Transparency International – Moldova: activităţi în 2007
Available only in romanian

Cercetări:

•    Transparenţa achiziţiilor publice în municipiul Chişinău;
•    Finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;
•    Sondaj express al beneficiarilor serviciilor Ministerului Dezvoltării Informaţionale;

Training pentru formatori: “Politica privind conflictul de interese în serviciul public” -  instruiţi 17 formatori din localităţi;
Organizarea seminarelor pentru funcţionari publici, oameni de afaceri şi reprezentanţi ai societăţii civile: 126, numărul total de participanţi –  4454 persoane;

Linia fierbinte: oferite consultaţii juridice la 1015 cetăţeni (inclusiv 205 petitionari), expediate 160 adresări la 81 de instituţii publice;
Expertiza legislaţiei anticoruptie, dezbateri publice pe marginea proiectelor de legi: 13 proiecte de legi şi alte acte normative, 10 discuţii publice în Parlament şi ministere;

Participarea la monitorizarea implementării Strategiei Naţionale de Prevenire şi Combatere a Corupţiei: verificarea rapoartelor Ministerului Dezvoltării Informaţionale, Serviciului Vamal, Ministerului Transportului şi Gospodăriei Drumurilor, Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale;

Organizarea conferinţei  “Cultura juridică şi prevenirea corupţiei” (în colaborare cu Uniunea Juriştilor din Moldova şi Universitatea de Stat din Moldova);

Concursul pentru jurnalişti  “Reflectarea fenomenului corupţiei în presa scrisă” (ediţia IV): participanţi la concurs - 14, numărul total de articole prezentate – 152;

Campania anticorupţie la radio Kiss-FM: Concurs pentru tineret la tema “Etica în serviciul public şi situaţii de conflict de interese”;

Difuzarea spoturilor publicitare, participarea la emisiuni TV şi radio: KISS-FM, Radioul Naţional, Antena C,  Radio “Noroc”, NIT, TV Moldova 1, radio-ul şi televiziunea locală din Străşeni, Căuşeni, Ialoveni;

Publicatii:
•    „Prevenirea corupţiei politice prin reglementarea finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale” (1000ex);
•    „Transparenţa achiziţiilor publice în municipiul Chişinău” (1000 ex. română, 300 ex. engl.);
•    „Masurăm corupţia: de la sondaj la sondaj”, vol. 2 (1000 ex. română, 300 ex. engl.);
•    „Cultura juridică şi prevenirea corupţiei” (500 ex.);
•    “Jurnaliştii contra corupţiei 4” (1000 ex.);
•    „Pictorii contra corupţiei: divertisment electoral”, vol.7 (500 ex.);
•    “Pictorii contra corupţiei: pentru o guvernare transparentă, democratică şi responsabilă”, vol.8 (600 ex.);
•    12 Buletine Informative TI-Moldova (se diseminează în 17 localităţi, tirajul variind de la 1000 la 2000 ex.);

Organizarea expoziţiei de caricatură  “Pentru alegeri libere, corecte şi participative”;

Turnarea filmului “Prevenirea corupţiei prin tratarea conflictului de interese”;

Confecţionarea şi distribuirea materialelor promoţionale  cu caricaturi  şi slogane anticorupţie: 6000 cărţi poştale; 625  tricouri,  36000 calendare de buzunar, 1000 agende, 2000 leaflet-uri privind activitatea liniei fierbinţi.

Bugetul total  -  102.2 mii Euro