The undersigned civil society organizations express their concern about the Superior Council of Magistracy (SCM) decision of 4 July 2017 on declaring the judge of Chisinau Court of Appeals, Domnica MANOLE, as being incompatible with the position. The signatories ask the President of the Republic of Moldova not to promulgate the decree ordering the dismissal of judge MANOLE, and the SCM to respect the law and truly become a guarantor of judicial independence.

Read more

June 16, 2017 – Transparency International – Moldova, ADEPT, IDIS „Viitorul” and the LRCM launched a new study: State Capture: the Case of the Republic of Moldova.

Over the last decade, Moldova has gone through several stages of corruption – from endemic corruption, to the “politicization” of the fight against corruption by eliminating political rivals and business competitors, and ultimately to state capture by a narrow group with of obscure interests.

Read more

In December 2016, a group of MPs headed by Andrian Candu, Speaker of the Parliament of the Republic of Moldova, came up with a legislative initiative on capital liberalization and tax stimulation, known as the “amnesty of illegally obtained capital”. Civil society representatives condemned the initiative to adopt this law, considering that it would legalize the money obtained fraudulently and would compromise the anti-corruption fight in the Republic of Moldova. 

Through a joint effort of civil society, the environment of experts and development partners, this project was blocked, and in February 2017 – withdrawn from the parliamentary agenda, even if it was voted in first reading. At the same time, the anti-corruption expertise carried out by the National Anticorruption Center found “… the concept of capital liberalization becomes equivalent to the legalization of capital outside the legal circuit, approaching a concept of money laundering.” Thus, this intention of legalizing suspicious funds has failed.

Read more

În decembrie 2016, un grup de deputaţi în frunte cu Andrian Candu, preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, a venit cu o iniţiativă legislativă privind liberalizarea capitalului şi stimularea fiscală, cunoscută sub denumirea “amnistia capitalurilor obţinute ilegal”. Reprezentanţii societăţii civile au condamnat iniţiativa de adoptare a acestei legi, considerând că aceasta ar legaliza banii obţinuţi fraudulos şi ar compromite lupta anticorupţie în Republica Moldova. Printr-un efort comun al societăţii civile, mediului de experţi şi partenerilor de dezvoltare acest proiect a fost blocat, iar în februarie 2017 – retras din agenda parlamentară, chiar dacă a fost votat în prima lectură. Totodată, expertiza anticorupţie efectuată de către Centrul Naţional Anticorupţie a constatat ”… conceptul liberalizării capitalului devine echivalent cu cel al legalizării capitalului din afara circuitului legal, apropiindu-se de un concept al spălării banilor de provenienţă infracţională”. Astfel, această intenţie de legalizare a unor fonduri de provenienţă dubioasă a eşuat.

Read more

În urma multiplelor scandaluri de rezonanţă, provocate în special de furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar şi încercarea de a legaliza banii furaţi prin aşa numitul „proiect de liberalizare a capitalului”, guvernarea actuală a Republicii Moldova s-a compromis. Partidul Democrat din Moldova (PD) care se află în fruntea acestei guvernări şi-a pierdut credibilitatea, înregistrând în sondaje scoruri de 2-4%. Pentru a fugi de răspundere, oligarhul care conduce PD şi a capturat cele trei ramuri ale puterii de stat, tinde cu orice preţ să rămână la guvernare. După ce a testat votul uninominal în Gagauzia, reuşind să „convingă” prin corupere şi şantaj marea parte a aleşilor locali să treacă în tabăra democraţilor, oligarhul încearcă să aplice acest experiment pe scară naţională.

Read more

Pentru a vedea cum s-a schimbat în ultimii doi ani starea de lucruri la capitolul protecţia drepturilor cetăţenilor-investitori în construcţia locuinţelor, TI-Moldova a efectuat o nouă cercetare – „Construcţia spaţiului locativ din mijloacele cetăţenilor: cum protejăm investitorii?”, scopul căreia este identificarea problemelor-cheie în domeniul construcţiei locuinţelor din mijloacele cetăţenilor şi actualizarea propunerilor de perfecţionare a cadrului legal în vederea protejării cetăţenilor-investitori şi diminuării prejudiciilor cauzate acestora.

Read more

To guarantee success and maintain the power, the DP came with the initiative to change the electoral system before the elections. Although DP apparently insists on a uninominal system of election of MPs in Parliament, the party would be satisfied with the introduction of a mixed system of elections. To this end, it seems that the PD has come to a hidden agreement with the Party of Socialists (PSRM), which is the initiator of the establishment of the mixed electoral system. Both parties have imitated an intense political struggle on the projects, but they are very close in structure and content, except for the name of the electoral system.
Simulating contradictions, both parties require the population and development partners to choose one of two options: either the current corrupt governance headed by a pretended pro-European oligarch, or PSRM headed by a pro-Russian leader. Neither option satisfies the population with pro-European aspirations.

Read more

Pentru a-şi garanta succesul şi a se menţine la guvernare, PD a venit cu iniţiativa de a schimba sistemul electoral înainte de alegeri. Deşi aparent PD insistă asupra unui sistem uninominal de alegere a deputaţilor în Parlament, partidul ar fi satisfăcut de introducerea unui sistem mixt de alegere a deputaţilor. În acest scop, se pare că PD a făcut o înţelegere cu Partidul Socialiştilor (PSRM) care este iniţiatorul instituirii sistemului electoral mixt. Ambele partide au imitat o luptă politică intensă pe marginea proiectelor, însă acestea sunt foarte apropiate ca structură şi conţinut, excepţie fiind doar denumirea sistemului electoral.

Simulând contradicţiile, ambele partide impun şi populaţiei, si partenerilor de dezvoltare să aleagă una din două opţiuni: ori guvernarea actuală coruptă în frunte cu oligarhul care se declară pro-european, ori PSRM dirijat de un lider pro-rus. Nici o opţiune, nici alta nu satisface cerinţelor populaţiei cu aspiraţii europene

Read more