Acasă
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online

 

 

 
Conţinut
Hotărîrea Guvernului Nr. 201 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public


Republica Moldova GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 201
din  11.03.2009
privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI
din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public
Publicat : 17.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 55-56     art Nr : 249
    MODIFICAT
    HG932 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.20
    HG822 din 14.12.09, MO187-188/18.12.09 art.908
    HG518 din 17.08.09, MO131-134/28.08.09 art.581
    HG512 din 17.08.09, MO127-130/21.08.09 art.572
    HG386 din 25.06.09, MO107-109/03.07.09 art.450

    NOTĂ:
    În textul hotărîrii şi al anexelor, cuvintele „Aparatul Guvernului” şi „Şeful Aparatului Guvernului” se substituie, respectiv, prin cuvintele „Cancelaria de Stat” şi „Ministrul de stat”, la cazul gramatical respectiv prin HG932 din 31.12.09, MO2-4/15.01.10 art.20

    În scopul executării prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, conform anexei nr.1;
    Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant, conform anexei nr.2.
    Structura-tip a fişei postului şi Metodologia cu privire la elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului, conform anexei nr.3
    Regulile privind desfăşurarea muncii prin cumul a funcţionarului public, conform anexei nr.4
    [Pct.1 aliniat introdus prin HG512 din 17.08.09, MO127-130/21.08.09 art.572]
    Formularul-tip al statului de personal şi Metodologia cu privire la completarea şi avizarea statului de personal, conform anexei nr.5
    [Pct.1 aliniat introdus prin HG518 din 17.08.09, MO131-134/28.08.09 art.581]
    Modul de întocmire a angajamentului scris al funcţionarului public privind activitatea în serviciul public după absolvirea formelor de dezvoltare profesională, conform anexei nr.6.
    [Pct.1 aliniat introdus prin HG822 din 14.12.09, MO187-188/18.12.09 art.908]
    [Pct.1 modificat prin HG386 din 25.06.09, MO107-109/03.07.09 art.450]
    2. Cancelaria de Stat (Direcţia politica de cadre) va acorda asistenţă metodologică autorităţilor publice în aplicarea prevederilor cadrului normativ respectiv.
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.192 din 1 martie 2004 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.326).

    PRIM-MINISTRU                                                    Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul administraţiei
    publice locale                                                             Valentin Guznac
    Ministrul justiţiei                                                       Vitalie Pîrlog

 

Documentul deplin   a hotaririi                                      HOTÄ‚RÃŽRE de Guvern Nr. 201  Hotărâre de Guvern Nr. 201

 

 
< Precedent   Următor >