Publicaţii

Monitorizarea evoluţiilor în sectorul financiar-bancar: decembrie 2016 – octombrie 2017
Publicat: 30 octombrie 2017

Prezentul raport realizat de Transparency International – Moldova si IDIS Viitorul cuprinde rezultatele monitorizării evoluţiilor din sectorul financiar-bancar, urmare a fraudelor bancare masive care au avut loc 3 în Republica Moldova, precum şi rezultatele monitorizării recuperării fondurilor fraudate din sectorul bancar în perioada decembrie 2016 – octombrie 2017. Informaţiile folosite provin de la instituţii publice, inclusiv Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor şi Centrul Naţional Anticorupţie, declaraţii publice făcute de către oficiali din Republica Moldova, rapoartele tematice publice elaborate de instituţii şi companii specializate pe investigaţii, materiale şi declaraţii ale partenerilor de dezvoltare, alte surse disponibile.

Descărcaţi


Monitorizarea procesului de resetare a sistemului anticorupţie în ianuarie-septembrie 2017
Publicat: 9 octombrie 2017

Transparency International Moldova monitorizează resetarea sistemului anti-coruptie, în particular, procesul de înfiinţare a Autorităţii Naţionale de Integritate,  adoptarea Legii integrităţii si implementarea Legii privind evaluarea integrităţii instituţionale. 

Descărcaţi


Monitorizarea evoluţiilor în sectorul financiar-bancar: raport preliminar
Publicat: 13 iulie 2017

La  13 iulie 2017, Transparency International – Moldova şi Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” au prezentat raportul preliminar privind monitorizarea evoluţiilor în sectorul financiar-bancar din Republica Moldova în perioada decembrie 2016 – mai 2017. Raportul cuprinde rezultatele monitorizării evoluţiilor din acest sector, urmare a fraudelor bancare masive din Republica Moldova, precum şi rezultatele monitorizării recuperării fondurilor fraudate. Activitatea a fost realizată în proiectul „A Case Based Approach to Fighting Grand Corruption”.

Descărcaţi


Capturarea statului: cazul Republicii Moldova
Publicat: 16 iunie 2017

Studiul are ca scop de a analiza într-un mod comprehensiv cât de independente şi sigure sunt instituţiile statului de un control politic sau de influenţa unor grupuri înguste de interese şi de a demonstra prin exemple existenţa fenomenului capturării statului în Republica Moldova. Ideea studiului este efectuarea unui follow up concis al evaluării Sistemului Naţional de Integritate, în speţă a capitolelor ce ţin de cele trei ramuri ale puterii de stat şi luarea în vizor a deciziilor de stat luate în beneficiul unor grupuri de interese oligarhice.

Descărcaţi


Evaluarea funcţionalităţii şi impactului proiectelor de lege privind schimbarea sistemului electoral

Publicat: 31 Mai 2017

În urma multiplelor scandaluri de rezonanţă, provocate în special de furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar şi încercarea de a legaliza banii furaţi prin aşa numitul „proiect de liberalizare a capitalului”, guvernarea actuală a Republicii Moldova s-a compromis. Partidul Democrat din Moldova (PD) care se află în fruntea acestei guvernări şi-a pierdut credibilitatea, înregistrând în sondaje scoruri de 2-4%. Pentru a fugi de răspundere, oligarhul care conduce PD şi a capturat cele trei ramuri ale puterii de stat, tinde cu orice preţ să rămână la guvernare. După ce a testat votul uninominal în Gagauzia, reuşind să „convingă” prin corupere şi şantaj marea parte a aleşilor locali să treacă în tabăra democraţilor, oligarhul încearcă să aplice acest experiment pe scară naţională.

Astfel, PD a venit cu iniţiativa de a schimba sistemul electoral înainte de alegeri. Deşi, aparent, PD insista asupra unui sistem uninominal de alegere a deputaţilor în Parlament, partidul ar fi satisfăcut şi de introducerea unui sistem mixt de alegere a deputaţilor. În acest scop, PD ar fi făcut o înţelegere cu Partidul Socialiştilor (PSRM) care este iniţiatorul oficial al instituirii sistemului electoral mixt. Ambele partide au imitat o luptă politică intensă pe marginea proiectelor, însă acestea sunt foarte apropiate ca structură şi conţinut.

Simulând contradicţiile, ambele partide impun şi populaţiei, si partenerilor de dezvoltare să aleagă, în final, una din cele două opţiuni: ori guvernarea actuală coruptă în frunte cu oligarhul care se declară pro-european, ori PSRM dirijat de un lider pro-rus. Nici prima opţiune, nici a doua nu satisfac cerinţelor populaţiei cu aspiraţii europene.

Descărcaţi


Construcţia spaţiului locativ din mijloacele cetăţenilor: cum protejăm investitorii?

