Acasă arrow Hotărârile Curţii de Conturi arrow Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 60 din 28.06.2007
Meniu Principal
Acasă
Articole din presă
Publicaţii, rapoarte şi cercetări
Comentarii TI - Moldova la proiecte de acte normative
Cadrul legal
Hotărârile Curţii de Conturi
Activităţi
Rapoarte şi audit
Linia Fierbinte / Consultatii
Media
Referiri
Informaţii de contact
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Abonare
Dezabonare

Cine e online
Avem 1 vizitator online

 

 

 
Conţinut
Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 60 din 28.06.2007

privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului municipiului Chişinău şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006 (Monitorul Oficial nr.149-152 din 21.09.2007, art.46)

 

  Curtea de Conturi, în prezenţa directorului-adjunct al Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău dna V.Văzdăuzan, directorului interimar al Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale dna A.Porumbescu, directorului-adjunct al Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie dl A.Vîrlan, şefului-adjunct al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare dl P.Gontea, şefului-adjunct al Direcţiei cultură dl T.Bodrug, şefului interimar al Întreprinderii municipale „Direcţia Construcţii Capitale” dl I.Dermenji, şefului Direcţiei evidenţă contabilă şi analiză economică a Primăriei municipiului Chişinău dna E.Ciumac, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova, şefului-adjunct al Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului dl A. Oncean, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău, călăuzindu-se de art.27 alin. (4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”1 (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării bugetului municipiului Chişinău şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006.

    Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007, avоnd drept obiectiv stabilirea corectitudinii formării şi utilizării resurselor bugetului municipiului şi relaţiile cu bugetele de alte niveluri, aprecierea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale şi a eficienţei gestionării patrimoniului public administrat de către autorităţile publice ale municipiului, aprecierea exercitării de către autorităţile publice ale municipiului a competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin lege pentru оntregul proces de formare şi utilizare a resurselor financiare ale municipiului оn anul de gestiune 2006.
    Au fost supuse controlului:
    - Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău (în continuare - DGF), care şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentului aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.50/3-1 din 29.06.2006. În perioada supusă controlului, DGF a fost condusă: pînă la 23.02.2006 – de dna V.Văzdăuţan – şef interimar al DGF; de la 23.02.2006 – de dna T.Cuneţchi, numită în funcţia de director al DGF conform Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.41/2-1 din 23.02.2006;
   - Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale (în continuare – DGERRP), care şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentului aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.50/3-2 din 29.06.2006. În perioada supusă controlului, DGERRP a fost condusă de dna V.Mierla – numită în funcţie prin Decizia Consiliului municipal nr.5/19-4 din 06.09.2001, care a exercitat funcţia pe toată perioada controlului;
   - Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie (în continuare - DGTPCC), care şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentului aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.11/31 din 04.06.2004. În perioada supusă controlului, DGTPCC a fost condusă de dl V.Ţerna – numit în funcţie prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.8/1-1 din 02.04.1998, care a exercitat funcţia pe toată perioada controlului;
   - Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (în continuare - DGLCA), care şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentelor aprobate prin Deciziile Consiliului municipal Chişinău nr.18/2-2 din 30.12.2004 şi nr. 56/10 din 12.10.2006. În perioada supusă controlului, DGLCA a fost condusă: pînă la 20.03.2006 – de dl A.Ftomovici – numit în funcţie prin Dispoziţia Primarului municipiului Chişinău nr.321/2-d din 13.05.05; de la 20.03.2006 pînă în prezent – de dl M.Solcan – numit în funcţie prin Decizia Consiliului municipal nr.42/2-2 din 16.03.2006;
                                                                     
1 Republicată în ediţia specială a M. O. din 09.12.2005.

   - Direcţia cultură (în continuare - DC), care şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentului aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.11/8 din 03.06.2004. În perioada supusă controlului, DC a fost condusă de dl Iu.Filip – numit în funcţie prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.2/10-7 din 31.07.1999, a exercitat funcţia pînă la 10.07.2006, dl L.Gorceac – şef interimar, care a preluat funcţia, prin Ordinul DC nr.32 din 12.07.2006 – de la 11.07.2006 pînă în prezent;
    - Întreprinderea municipală „Direcţia Construcţii Capitale” (în continuare – Î.M. DCC), care şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentului aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.3/2-15 din 22.09.1999. În perioada supusă controlului, Î.M. DCC a fost condusă de dl T. Gnaciuc – şef interimar, numit în funcţie prin Dispoziţia Primarului general interimar al mun. С
hişinău nr.24/3-d din 13.01.2005.
    - Au fost efectuate unele verificări la primăriile mun. Chişinău, or. Sîngera, com. Bubuieci, Întreprinderea municipală „Exdrupo”, Întreprinderea municipală „Lumtex” şi la Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău.
    - A fost efectuată evaluarea activităţii sistemului de control intern în cadrul instituţiilor supuse controlului.
   În perioada supusă controlului, atribuţia de executor (ordonator) principal de buget al municipiului Chişinău, conform art.30 alin.(1) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”2 (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea nr.397-XV) şi art.34 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 „Privind administraţia publică locală”3 (cu modificările ulterioare, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006; în continuare – Legea nr.123-XV), a fost exercitată de dl V.Ursu.
   În anul 2006, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetului mun. Chişinău au fost reglementate de Legea nr.397-XV, Legea nr.123-XV, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 „Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar”4 (cu modificările ulterioare), Legea nr.431-XIII din 19.04.1995 „Privind statutul municipiului Chişinău”5 (cu modificările şi completările ulterioare), Legea bugetului de stat pentru anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.20056 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.291-XVI), de alte acte legislative şi normative.
    În cadrul controlului la faţa locului, probele au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare privind execuţia bugetului municipiului Chişinău, studierea selectivă a deciziilor Consiliului municipal Chişinău, verificarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile, analiza datelor entităţilor controlate şi confruntarea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, Trezoreria teritorială Chişinău, Ministerul Finanţelor, antreprenori, întreprinderi municipale, explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere etc.).
    Examin
оnd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente оn şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:
I. Constatări generale

   Bugetul municipiului Chişinău pe anul 2006 (în continuare – bugetul municipiului), care include ca părţi componente bugetul municipal şi bugetele a 18 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul I, prin deciziile respective ale Consiliului municipal Chişinău, a fost stabilit şi apoi precizat la partea de venituri în sumă totală de 1645546,7 mii lei (inclusiv bugetul municipal – 1592277,5 mii lei), iar la cheltuieli – în sumă de 1911687,8 mii lei (inclusiv bugetul municipal – 1818191,8 mii lei), cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 266141,2 mii lei, care urma să fie acoperită din contul soldurilor de mijloace băneşti disponibile, mijloacelor din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică, precum şi din contul surselor interne de finanţare.
    În anul de gestiune, bugetul municipiului a fost realizat la venituri în sumă totală de 1710178,7 mii lei (sau la nivel de 103,9%), cu 64632,0 mii lei mai mult decît planul precizat pentru perioada de gestiune. Cheltuielile au fost executate în sumă totală de 1868658,1 mii lei, sau la nivel de 97,7%. Execuţia bugetului municipiului s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă totală de 120491,5 mii lei.
    Ponderea veniturilor bugetului municipal
оn veniturile totale ale bugetului municipiului a constituit 96,3%, acestea fiind realizate оn sumă totală de 1646398,8 mii lei, sau la nivel de 103,4% faţă de veniturile precizate. Ponderea cheltuielilor bugetului municipal оn cheltuielile totale ale bugetului municipiului a alcătuit 95,5%, fiind executate оn sumă totală de 1784899,8 mii lei, sau la nivel de 98,2% faţă de cele precizate.

