din Standardul Naţional de Contabilitate „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.174 din 25.12.1997.

                                                                                            5. Exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control

    Numirea în funcţie, precum şi exercitarea atribuţiilor de către organele de conducere s-au efectuat cu abateri de la actele legislative şi normative.

    Pînă la momentul efectuării controlului n-a fost întocmit contractul conform căruia Guvernul urma să transmită directorului general al A.S.A.C. dreptul de gestionare operativă a proprietăţii de stat, după cum prevede pct.25 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1057.

A.S.A.C., în calitate de fondator al întreprinderilor de stat, la aprobarea componenţei nominale a Consiliului de administraţie al Î.S. C.A. „AIR Moldova” (la 29.09.2006), n-a desemnat preşedintele acestuia decît după o perioadă de 6 luni.

    În anii 2005–2006, Consiliul de administraţie al Î.S. C.A. „AIR Moldova” nu şi-a exercitat pe deplin atribuţiile stabilite prin art.7 alin.(8) din Legea nr.146-XIII şi n-a aprobat programul de perspectivă al dezvoltării şi planurile anuale ale întreprinderii, devizul anual de venituri şi cheltuieli, raportul financiar şi contul veniturilor şi pierderilor; n-a prezentat fondatorului raportul cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii; n-a aprobat (deoarece administratorul n-a propus) repartizarea profitului net anual al întreprinderii.

    Eficienţa gestionării patrimoniului de stat de către întreprinderile ce activează în domeniul aviaţiei civile este condiţionată, în mare măsură, de randamentul controlului intern la aceste întreprinderi, bazat pe principiile fundamentale –responsabilitatea managerială şi a controlului intern. Astfel, la entităţile controlate au fost constatate unele elemente ale controlului intern, cum ar fi: planificarea, monitorizarea şi raportarea acţiunilor, care se efectuează în mod sistematic şi la un nivel corespunzător; organizarea seminarelor, cursurilor de instruire şi perfecţionare a personalului; conducerea şi personalul sînt responsabili de realizarea sarcinilor şi obligaţiilor stabilite; regulamentele subdiviziunilor definesc perceptibil atribuţiile şi funcţiile acestora; existenţa, în cadrul entităţilor, a unor subdiviziuni de audit intern pentru evaluarea controlului intern (cu excepţia Î.S. ”MoldATSA”) etc. Totodată, autoritatea centrală de specialitate care administrează patrimoniul public transmis întreprinderilor în gestiune operativă n-a elaborat metodologii, tehnici, acte normative necesare pentru asigurarea unui mediu de control intern adecvat.

    Evaluarea controlului intern efectuat de către angajaţii Curţii de Conturi relevă unele rezerve pentru îmbunătăţirea controlului intern, printre care: nu sînt elaborate procedee (regulamente) de determinare a controlului intern atît de către întreprinderi, care gestionează patrimoniul public, cît şi de către fondator, care administrează şi transmite acest patrimoniu în gestiunea întreprinderilor subordonate; nu se efectuează examinarea şi perfectarea unor rapoarte de evaluare a controlului intern, întocmite de subdiviziunile de audit intern ale entităţilor (acolo unde acestea există), şi, respectiv, nu se raportează consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat despre eficacitatea controlului intern; nu sînt întocmite calcule concrete privind eficacitatea deciziilor de intensificare a controlului intern într-o anumită direcţie, precum şi de majorare a cheltuielilor ce ţin de executarea acestora (costurile de implementare a controlului să nu depăşească beneficiile ce derivă din acesta); nu se acordă o importanţă majoră procesului de identificare, estimare şi stabilire a nivelurilor acceptabile ale riscurilor (întocmirea unor registre de evidenţă a riscurilor, numirea unor persoane responsabile de administrarea riscurilor) etc.

    Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează că abaterile şi neajunsurile constatate în cadrul controlului privind gestionarea patrimoniului de stat de către unităţile economice din ramura aviaţiei în perioada anilor 2005-2006 sînt consecinţele admiterii unor deficienţe la gestionarea patrimoniului, în activitatea economico-financiară, la ţinerea evidenţei contabile, precum şi neasigurării, în deplină măsură, a unei supravegheri adecvate din partea organelor ierarhic superioare.