Publicat: 29 Mai 2017

Punct de pornire pentru această cercetare a fost studiul Transparency International – Moldova (TI-Moldova) “Riscurile investiţiilor în construcţia spaţiului locativ” realizat în 2014, ca răspuns la multiplele semnale privind încălcarea drepturilor cetăţenilor care investesc în construcţia locuinţelor. Studiul a fost axat preponderent pe litigiile apărute în urma proiectelor compromise de edificare a blocurilor locative din mijloacele cetăţenilor investitori şi a venit cu o serie de recomandări de ameliorare a situaţiei în domeniu.

Pentru a vedea cum s-a schimbat în ultimii doi ani starea de lucruri la capitolul protecţia drepturilor cetăţenilor-investitori în construcţia locuinţelor, TI-Moldova a efectuat o nouă cercetare – „Construcţia spaţiului locativ din mijloacele cetăţenilor: cum protejăm investitorii?”, scopul căreia este identificarea problemelor-cheie în domeniul construcţiei locuinţelor din mijloacele cetăţenilor şi actualizarea propunerilor de perfecţionare a cadrului legal în vederea protejării cetăţenilor-investitori şi diminuării prejudiciilor cauzate acestora.

Descărcaţi


Capturarea mass-mediei şi a altor mijloace de comunicare publică în Republica Moldova

Publicat: 17 Mai 2017

Scopul studiului este de a cerceta situaţia de pe piaţa mass-media şi a sistemelor conexe de informare şi comunicare (bloguri, reţelele de socializare) pentru a identifica potenţiale elemente de capturare a instituţiilor mass-media. În cadrul studiului au fost cercetate cazurile şi formele de manifestare a subordonării politicilor editoriale ale instituţiilor mass-media intereselor personale, politice şi/sau economice ale unor persoane şi grupuri potenţial interesate în manipularea opiniei publice pentru a susţine informaţional, a promova şi justifica în faţa publicului procesul de capturare a statului.

În studiu au fost analizate următoarele aspecte relevante pentru perioada 2013-2016: regimul proprietăţii şi monopolurile pe piaţa mass-media; fenomenul manipulării informaţionale prin intermediul mass-mediei controlate de grupuri de interese; blogurile electronice şi reţelele de socializare ca surse de informare şi comunicare publică în beneficiului persoanelor şi grupurilor potenţial interesate în capturarea statului.

Descărcaţi


Riscurile investitiilor in constructia spatiului locative

Publicat: 22 Decembrie 2014

Studiul are drept scop evaluarea cadrului legislativ şi instituţional ce vizează raporturile contractuale dintre antreprenorii din construcţii şi cetăţeni (consumatori) constituite în scopul edificării locuinţelor prin atragerea investiţiilor private. Cercetarea este axată preponderent pe litigiile apărute drept urmare a proiectelor abandonate sau compromise pentru construirea blocurilor locative multietajate cu antrenarea sutelor de investitori individuali.

Principalul obiectiv al studiului constă în formularea unor recomandări pentru depăşirea problemelor identificate în urma cercetării, eliminarea deficienţelor majore care împiedică soluţionarea echitabilă a litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată şi crearea condiţiilor în vederea securizării investiţiilor private ale cetăţenilor în construcţia locuinţelor.

Acest studiu a fost realizat de Transparency International – Moldova cu suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene din mijloacele oferite de Guvernul Suediei şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Opiniile exprimate în el aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorului.

Descărcaţi


Coruptia in Republica Moldova: perceptiile si experientele proprii ale oamenilor de afaceri si gospodariilor casnice

Publicat: 17 Decembrie 2014

Transparency International – Moldova a realizat această cercetare în colaborare cu Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing “CBS-AXA”, cu susţinerea financiară a Fundaţiei Est-Europene din mijloacele oferite de Guvernul Suediei şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.

Cercetarea are ca scop analiza percepţiilor şi experienţelor reprezentanţilor gospodăriilor casnice şi oamenilor de afaceri privind corupţia în Republica Moldova şi evaluarea impactului implementării Strategiei naţionale anticorupţie în anul 2014.

Descărcaţi


Monitorizarea Transparenţei Întreprinderilor de Stat şi Societăţilor Pe Acţiuni Cu Capital Integral şi Majoritar de Stat din RM

Published: 08 December 2016

Prezentul raport include patru capitole. În primul capitol sunt expuse rezultatele monitorizării transparenţei activităţii întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu capital de stat efectuate în baza analizei informaţiilor recepţionate de la întreprinderi, de la autorităţi publice fondatoare, precum şi de la alte autorităţi precum Curtea de Conturi, Autoritatea Naţională de Integritate, Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne. Capitolul doi însumează rezultatele unei discuţii în grup cu experţi din autorităţile publice şi societatea civilă axată pe problemele de bază în activitatea întreprinderilor statului. Capitolul trei cuprinde propunerile de modificare a cadrului legal din domeniu formulate în baza standardelor OCDE de guvernanţă a întreprinderilor publice, bunelor practici ale unor state şi sugestiilor participanţilor la discuţia în grup. Capitolul IV include articolele jurnaliştilor de investigaţie privitoare la activitatea întreprinderilor de stat realizate în cadrul proiectului.