1. Elaborarea şi aprobarea bugetului municipiului

   1.1. La aprobarea bugetelor, unele autorităţi reprezentative şi deliberative ale municipiului n-au respectat prevederile legale referitor la termenele de aprobare a bugetelor.
    Contrar prevederilor art.20 alin.(4) şi art.21 alin.(6) din Legea nr.397-XV, Consiliul municipal Chişinău, precum şi consiliile locale ale s. Ghidighici şi com. Stăuceni au aprobat bugetele cu depăşirea termenelor stabilite de la o zi pînă la 40 de zile.
   1.2. Unele autorităţi executive ale mun. Chişinău, la elaborarea bugetelor, nu au ţinut cont în măsură deplină de baza impunerii la prognozarea veniturilor impozitului funciar. Totodată, neasigurarea acumulării şi estimarea incorectă a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) a influenţat asupra planificării şi stabilirii corecte a transferurilor de susţinere a teritoriului.
    Cu toate că prevederile art.278 din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr.1163-XIII din 18.09.19977 (cu completările şi modificările ulterioare;
оn continuare – Codul fiscal) stabilesc clar obiectivele impunerii şi baza impozabilă a bunurilor imobile, primăria or. Sоngera, la elaborarea bugetului, n-a luat оn calcul impozitul pe terenurile cu suprafaţa de 446,2 ha (păşuni) оn sumă de 32,5 mii lei. De asemenea, primăria com. Bubuieci n-a luat оn calcul impozitul pe terenurile cu suprafaţa de 229,5 ha (păşuni) оn sumă de13,2 mii lei.
    1.3. Nu s-au respectat prevederile legale referitor la modul de aplicare a taxei de amplasare a publicităţii.
    Conform prevederilor art.297 alin.(3) din Codul fiscal, „taxele locale se aplică, se modifică ori se anulează de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale cu concursul Direcţiei finanţe şi inspectoratului fiscal de stat din teritoriul administrat, concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale”. Însă, cu toate că Consiliul municipal Chişinău a aprobat la partea de venituri a bugetului municipal pe anul 2006 veniturile de la taxa de amplasare a publicităţii, cotele taxei au fost stabilite abia la 17.10.2006 (Decizia Consiliului municipal nr.56/25). Ca rezultat, în perioada 01.01.2006–17.10.2006, contribuabilii din raza mun. Chişinău au achitat taxa de amplasare a publicităţii în lipsa cotei stabilite legal.

2. Realizarea veniturilor bugetului municipiului Chişinău

    2.1. Structura executării bugetului municipiului pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul execuţiei şi ponderea în veniturile totale ale bugetului) în anul 2006 se prezintă astfel:
                                                                      
2 M. O., 2003, nr.248-253, art.996.
3 M. O., 2003, nr.49, art.211.
4 Republicată în M. O., ediţie specială din 2005.
5 M. O., 1995, nr.31-32, art.340.
6 M. O., 2005, nr.164-167, art.810.
7 Republicat în M. O., ediţie specială din 18.02.2007.

 

 

Specificaţie

Planul precizat pentru

perioada de gestiune

Executat

(Realizări)

Depăşiri (+)

 Nerealizări (-)

(mii lei)

Nivelul executării

(%)

Suma

(mii lei)

Ponderea

(%)

Suma

(mii lei)

Ponderea

(%)

Venituri totale, din care:

1645546,7

100,0

1710178,7

100,0

+64632,0

103,9

Venituri fiscale

1126601,3

68,4

1179690,8

69,0

+53089,5

104,7

Încasări nefiscale

111155,5

6,8

123041,9

7,2

+11886,4

110,7

Mijloace speciale ale instituţiilor publice

70284,4

4,3

69801,8

4,1

-482,6

99,3

Venituri ale fondurilor speciale

3880,0

0,2

4018,7

0,2

+138,7

103,6

Transferuri

333625,5

20,3

333625,5

19,5

-

100,0

 

Sursă: Raportul privind executarea bugetelor municipiului Chişinău pe venituri la toate componentele pe anul 2006

    Datele din tabel denotă că sursa de bază a formării veniturilor executate sînt veniturile fiscale, ponderea cărora în veniturile totale ale bugetului municipiului a constituit 69,0% (1179690,8 mii lei). Transferurilor le revin 19,5% (333625,5 mii lei), iar încasărilor nefiscale – 7,2% (123041,9 mii lei). În suma totală a încasărilor în bugetul municipiului, veniturile proprii au constituit 80,5% (376553,2 mii lei).
    2.2. Veniturile bugetului municipiului au fost realizate cu discrepanţe privind gradul de realizare, ceea ce indică prognozări, planificări şi rectificări neconforme la unele tipuri de venituri.
Sub nivelul precizat au fost acumulate 5 tipuri de venituri, nerealizările constituind 543,9 mii lei. La 39 de tipuri de venituri încasările au fost executate cu depăşirea nivelului preconizat de la 0,8% pînă la 375%, suma totală a încasărilor suplimentare constituind 64995,2 mii lei. Au fost realizate venituri neprogramate în sumă de 180,7 mii lei.
    2.3. Cu toate că conform prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, autorităţile executive ale UAT sînt responsabile de asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii, unele primării din cadrul municipiului Chişinău n-au luat măsurile corespunzătoare în vederea acumulării unor venituri proprii şi reducerii restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local. Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale nu întreprind măsuri depline pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale. Astfel, primăria com.
Bubuieci n-a asigurat calcularea şi acumularea impozitului funciar în sumă de 21,8 mii lei, iar primăria or. Sîngera – în sumă de 14,5 mii lei.
    La 01.01.2007, restanţele contribuabililor faţă de bugetul municipiului au constituit 65802,0 mii lei, care, оn comparaţie cu cele de la оnceputul anului, s-au micşorat cu 10635,0 mii lei. Ponderea cea mai mare a restanţelor оi revine impozitului pe venitul din activitatea de оntreprinzător – 55,8% (36700,0 mii lei). Concomitent, s-au оnregistrat restanţe la impozitul pe venitul din salariu оn sumă de 14164,0 mii lei (21,5%), la alte impozite pe venit – 5977,0 mii lei (9,1%).
    2.4. Potrivit anexei la Titlul VII din Codul fiscal, sînt prevăzute 2 tipuri de cote ale taxelor locale: cotele stabilite în sumă absolută la o unitate (unitate de transport, unitate de comerţ, un angajat etc.) şi cotele stabilite în procente din venitul din vînzări (taxa de amplasare a publicităţii, taxa de piaţă, taxa pentru parcare etc.). În urma analizei modului de administrare şi realizare a veniturilor din taxele locale, s-a constatat că ponderea realizărilor taxelor locale, calculate în baza cotelor stabilite în sume absolute la o unitate de măsură, este mai mare faţă de cele calculate în baza cotelor stabilite în procente din venitul din vînzări. Cea mai înaltă pondere a fost înregistrată la taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale (37%), taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători pe rutele municipale (23%) şi taxa pentru amenajarea teritoriului (15%), pe cînd ponderea taxelor locale calculate în procente din venitul obţinut a variat de la 2% pînă la 10%.