    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.29 din Legea „Privind Curtea de Conturi” nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

    1. Se cere de la Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile (dl V. Vizant):

    1.1. examinarea în cadrul şedinţei Colegiului a rezultatelor controlului efectuat, cu întreprinderea măsurilor întru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

    1.2. înregistrarea drepturilor asupra terenurilor aferente obiectelor întreprinderilor subordonate, precum şi a imobilelor, cu reflectarea corectă în statutele întreprinderilor subordonate a suprafeţelor de terenuri gestionate de către acestea;

    1.3. verificarea corectitudinii înscrierilor în conturile contabile, din registrele de evidenţă, cu concordarea lor la rapoartele financiare;

    1.4. asigurarea integrităţii si administrarea eficientă a patrimoniului de stat transmis în gestiune;

    1.5. elaborarea unui plan de măsuri orientat spre ameliorarea situaţiei economico-financiare în întreprinderile subordonate care activează cu pierderi financiare;

    1.6. respectarea prevederilor legislaţiei referitor la obligativitatea publicării actelor normative departamentale şi asigurarea unei reglementări tarifare adecvate;

    1.7. reflectarea mijloacelor din bugetul de stat în sumă de 93,1 mil. lei ca investiţii pe termen lung, în conformitate cu actele normative;

    1.8. soluţionarea problemei privind capitalul nevărsat al Î.S. C.A. „AIR Moldova”;

    1.9. întreprinderea măsurilor de urgentare a examinării şi aprobării proiectului de modernizare a Complexului de alimentare cu combustibil;

   1.10. asigurarea unui mediu de control intern oportun în cadrul entităţii, precum şi la întreprinderile subordonate, prin elaborarea şi punerea în aplicare a unor metodologii şi tehnici eficiente.

    2. Se cere de la Î.S. C.A. „AIR Moldova” (dl V. Botnari):

    2.1. elaborarea unui plan de măsuri în vederea lichidării neajunsurilor constatate în cadrul controlului;

    2.2. întreprinderea, conform legislaţiei, a măsurilor de diminuare a creanţelor, cu inventarierea creanţelor de lungă durată şi a datoriilor creditoare.

    3. Se cere de la Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” (dl R. Podcorîtov):

    3.1. elaborarea unui plan de acţiuni în scopul lichidării neajunsurilor constatate în cadrul controlului şi întreprinderea măsurilor de executare;

    3.2. delimitarea hotarelor terenurilor aflate în posesie, cu înregistrarea în modul stabilit a drepturilor de folosinţă;

    3.3. întreprinderea măsurilor întru asigurarea executării contractului investiţional de modernizare a Complexului de alimentare cu combustibil.

    4. Se cere de la Î.S.”MoldATSA” (dl V. Vartic):

    4.1. determinarea formei organizatorico-juridice a subdiviziunilor amplasate în teritoriu, cu reflectarea acestora în statutul întreprinderii;

    4.2. înregistrarea la organele cadastrale a bunurilor, inclusiv a celor amplasate în teritoriu;

    4.3. înlăturarea neajunsurilor depistate în urma inventarierilor efectuate în anii 2005-2006, conform legislaţiei;

    4.4. ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu cerinţele regulamentare.

    5. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului şi se recomandă:

    5.1. să reexamineze Regulamentul Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1057 din 19.10.1998, întru evitarea utilizării unor standarde duble;

    5.2. să asigure transmiterea dreptului de gestionare operativă a proprietăţii de stat directorului general al Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile, în bază de contract;

    5.3. să soluţioneze problema neînregistrării dreptului asupra bunurilor utilizate de către întreprinderile de stat din ramura aviaţiei civile, inclusiv a terenurilor, conform normelor stabilite.

    6. Despre rezultatele controlului se informează Preşedintele Republicii Moldova şi Parlamentul.

    7. Despre executarea punctelor 1-5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

    8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.

 

Preşedintele Curţii de Conturi                                                                                     Ala Popescu

Nr. 58. Chişinău, 25 iunie 2007.

 
< Precedent   Următor >