3. Executarea cheltuielilor bugetului
municipiului Chişinău

    3.1. Executarea cheltuielilor bugetului municipiului în anul 2006, în comparaţie cu planul precizat pentru perioada de gestiune, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

Grupa

 

 

Specificaţie

Planul precizat pentru perioada

de gestiune (mii lei)

Executat (Realizări)

(mii lei)

% executării

(5:3 x 100)

Suma

(mii lei)

Ponderea

în suma

totală

Suma

(mii lei)

Ponderea

în suma

 totală

1

2

3

4

5

6

7

 

Cheltuieli totale, din care:

1911687,8

100

1868658,1

100

97,7

1

Serviciile de stat cu destinaţie generală

46049,6

2,4

40621,9

2,2

88,2

3

Apărarea naţională

748,1

0,0

718,0

0,0

96,0

5

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

57774,3

3,0

57093,7

3,1

98,8

 

Cheltuieli în domeniul social-cultural, din care:

730554,0

38,2

719184,5

38,5

98,4

6

Învăţămîntul

563512,3

29,5

555363,4

29,7

98,6

8

Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret

98304,4

5,1

96666,7

5,2

98,3

9

Ocrotirea sănătăţii

26550,4

1,4

26369,8

1,4

99,3

10

Asigurarea şi susţinerea socială

42186,9

2,2

40784,6

2,2

96,7

 

Cheltuieli în domeniul economic, total, din care:

889864,0

46,6

875865,5

46,9

98,4

11

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

4882,4

0,2

4716,3

0,3

96,6

13

Industria şi construcţiile

4232,8

0,2

4045,0

0,2

95,6

14

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

70335,7

3,7

64736,2

3,5

92,0

15

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

710551,3

37,2

703296,0

37,6

99,0

16

Complexul pentru combustibil şi energie

96561,7

5,1

96036,4

5,1

99,5

19

Alte servicii legate de activitatea economică

3300,1

0,2

3035,9

0,2

92,0

20

Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale

186697,7

9,8

184520,7

9,9

98,8

 

Creditarea netă

 

 

-9346,3

 

 

     Sursă: Raportul privind executarea bugetelor municipiului Chişinău pe cheltuieli la toate componentele pe anul 2006

    Datele din tabelul sus-menţionat denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor bugetare precizate pe anul 2006, la toate componentele, sub aspectul funcţional, a fost cuprins între 88,2% şi 99,5%, totodată, nefiind valorificate mijloace financiare pentru cheltuielile preconizate în sumă totală de 43029,7 mii lei, din care cele mai mari nevalorificări ţin de domeniile social-cultural (11369,5 mii lei) şi economic (13998,5 mii lei). Ponderea cheltuielilor din domeniul social-cultural, domeniul economic, precum şi a cheltuielilor neatribuite la alte grupuri principale a fost menţinută în limitele planificate, constituind, respectiv, 38,5%, 46,9% şi 9,9%. Gradul de finanţare a cheltuielilor din veniturile proprii a alcătuit 82,1%.
    3.2. Execuţia cheltuielilor de casă şi efective pe ansamblul bugetului municipiului, sub aspectul clasificaţiei economice, se prezintă după cum urmează:

 

 

Specificaţie

Prevederi precizate

Cheltuieli executate

% executării cheltuielilor

Suma

(mii lei)

Ponderea

(în %)

de casă

efective

de casă

efective

Suma

(mii lei)

Ponderea

(în %)

Suma

(mii lei)

Ponderea

(în %)

Cheltuieli totale, din care pentru:

1911687,8

100

1868658,1

 

100

1746952,1

100

97,7

91,4

Retribuirea muncii

293091,2

15,3

290441,9

15,5

296294,1

17,0

99,1

101,1

Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii

74512,3

3,9

73919,4

4,0

74901,7

4,3

99,2

100,5

Plata mărfurilor şi serviciilor

236197,9

12,4

223011,8

11,9

228810,3

13,1

94,4

96,9

Deplasările în interes de serviciu

716,6

0,0

531,0

0,0

527,8

0,0

74,1

73,7

Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

5733,6

0,3

5642,2

0,3

5773,1

0,3

98,4

100,7

Plata dobînzilor

16887,6

0,9

16773,6

0,9

16773,6

1,0

99,3

99,3

Transferurile curente, inclusiv:

523631,3

27,4

517143,9

27,7

389284,0

22,3

98,8

74,3

- pentru produse şi servicii

304240,8

15,9

301604,9

16,1

319096,8

18,3

99,1

104,9

- în scopuri de producţie

30364,5

1,6

27112,4

1,5

21747,0

1,2

89,3

71,6

- către bugetele de alt nivel

140000,0

7,3

140000,0

7,5

 

 

100,0

 

- instituţiilor financiare şi altor organizaţii

22538,6

1,2

22293,1

1,2

22287,2

1,3

98,9

98,9

- către populaţie

26487,3

1,4

26133,4

1,4

26153,0

1,5

98,7

98,7

Alte cheltuieli curente

55473,0

2,9

54932,6

2,9

66623,6

3,8

99,0

120,1

Cheltuieli capitale

691364,4

36,2

681528,2

36,5

653713,9

37,4

98,6

94,6

Procurarea de acţiuni

14080,0

0,7

14080,0

0,8

14250,0

0,8

100,0

101,2

Creditarea netă

 

 

-9346,3

 

 

 

 

 

    Sursă: Raportul privind executarea bugetelor municipiului Chişinău la toate componentele, conform clasificaţiei economice, pe anul 2006 

    Sub aspectul clasificaţiei economice, ponderea cea mai mare a cheltuielilor de casă şi efective executate revine cheltuielilor capitale (36,5% şi, respectiv, 37,4%), transferurilor (27,7% şi, respectiv, 22,3%), cheltuielilor pentru retribuirea muncii (15,5% şi, respectiv, 17,0%) şi cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor (11,9% şi, respectiv, 13,1%).
    Cu toate că cheltuielile efective au fost executate sub limita prevederilor precizate, la unele articole au fost admise depăşiri. Astfel, la articolul „Retribuirea muncii” depăşirile au constituit suma totală de 3202,9 mii lei, iar la articolul „Alte cheltuieli curente” – 11150,6 mii lei. Totodată, peste limitele preconizate cu 14856,0 mii lei au fost efectuate transferurile pentru produse şi servicii.
    3.3. Pe parcursul anului de gestiune, Consiliul municipal Chişinău a adoptat un şir de decizii privind alocarea mijloacelor financiare pentru efectuarea cheltuielilor suplimentare neprevăzute în buget în sumă de 60786,0 mii lei, fără stabilirea sursei de acoperire a acestora. Din cheltuielile suplimentare sus-menţionate, la determinarea sursei de acoperire a lor, s-au executat cheltuieli în sumă de numai 24439,6 mii lei (40%).

4. Situaţia datoriilor

    Pe parcursul anului 2006, autorităţile executive ale mun.Chişinău n-au respectat pe deplin prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, contractînd lucrări, servicii, bunuri materiale şi efectuînd cheltuieli cu depăşirea limitelor maxime, generînd datorii creditoare.
    4.1. Execuţia bugetului municipiului pe anul 2006 s-a soldat cu datorii creditoare în sumă totală de 180167,6 mii lei (cu 18346,7 mii lei mai puţin faţă de cele la început de an), din care 57021,6 mii lei (31,6%) sînt datoriile cu termenul de achitare expirat.
    Sub aspect economic, cele mai mari datorii creditoare s-au înregistrat la: contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii – în sumă de 38622,4 mii lei (din care 33986,0 mii lei – datoriile istorice); investiţii capitale în construcţia obiectelor comunale – de 30681,6 mii lei; retribuirea muncii – de 22164,0 mii lei; transferurile pentru amenajarea teritoriilor – de 20627,9 mii lei; la alte cheltuieli curente – de 15925,7 mii lei.
    Sub aspectul executorilor de buget, datorii creditoare considerabile au înregistrat: Î.M. DCC – în sumă de 47393,1 mii lei; DGTPCC – de 17389,7 mii lei; Direcţia generală educaţie, tineret şi sport (în continuare DGETS) – de 17329,6 mii lei; direcţiile educaţie, tineret şi sport ale sectoarelor: Rîşcani – de 11180,7 mii lei, Botanica – de 10194,2 mii lei, Buiucani – de 10429,1 mii lei, Centru – de 8909,4 mii lei, Ciocana – de 8314,6 mii lei; DGLCA – de 8265,2 mii lei etc.
    Au creat datorii creditoare şi unele întreprinderi municipale, care prestează diferite servicii Primăriei municipiului Chişinău, majoritatea lor formîndu-se din cauza executării diferitelor lucrări de amenajare a cartierelor, acceptate de către Primărie, fără suportul financiar respectiv.
    4.2. La 01.01.2007, datoriile debitoare au constituit suma totală de 94520,5 mii lei, cu o majorare faţă de cele de la începutul anului cu 62741,2 mii lei. Asupra majorării datoriilor debitoare au influenţat transferurile cu destinaţie specială primite de la bugetul de stat la finele anului financiar în sumă de 80600,0 mii lei şi direcţionate la construcţia gazoductului Tocuz-Căinari-Mereni.
    Cele mai considerabile datorii debitoare au fost formate de către Î.M. DCC în sumă de 83943,8 mii lei, Primăria municipiului Chişinău – de 6092,6 mii lei, DGLCA – de 1547,3 mii lei etc. Instituţiile publice finanţate din bugetul municipiului au format datorii debitoare cu termenul de achitare expirat în mărime de 1548,9 mii lei, sau 1,6% din suma totală a datoriilor debitoare.

5. Utilizarea mijloacelor bugetare de către unele instituţii subordonate Consiliului municipal Chişinău

    5.1. La executarea devizelor de cheltuieli, unele instituţii ale municipiului Chişinău n-au respectat întocmai prevederile art.7 alin.(3), art.31 din Legea nr.397-XV şi au admis cheltuieli la unele articole, cu depăşirea alocaţiilor aprobate în devizele de cheltuieli.
    Cu toate că, în general, atît cheltuielile de casă, cît şi cele efective au fost executate sub limita celor precizate, unele instituţii au admis cheltuieli efective cu depăşirea planului precizat, din care: DGETS – în sumă de 3266,0 mii lei; direcţiile educaţie, tineret şi sport ale sectoarelor Rîşcani, Botanica, Buiucani – respectiv, de 1953,8 mii lei, 2212,9 mii lei şi 2149,1 mii lei; DGTPCC – în sumă de 22978,1 mii lei; Şcoala specializată pentru copii şi tineret a rezervelor olimpice de polo pe apă „Delfin” – în sumă de 129,1 mii lei etc.
    5.2. Unele cheltuieli s-au executat în lipsa modului aprobat de utilizare a mijloacelor publice.
    În lipsa mecanismului de subvenţionare din bugetul municipal a energiei termice consumate de populaţie pentru încălzirea centralizată şi a apei calde menajere, precum şi a analizei detaliate a situaţiei privind calculele respective, care urmau să fie elaborate şi prezentate de către Primăria municipiului Chişinău Consiliului municipal Chişinău, pînă la sfîrşitul lunii decembrie 2006, DGLCA i-au fost alocate mijloace financiare în sumă de 13000,0 mii lei, care, la rîndul său, au fost transferate S.A.”Termocom” pentru compensarea parţială a plăţilor populaţiei la energia termică.
    5.3. Raporturile între bugetul municipal şi întreprinderile municipale de transport sînt bazate pe principiul de acoperire din bugetul municipal a pierderilor suportate de întreprinderi, fapt ce nu stimulează reducerea lor. Totodată, întreprinderile municipale efectuează o prognozare insuficientă a mărimii pierderilor, ceea ce influenţează asupra mărimii subvenţiilor din bugetul municipal pentru acoperirea acestora.
    5.4. În anul 2006, DC a utilizat mijloace financiare în sumă de 207,7 mii lei pentru desfăşurarea unor activităţi cultural-artistice neprevăzute în planul de activităţi.
  5.5. Cu derogare de la prescripţiile Hotărîrii Guvernului nr.1404 din 30.12.2005 „Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice”8, Consiliul municipal Chişinău n-a aprobat parcursul-limită anual al autoturismelor de serviciu. Ca rezultat, în perioada anului 2006, la DGTPCC, parcursul-limită, potrivit prescripţiilor hotărîrii sus-menţionate, a fost depăşit cu 91,1 mii km, peste normă utilizîndu-se 9,8 tone de combustibil în sumă de 100,7 mii lei.
    5.6. Cu toate că în conformitate cu prevederile pct.9 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 22.12.2005 “Cu privire la aprobarea normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice”9, DGTPCC nu urma să fie dotată cu telefon mobil, în perioada anului 2006, aceasta a achitat servicii pentru utilizarea a patru numere de telefon mobil ale reţelei Voxtel în sumă de 57,5 mii lei.
    5.7. În lipsa listelor de plată cu semnătura beneficiarului, DC a decontat suma de 13,5 mii lei, destinată premierii participanţilor la diferite festivaluri-concurs, prin ce nu
s-au respectat prevederile art.15 alin.(1) lit.a) şi art.16 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.199510 (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea nr.426-XIII).
    5.8. Ca rezultat al neaprecierii corecte a vechimii în muncă unui angajat, DGLCA a suportat cheltuieli neîntemeiate în sumă de 4,1 mii lei.

6. Cheltuielile pentru investiţiile capitale şi reparaţiile capitale

    6.1. Achiziţiile publice de lucrări

    6.1.1. Unele entităţi subordonate Consiliului municipal Chişinău au efectuat contractarea de lucrări de construcţie şi reconstrucţie contrar prevederilor art.18 alin.(3) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.199711 (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea nr.1166-XIII), organizînd şi desfăşurînd licitaţii publice în lipsa documentaţiei de proiect însoţite de calcule de deviz, aprobate şi expertizate în modul stabilit.
    Astfel, pe parcursul anului 2006, cu derogare de la prevederile legale sus-menţionate, grupul de lucru al Î.M. DCC a contractat lucrări în sumă totală de 575918,4 mii lei, al DGTPCC – de 283356,7 mii lei şi al DGLCA – de 30424,6 mii lei.
                                                                     
8 M. O., 2006, nr.5-8, art.32.
9 M. O., 2005, nr.176-181, art.1469.
10 Republicată în M. O., 2003, nr.87-90, art.398.
11 M. O., 1997, nr.67-68, art.551.

  Concomitent, la desfăşurarea licitaţiei publice, О.M. DCC n-a asigurat оntocmirea documentelor de licitaţie pe unele obiective оn conformitate cu Documentaţia-standard, după cum prevede pct.45 din Regulamentul „Cu privire la achiziţiile publice de lucrări”, aprobat prin Hotărоrea Guvernului nr.1123 din 15.09.200312 (cu modificările ulterioare; оn continuare – Regulamentul aprobat prin Hotărоrea nr.1123).
    Efectuarea achiziţiilor publice în modul indicat a dus la contractarea unor lucrări în volume majorate. Astfel, numai în 2 cazuri de expertizare ulterioară a proiectelor executate după încheierea contractelor de achiziţii publice de lucrări de către Î.M. DCC, s-a constatat majorarea costului de deviz cu 352,8 mii lei şi, respectiv, cu 1182,4 mii lei, ceea ce denotă că contractarea de lucrări în astfel de circumstanţe sporeşte riscul utilizării ineficiente a mijloacelor bugetare.
    6.1.2. Contrar prevederilor art.41 din Legea nr.835-XIII din 17.05.1996 „Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului”13, în lipsa certificatului de urbanism, Î.M. DCC a contractat lucrări de proiectare şi demontare, demolare şi pregătire a terenului la obiectivul „Gara Nord” în sumă de 3409,7 mii lei şi, respectiv, de 6940,0 mii lei. Totodată, contractarea lucrărilor de demontare, demolare şi pregătire a terenului a fost efectuată în lipsa alocaţiilor bugetare, prin ce nu s-au respectat prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV.
    6.1.3. Contrar prevederilor art.25 alin.(2) din Legea nr.1166-XIII, grupul de lucru al DGLCA a divizat achiziţia de lucrări de reparaţie capitală a unei case de locuit în suma totală de 1099,9 mii lei, evitînd efectuarea achiziţiei prin metoda de licitaţie publică. Totodată, nerespectînd prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, lucrările de reparaţie capitală au fost contractate cu 80,9 mii lei mai mult faţă de volumul mijloacelor aprobate prin deciziile Consiliului municipal Chişinău pentru acest obiectiv.
    6.1.4. Grupurile de lucru formate în cadrul unor întreprinderi municipale şi subdiviziuni ale Consiliului municipal Chişinău n-au asigurat condiţiile de liberă concurenţă şi transparenţă la efectuarea achiziţiilor publice.
    Deşi conform prevederilor art.32 alin.(1) din Legea nr.1166-XIII, grupul de lucru fixează locul, ziua-limită şi ora-limită de depunere a ofertelor, acest termen fiind de cel puţin 10 zile şi începe după 45 zile de la data emiterii documentelor de tender, grupul de lucru al Î.M. DCC a înregistrat şi eliberat la ofertanţi documentele de tender pe obiectivul „Reconstrucţia şi extinderea străzii Pan. Halippa, de la piaţa Pan Halippa pînă la str.A.Mateevici” în ziua desfăşurării licitaţiei, astfel necreînd condiţii pentru atragerea mai multor participanţi la licitaţie. Cu nerespectarea termenelor legale, grupul de lucru al Î.M. DCC a desfăşurat tenderele şi la alte obiecte de construcţii publice.
    Contrar prevederilor pct. 40 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea nr.1123, la efectuarea licitaţiei publice de lucrări la 2 obiecte a căror valoare depăşeşte 50 mil.lei, investitorul n-a transmis spre publicare anunţurile de participare în „Official Journal of the European Communities”.
    DGTPCC, sub motivul situaţiei excepţionale, a efectuat achiziţii publice dintr-o singură sursă, contractînd cu S.A. “Edilitate” lucrări de reparaţie medie şi curentă a infrastructurii rutiere în valoare de 6885,4 mii lei, evitînd procedura de licitaţie publică.
    6.1.5. În contractele încheiate cu antreprenorii nu în toate cazurile au fost prevăzute măsuri de asigurare a executării lor. Astfel, contrar prevederilor art.35 alin.(1) din Legea nr.1166-XIII, pct.146 şi pct.147 lit.b) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea nr.1123, Î.M. DCC n-a solicitat de la ofertanţi asigurarea executării lucrărilor, sub formă de garanţie de bună execuţie, care urma să constituie 5-15% din preţul contractelor de antrepriză.
    6.1.6. La
оncheierea contractelor de executare a lucrărilor de construcţie, unele entităţi din cadrul municipiului Chişinău, beneficiari оn construcţii, cu derogare de la prevederile legale, n-au solicitat prezentarea contractelor оncheiate cu subantreprenori.
    Cu toate că în unele cazuri subantreprenorii urmau să execute de la 45,0% pînă la 95,9% din volumul total de lucrări, Î.M. DCC şi DGTPCC, la încheierea contractelor de antrepriză, n-au solicitat de la antreprenorul general să prezinte contractele încheiate cu subantreprenorii săi, prin ce nu s-au respectat prevederile pct.132 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123.
Astfel de cazuri se exemplifică la încheierea contractelor de antrepriză cu S.A. „Edilitate” în sumă totală de 117775,1 mii lei.
    6.1.7. La încheierea contractului cu S.A. “Edilitate” privind executarea lucrărilor de construcţie a drumului de acces spre s.Humuleşti, comuna Bubuieci, în sumă de 14713,4 mii lei, DGTPCC a contractat de două ori lucrări de proiectare (topografo-geodezice, verificarea proiectului şi controlul de autor), majorînd valoarea contractului cu 826,8 mii lei.

6.2. Valorificarea investiţiilor la construcţiile şi reparaţiile capitale

    6.2.1. În perioada supusă controlului, o mare parte din mijloacele destinate investiţiilor capitale au fost utilizate prin intermediul Î.M. DCC, care are un statut nedeterminat, activînd ca agent economic şi, totodată, exercitînd funcţii de executor de buget. Astfel, Î.M. DCC utilizează, prin intermediul DGF, mijloacele bugetare cu destinaţie specială pentru finanţarea lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie a obiectivelor de menire social-culturală, comunală, a drumurilor etc. Ca rezultat, managerul întreprinderii de autogestiune de fapt îndeplineşte funcţiile de executor (ordonator) de buget. De asemenea, finanţarea Î.M. DCC se efectuează în baza unui deviz de cheltuieli, ultima prezentînd dările de seamă specifice instituţiilor bugetare privind utilizarea mijloacelor bugetare. Circumstanţele respective condiţionează riscuri aferente utilizării conforme a mijloacelor bugetare.
    6.2.2. La 01.01.2007, valoarea activelor în curs de execuţie, înregistrate în evidenţa Î.M. DCC, a constituit 601227,4 mii lei, care faţă de începutul anului s-a majorat cu 205539,6 mii lei. În perioada raportată au fost recepţionate obiective în sumă de numai 46423,2 mii lei, sau 11,7% din soldul înregistrat la începutul anului. Din 36 de obiective care au fost suspendate sau conservate, 29 nu sînt incluse în listele obiectelor nefinalizate, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.875 din 27.09.1999 „Cu privire la obiectele de construcţie nefinalizate”14 (cu modificările ulterioare), pentru stabilirea necesităţii continuării lucrărilor şi utilizării ulterioare a obiectelor de construcţie nefinalizate, inclusiv a celor destinate transmiterii autorităţilor publice centrale.
    6.2.3. Cu derogare de la prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, la unele obiective Î.M. DCC a contractat şi a valorificat volume de lucrări ce depăşesc limitele precizate, generînd datorii creditoare considerabile, care numai la 6 obiecte au constituit suma totală de 24001,0 mii lei.

    6.2.4. Ca rezultat al nerespectării limitelor de cheltuieli pentru întreţinerea serviciilor beneficiarului, stabilite conform „anexei C” la CP L.01.01-2001 “Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse”, şi a documentaţiei de proiect şi deviz, verificate şi expertizate în modul corespunzător, Î.M. DCC a admis majorarea cheltuielilor serviciului beneficiarului la 30 de obiecte cu suma totală de 325,3 mii lei.
    6.2.5. Nerespectarea prevederilor legale ce ţin de executarea lucrărilor de construcţie în baza documentaţiei de proiect, însoţite de calculele de deviz, a dus la utilizarea neconformă a mijloacelor publice.
                                                             
12 M. O., 2003, nr. 204-207, art. 1181.
13 M. O, 1997, nr.1-2, art.2.
14 M. O., 1999, nr.109-111, art.943.
               
    Deşi potrivit prevederilor art.85 alin.(2) din Legea nr.123-XV şi art.13 alin.(1) din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 „Privind calitatea în construcţii”15 (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea nr.721-XIII), lucrările de construcţie, precum şi de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie se execută numai pe bază de proiect elaborat de către persoane fizice sau juridice autorizate în acest domeniu şi verificat de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, pe parcursul anului 2006, Î.M. DCC a admis executarea lucrărilor de construcţie, fără elaborarea documentaţiei de proiect, valorificînd astfel mijloace pentru investiţiile capitale în sumă totală de 32846,4 mii lei.
    Totodată, contrar prevederile legale, cu acordul Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, lucrările de construcţie la 3 obiecte au fost executate paralel cu perfectarea documentaţiei de proiect şi verificarea ei.
    În decembrie 2006, Î.M. DCC a acceptat procesul-verbal de recepţie a lucrărilor executate la construcţia gazoductului Tocuz-Căinari-Mereni în sumă de 1068,2 mii lei, care nu sînt argumentate şi nu sînt evaluate conform normelor de întocmire a devizelor prin metoda de resurse.
    6.2.6. Nerespect
оnd prevederile art.22 alin.(1) lit.b) din Legea nr.721-XIII, la executarea lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie a obiectivelor, investitorul – О.M. DCC n-a obţinut autorizaţiile de construire potrivit pct.4 din Regulamentul „Privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor”, aprobat prin Hotărоrea Guvernului nr.360 din 18.04.199716 (cu modificările ulterioare). Concomitent, nerespectоnd prevederile art.18 alin.(2) din Legea nr.721-XIII, pоnă la momentul controlului, la majoritatea obiectivelor n-au fost completate pe deplin cărţile tehnice.
    6.2.7. Cu toate că
оn conformitate cu Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.42/3 din 16.03.2006 DGLCA i-au fost alocaţi 3907,8 mii lei pentru achitarea lucrărilor de reparaţie a reţelelor termice ale S.A.„Termocom”, DGLCA n-a efectuat achiziţii publice, dar luоnd оn consideraţie că оn baza Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.28/21 din 04.08.2005 S.A. „Termocom” i-a fost permis să оndeplinească funcţiile de beneficiar la construcţia reţelelor termice conform proiectului „Cartier model”, precum şi faptul că la 28.11.2005 оntre direcţie şi S.A.„Termocom” a fost оncheiat un contract de transfer a mijloacelor financiare pentru efectuarea unor măsuri de pregătire pentru sezonul rece 2005-2006, la 26.04.2006, DGLCA a transferat S.A. „Termocom” suma menţionată, ca achitarea unor datorii creditoare, care оn evidenţa contabilă a DGLCA nu existau. Totodată, suma de 3907,8 mii lei transferată S.A. „Termocom”, a fost atribuită de DGLCA la cheltuieli, оn lipsa documentelor justificative.
    Deşi mijloacele publice respective au fost repartizate pentru reparaţia capitală a reţelelor termice ale S.A.„Termocom” şi ca rezultat urma să fie majorată valoarea activelor
оntreprinderii, factorii de decizie ai Primăriei municipiului Chişinău n-au оntreprins măsurile respective referitor la drepturile de proprietate, оn calitate de acţionar al оntreprinderii.
    6.2.8. Alocaţiile prevăzute
оn Legea bugetului de stat pe anul 2006 pentru reparaţia capitală a unui obiect оn sumă de 7,4 mil.lei au fost utilizate de către О.M. DCC pentru investiţiile capitale la alt obiect, fără schimbarea destinaţiei conform reglementărilor legale.
    6.2.9.
Оn anul 2006, la efectuarea reparaţiei capitale a sistemului de iluminat al bd. Ştefan cel Mare şi Sfоnt оn sumă totală de 8296,5 mii lei, DGTPCC, оn loc să atribuie cheltuielile pentru iluminarea decorativă de 4033,8 mii lei la contul 203 „Cheltuielile bugetare pentru investiţii capitale”, a atribuit această sumă la cheltuielile bugetare pentru оntreţinerea instituţiei şi alte activităţi. Totodată, din contul mijloacelor sus-menţionate, s-au efectuat cheltuieli оn sumă de 740,6 mii lei pentru amenajarea teritoriului, fără schimbarea destinaţiei alocaţiilor оn modul stabilit.
    Analogic, DGTPCC a trecut la cheltuielile bugetare pentru
оntreţinerea instituţiei şi alte activităţi lucrările de reparaţie capitală a 9 străzi оn sumă de 31345,5 mii lei, precum şi costul lucrărilor de proiectare оn sumă de 1851,2 mii lei, cheltuielile nefiind acumulate conform reglementărilor legale (pоnă la finalizarea lucrărilor, darea оn exploatare şi transmiterea beneficiarului pentru mărirea valorii iniţiale a mijloacelor fixe).
    DGLCA n-a asigurat transmiterea cheltuielilor pentru reparaţia capitală
оn sumă de 1087,5 mii lei la majorarea valorii de bilanţ a unei case de locuit. De asemenea, DGCLA n-a оnregistrat la intrări valoarea nou-creată a seturilor pentru terenuri de joacă pentru copii оn suma totală de 3874,6 mii lei, prin ce nu s-au respectat prevederile art.8 din Legea nr.426-XIII.
    6.2.10.
Оn perioada de gestiune, DGTPCC n-a asigurat utilizarea mijloacelor bugetare оn sumă totală de 8670,0 mii lei, primite de la bugetul de stat pentru reparaţia a două străzi din municipiul Chişinău. Ca rezultat, timp de patru luni, mijloacele financiare s-au aflat la contul antreprenorului (S.A. „Edilitate”), fără a fi executate lucrări.
6.2.11. Contrar prevederilor art.37 alin.(1) din Legea nr.721-XIII şi pct.5 din Regulamentul „Cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative
оn construcţii”, aprobat prin Hotărоrea Guvernului nr.216 din 20.03.200117, О.M. DCC n-a calculat şi n-a transferat оn volum deplin defalcări оn fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative оn construcţii оn sumă totală de 389,0 mii lei.

II. Gestionarea patrimoniului public
1. Constatări ale controlului referitor la gestionarea patrimoniului

    1.1. Consiliul municipal Chişinău n-a asigurat elaborarea şi implementarea politicii unice în domeniul gestionării eficiente a patrimoniului public, reglementării clare privind administrarea transparentă şi eficientă a lui, precum şi urmărirea executării deciziilor Consiliului ce ţin de administrarea acestuia. Ca rezultat, lipseşte o evidenţă completă şi conformă a patrimoniului municipiului.
    Cu toate că conform regulamentului de funcţionare a
О.M. DCC capitalul statutar al оntreprinderii urma să constituie 2081,9 mii lei şi de fapt patrimoniul corespunzător a fost transmis оn gestiunea economică a оntreprinderii, potrivit datelor raportului financiar, acesta alcătuieşte 16,8 mii lei.
La 01.01.2007, la contul extrabilanţier al
О.M. DCC au fost оnregistrate obiective recepţionate оn perioada anilor 1998-2006 оn valoare de 62657,1 mii lei, care n-au fost transmise la balanţa instituţiilor respective.
   1.2. Contrar prevederilor art.5 alin.(1) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.199818 (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea nr.1543-XIII), precum şi cerinţelor expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 29.06.2006 „Privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului municipiului Chişinău în anul 2005”19, unele direcţii din cadrul Consiliului municipal (DGERRP, DC), precum şi Întreprinderea municipală Î.M. DCC n-au asigurat înregistrarea la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău a drepturilor asupra construcţiilor şi terenurilor aferente.
    1.3. La momentul controlului, la balanţa Î.M. DCC erau înregistrate încăperi din clădirea administrativă a întreprinderii cu suprafaţa de 79,2 m2 (valoarea de 82,2 mii lei), care de fapt au fost privatizate de către un agent economic încă în anul 2004, în lipsa acordului Consiliului municipal Chişinău. Mai mult decît atît, contrar prevederilor art.13 alin.(1) şi art. 22 b) din Legea nr.721-XIII, în lipsa proiectului de construcţie, certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire, agentul economic respectiv a construit pe clădirea administrativă a Î.M. DCC o mansardă şi alte încăperi cu suprafaţa totală de 226,7 m2.
   1.4. Ca rezultat al nestabilirii unei modalităţi bine determinate referitor la transmiterea unor obiective energetice S.A. „Reţelele electrice Chişinău”, în contul stingerii datoriilor la energia electrică ale întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ (ÎMGFL), DGLCA a transmis societăţii respective obiectivele energetice cu valoarea de bilanţ în sumă de 7899,3 mii lei, fără reflectarea acestei operaţiuni în evidenţa contabilă. Totodată, Primăria mun. Chişinău, fiind responsabilă de acumularea datoriilor, precum şi de înregistrarea lor în evidenţa contabilă, n-a asigurat executarea acestor cerinţe. În acelaşi timp, în rezultatul verificărilor efectuate la ÎMGFL, s-a constatat că la 7 întreprinderi datoriile au fost cesionate cu 1007,5 mii lei mai mult faţă de datoriile înregistrate în evidenţa contabilă a ÎMGFL, 14 ÎMGFL n-au înregistrat în evidenţa contabilă tranzacţia de cesiune în sumă de 4737,9 mii lei, lăsînd ca creditor „Reţelele Electrice Chişinău” S.A., iar 2 ÎMGFL au trecut datoriile cesionate în sumă de 558,8 mii lei la veniturile întreprinderii.
                                                                 
15 M. O., 1996, nr.25, art.259.
16 M. O., 1997, nr.31-32, art.366.
17 M. O., 2001, nr.31-34, art.240.
18 M. O., 1998, nr.44-46, art.318.
19 M. O., 2006, nr.142-145, art.44.

    1.5. În anul 2006, în lipsa contractului, precum şi cu derogare de la art.31 alin.(3) din Legea nr.397-XV, din contul mijloacelor alocate pentru procurarea fondurilor fixe, DGLCA a transferat întreprinderii municipale pentru servicii locative Buiucani suma de 211,7 mii lei, pentru achitarea procedurilor vamale, care ulterior, în loc să fie transmisă la majorarea costului obiectelor importate, a fost atribuită la cheltuielile pentru procurarea mijloacelor fixe ale direcţiei, totodată, fiind reflectată în rapoartele financiare ca fonduri fixe procurate, denaturîndu-se, astfel, datele acestora.
    1.6. Ca rezultat al lipsei de control la încheierea contractelor în cazurile de import al bunurilor materiale destinate majorării capitalului social al întreprinderilor, precum şi modificării clauzelor contractuale, Primăria mun.Chişinău, la procurarea mijloacelor fixe pentru plasarea acestora în capitalul social al întreprinderilor municipale, n-a beneficiat de scutirea de taxa pe valoarea adăugată (TVA) potrivit prevederilor art.103 alin.(1) pct.24) din Codul fiscal şi a suportat unele cheltuieli suplimentare. Astfel, la procurarea autobuzelor pentru Î.M. „Parcul urban de autobuze” cu plasarea unităţilor de transport în capitalul statutar al întreprinderii, nu s-a beneficiat de scutirile de TVA în sumă totală de 8816,7 mii lei. Totodată, ca rezultat al schimbării termenelor de livrare a autobuzelor, prevăzute în contractul încheiat iniţial, au fost suportate cheltuieli suplimentare în sumă de 1616,0 mii lei în legătură cu diferenţa de curs valutar.
    De asemenea, DGTPCC, la procurarea fondurilor fixe care au fost plasate în capitalul social al Î.M. „Exdrupo”, Î.M. „Lumteh” şi Î.M. „Regia transport electric”, n-a beneficiat de facilităţile menţionate în sumă de 2688,9 mii lei.
    1.7. Cu toate că conform Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.24/2 din 07.07.2005 “Cu privire la majorarea capitalului statutar al unor întreprinderi municipale” (cu modificările operate prin Decizia nr.52/2 din 11.07.2006), capitalul statutar al Î.M. “Exdrupo” urma să fie majorat cu 58400,2 mii lei, de fapt, în perioada anilor 2005-2006, DGTPCC a transmis acestei întreprinderi mijloace fixe procurate din contul mijloacelor bugetare în sumă de 68004,9 mii lei, sau cu 8004,3 mii lei mai mult. De asemenea, Î.M. „Lumteh” a primit de la DGTPCC utilaj destinat majorării capitalului statutar cu 31,4 mii lei mai mult faţă de prevederile programate.
    1.8. Pe parcursul anilor 2001-2006, DC a înregistrat în evidenţa contabilă, la majorarea fondului de mijloace fixe, suma de 954,0 mii lei – cheltuielile transmise de către Î.M. DCC privind reparaţia capitală a clădirii din bd. Dacia 20, cu toate că la balanţa sa nu figura obiectul respectiv.

2. Relaţiile de locaţiune

    2.1. Modul existent de dare în locaţiune, ţinere a evidenţei contabile a decontărilor şi de urmărire a executării clauzelor contractuale nu asigură controlul eficient asupra încasării depline şi în termenele prevăzute de contract a plăţilor pentru locaţiune. Astfel, patrimoniul municipal este înregistrat la balanţa instituţiilor din subordinea Consiliului municipal, iar potrivit Regulamentului DGERRP (aprobat prin Decizia nr.50/3-2 din 29.06.2006), sarcina de evidenţă a patrimoniului municipal, de întocmire a actelor necesare pentru încheierea şi rezilierea contractelor de locaţiune a patrimoniului municipal, evidenţa şi controlul respectării clauzelor contractuale, precum şi instituirea registrului patrimoniului municipal a fost delegată acestei direcţii, totodată, plăţile pentru locaţiune fiind acumulate la conturile instituţiilor respective. Această modalitate de dare în locaţiune a imobilului contribuie la dublarea evidenţei, formează discrepanţe, creează riscuri şi nu asigură controlul corespunzător asupra încasării veniturilor la bugetul municipal.
    În acest context, se menţionează că datoriile formate de la locaţiunea unei grădiniţe de copii (în care este amplasată o instituţie privată de învăţămînt), care la 01.01.2007 au constituit 3025,0 mii lei, nu sînt înregistrate în evidenţa contabilă a Direcţiei educaţie, tineret şi sport a sect. Buiucani, la balanţa căreia se află grădiniţa, şi nici în evidenţa computerizată a DGERRP. Concomitent s-au constatat diferite devieri dintre datele privind datoriile pentru locaţiune ale DGERRP şi datele unor instituţii la balanţa cărora sînt înregistrate imobilele.
   
Pe parcursul anului de gestiune, s-a оnregistrat o descreştere a veniturilor de la locaţiune, faţă de anul precedent, cu 853,0 mii lei. Au fost formate datorii ale locatarilor, care la 01.01.2007 au constituit 6300,7 mii lei (inclusiv penalitatea – 778,5 mii lei), din care datorii cu termenul mai mare de 3 luni – 5522,2 mii lei.
    Cu toate că locatarii nu-şi onorează obligaţiunile contractuale pe parcursul a 3 luni după expirarea termenului de plată, DGERRP nu
оntreprinde măsuri suficiente оn vederea rezilierii contractelor, după cum prevede art.906 alin.(1) lit.c) din Codul civil, adoptat prin Legea nr.1107-XV din 06.06.200220 (cu modificările ulterioare).
În pofida faptului că DGERRP a luat unele măsuri în vederea încăsării datoriilor pentru locaţiune, pînă la momentul controlului, după 15 agenţi economici sînt înregistrate datorii cu termenul expirat în sumă de 315,7 mii lei. DGERRP nu întreprinde măsuri operative referitor la contractele de locaţiune cu termenele expirate. La 01.01.2007, din 919 contracte de locaţiune înregistrate la DGERRP,156 (sau 17,0 la sută) erau cu termenul expirat.
    2.2. În anul 2006, contrar prevederilor art.84 alin.(2) din Legea nr.123-XV şi pct.5.2 din Regulamentul de funcţionare a Î.M. DCC, conducerea întreprinderii a transmis în locaţiune spaţii comerciale, în lipsa deciziei Consiliului municipal Chişinău. La calcularea cuantumului chiriei anuale, întreprinderea n-a ţinut cont de anexa nr.21 la Legea nr.291-XVI, ceea ce a dus la diminuarea plăţilor cu suma de 136,6 mii lei.
   2.3. DGTPCC, nerespectînd prevederile pct.3.1 din Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decît cea locativă – proprietate municipală, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/11 din 26.09.2003, continuă să menţină contractele de locaţiune a încăperilor cu suprafaţa de 2071,2 m2, încheiate fără acordul respectiv al Consiliului municipal Chişinău.
    Deşi la 01.06.2006 a expirat termenul de locaţiune a pasajelor subterane (pe zece contracte) cu suprafaţa de 1075,78 m2, pînă la momentul controlului, Consiliul municipal Chişinău n-a organizat licitaţiile privind locaţiunea bunurilor proprietate municipală, după cum prevede Regulamentul sus-numit.
    2.4. Ca rezultat al lipsei controlului asupra lucrărilor de reparaţie capitală a încăperilor, executate de către un locatar în contul plăţii pentru locaţiune şi nesolicitării la timp a documentelor respective de confirmare a lucrărilor executate, DGERRP n-a asigurat evidenţa corespunzătoare a cheltuielilor pentru reparaţia capitală, pentru a le trece pe viitor la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe. La momentul controlului, suma necalculată pentru locaţiune în contul reparaţiei capitale a constituit 29,9 mii lei, totodată reparaţia capitală fiind efectuată de locatar în sumă de 102,2 mii lei.

III. Formarea şi utilizarea mijloacelor speciale

    Contrar prevederilor pct.11 din Regulamantul „Cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 31.12.200421, DGLCA n-a asigurat gestionarea mijloacelor speciale prin conturile trezoreriale în sumă de 34,1 mii lei.
                                                                        
20 M. O., 2002, nr.82-86, art.661.
21 M. O., 2005, nr.39-41, art.125

    La estimarea veniturilor mijloacelor speciale pe anul 2006, provenite din plăţile părinţilor pentru instruirea copiilor оn şcolile de muzică şi de artă, DC n-a respectat оntocmai prevederile Regulamentului „Cu privire la modul de оncasare a taxei pentru instruire оn şcolile de muzică, artă şi artă plastică”, aprobat prin Hotărоrea Guvernului nr.76 din 02.02.199922 (cu modificările ulterioare), referitor la modul de stabilire a cuantumului taxei.

V. Controlul intern

    În urma evaluării sistemului de control intern din cadrul unor instituţii din subordinea Consiliului municipal Chişinău, s-a constatat că în lipsa, la nivel de ţară, a unor reglementări normative privind modul de organizare şi funcţionare a sistemului de control intern, precum şi a unor termene de referinţă la acest aspect, la momentul controlului, la entităţile supuse verificării nu existau regulamente interne şi proceduri scrise referitor la controlul intern, nu erau stabilite standarde ale activităţilor de control.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 „Privind Curtea de Conturi”, Curtea de Conturi

h o t ă r ă ş t e:

    1. Se cere de la Primarul general al municipiului Chişinău:
    1.1. să informeze Consiliul municipal Chişinău despre rezultatele controlului asupra formării şi utilizării resurselor bugetului municipiului şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006;
    1.2. de comun cu Consiliile locale, instituţiile şi întreprinderile din subordinea Consiliului municipal, să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor constatate, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări;
    1.3. să asigure:
    1.3.1. luarea măsurilor eficiente în vederea micşorării restanţelor contribuabililor faţă de bugetul municipiului;
   1.3.2. întreprinderea acţiunilor eficiente pentru asigurarea înregistrării, potrivit prevederilor legale, a bunurilor imobile – proprietate municipală, gestionării eficiente a patrimoniului public local, cu stabilirea unei evidenţe conforme a acestuia, totodată înaintînd spre examinare în cadrul unei şedinţe a Consiliului municipal problema vizată;
    1.3.3. luarea măsurilor în vederea inventarierii construcţiilor nefinalizate, cu deciderea necesităţii continuării lucrărilor şi utilizării ulterioare a obiectelor;
    1.3.4. excluderea practicii de valorificare a investiţiilor capitale în lipsa documentaţiei de proiect, însoţite de calcule de deviz, expertizate în modul stabilit, precum şi executarea lucrărilor de construcţie fără acoperirea financiară corespunzătoare;
    1.3.5. respectarea legislaţiei la efectuarea achiziţiilor de lucrări şi servicii pentru necesităţile municipale, precum şi utilizarea mijloacelor financiare publice potrivit devizelor de cheltuieli şi conform destinaţiei;
    1.3.6. efectuarea unei analize a datoriilor debitoare şi creditoare şi să propună examinarea acesteia în cadrul şedinţei Consiliului municipal, cu întreprinderea măsurilor regulamentare pentru lichidarea datoriilor cu termenul de achitare expirat;
    1.3.7. elaborarea şi prezentarea spre aprobare Conciliului municipal a unui mecanism eficient de subvenţionare a întreprinderilor municipale;
    1.3.8. compatibilitatea regulamentelor interne ale subdiviziunilor Consiliului municipal cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău:
    2.1. de comun cu Consiliile locale, să asigure o prognozare eficientă a componentelor din structura veniturilor, precum şi să efectueze un control riguros asupra realizării veniturilor şi cheltuielilor în funcţie de evaluarea reală a bazei impozabile;
    2.2. să efectueze dirijarea metodologică conformă a planificării bugetare şi să intensifice controlul asupra veniturilor proprii;
   2.3. să organizeze ori de cîte ori este necesar instruiri ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor UAT, evidenţa contabilă şi întocmirea rapoartelor financiare.
    3. Se cere de la:
    3.1. subdiviziunile Consiliului municipal – DGTPCC, DGLCA, DC, DGETS (inclusiv direcţiile de domeniu din preturile sectoarelor Rîşcani, Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana) şi Î.M. DCC să întreprindă măsuri regulamentare întru diminuarea datoriilor debitoare şi creditoare şi să asigure efectuarea cheltuielilor în strictă conformitate cu prevederile legale şi în limita alocaţiilor prevăzute în devizele de cheltuieli;
   3.2. Î.M. DCC, DGTPCC, DGLCA să efectueze contractarea de lucrări şi servicii, precum şi executarea lucrărilor de construcţie capitală şi reparaţii capitale potrivit prevederilor legale, cu asigurarea unei evidenţe conforme a mijloacelor financiare pentru aceste necesităţi, precum şi a valorii imobilelor nou-create în urma construcţiilor şi reparaţiilor capitale, neadmiţînd majorări şi valorificări de lucrări cu depăşirea limitelor precizate;
    3.3. Î.M. DCC să asigure calcularea veniturilor de la supravegherea tehnică şi a cheltuielilor pentru întreţinerea întreprinderii conform prevederilor normative, precum şi transferarea defalcărilor în sumă de 389,0 mii lei în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii;
   3.4. DGERRP, DGTPCC, DGLCA, Î.M. DCC să întreprindă măsuri eficiente în vederea asigurării gestionării conforme a patrimoniului public, evidenţei acestuia, precum şi înregistrării lui la organele cadastrale;
    3.5. primarii or. Sîngera şi com. Bubuieci să eficientizeze controlul asupra prognozării şi elaborării bugetelor locale, estimării reale a potenţialului lor, în scopul utilizării conforme a resurselor financiare, cu excluderea practicii de diminuare neîntemeiată a bazei de calcul şi, implicit, a veniturilor bugetare.
    4. Se cere de la Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului:
  4.1. să eficientizeze monitorizarea calităţii lucrărilor de construcţie, executate de către subdiviziunile Consiliului municipal Chişinău şi recepţia finală a obiectivelor construite conform contractelor aprobate în modul stabilit;
    4.2. să nu admită executarea de către beneficiari a lucrărilor de construcţie, precum şi de reparaţie capitală, în lipsa documentelor de proiect.
    5. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului municipiului Chişinău în anul 2006 şi se propune să urgenteze elaborarea bazei metodologice de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor de audit intern în toate subdiviziunile structurale ale unităţilor administrativ-teritoriale conform legislaţiei în vigoare.
    6. Prezenta hotărîre se remite Ministerului Administraţiei Publice Locale pentru luare de atitudine.
    7. Despre executarea cerinţelor pct.1-6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.
   8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.

Preşedintele Curţii de Conturi                                                                                            Ala Popescu

Nr. 60. Chişinău, 28 iunie 2007.
                                                              
22 M. O., 1999, nr.14-15, art.109.

 
< Precedent   Următor >