Descărcaţi aici


Cercetare sociologică — Corupţia în Republica Moldova: percepţiile şi experienţele proprii ale oamenilor de afaceri şi gospodăriilor casnice

Publicat: 17 Decembrie 2015

Cercetarea Transparency International – Moldova are ca scop analiza percepţiilor şi experienţelor reprezentanţilor gospodăriilor casnice şi oamenilor de afaceri privind corupţia în Republica Moldova şi evaluarea impactului implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie în anul 2015.  În cadrul acesteia au fost analizate percepţiile şi experienţele respondenţilor privind răspândirea fenomenului corupţiei în ultimele 12 luni în 37 de domenii/sectoare/autorităţi, cu precădere, publice. Răspunsurile la întrebările de tip deschis relevă exemple concrete de corupţie şi alte abuzuri din partea funcţionarilor publici.

Descărcaţi


Jurnalistii contra coruptiei Volumul 9

Publicat: 17 Noiembrie 2014

Ca urmare a concursului „Reflectarea fenomenului corupţiei în presa scrisă», organizat de Transparency International – Moldova în anul 2014, venim cu această publicaţie care cuprinde peste 50 de articole din cele circa 150 prezentate de către 17 jurnalişti de investigaţie – participanţi la concurs.

Descărcaţi


Monitorizarea conflictului de interese in Moldova

Publicat: 29 August 2014

Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Angajarea societăţii civile în monitorizarea conflictelor de interese” finanţat de Comisia Europeană. Proiectul se desfăşoară în patru ţări ale Parteneriatului estic (Armenia, Moldova, Polonia şi Ucraina) de către şase ONG-uri partenere: TI-Moldova, TI-Armenia, TI-Ukraina, Stefan Batory Foundation, Eurasia Partnership Foundation din Armenia şi Institutul de Politici Publice din Ucraina. Prezentul raport pe ţară a fost perfectat de TI-Moldova.

Potenţialii beneficiari ai raportului sunt funcţionarii publici, în special factorii de decizie, societatea civilă şi mass-media. Organizaţiile internaţionale care monitorizează performanţele Republicii Moldova în domeniul de bună-guvernare şi anticorupţie pot găsi, de asemenea, informaţii relevante la acest capitol.

Descărcaţi


Sistemul national de integritate

Publicat: 29 Iulie 2014

Scopul acestui studiu constă în identificarea punctelor slabe din cadrul legal şi practica funcţionării instituţiilor SNI şi formularea propunerilor de consolidare a acestui sistem în vederea eficientizării prevenirii şi combaterii corupţiei.

Atragem atenţia că Sistemul Naţional de Integritate nu evaluează nivelul corupţiei în domeniile publice, ci, mai degrabă, analizează vulnerabilitatea la corupţie a acestor domenii şi capacitatea acestora de a se opune pericolului corupţiei.

Descărcaţi


Monitorizarea politicilor anticoruptie in autoritatile publice centrale in anul 2013

Publicat: 05 Iunie 2014

Transparency International – Moldova (TI-Moldova) şi Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) au efectuat în 2013, în cadrul proiectului „Monitorizarea implementării politicilor anticorupţie în autorităţile publice centrale”, susţinut de Fundaţia Soros – Moldova, o nouă etapă de monitorizare a politicilor anticorupţie în 20 de autorităţi publice centrale (APC).

Scopul monitorizării a constat în analiza aplicării de către APC a politicilor anticorupţie şi prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a implementării acestora, inclusiv de perfecţionare a cadrului legal.

Descărcaţi


Rezultatele sondajului functionarilor publici privind implementarea politicii conflicterlor de intereste in autoritatile publice centrale

Publicat: 28 Aprilie 2014

Transparency International – Moldova (TI – Moldova) a efectuat un sondaj de opinie a funcţionarilor publici din 21 autorităţi publice centrale  (APC) în cadrul proiectului „Angajarea societăţii civile în monitorizarea politicii conflictului de interese” finanţat Comisia Europeană . Scopul sondajului  este analiza modului în care APC aplică un şir de politici anticorupţie, inclusiv: tratarea conflictelor de interese, promovarea conduitei etice, promovarea merituoasă a cadrelor, funcţionarea sistemului de petiţionare şi a liniilor fierbinţi.

Descărcaţi


Monitorizarea politicilor anticoruptie in autoritatile publice centrale

Publicat: 18 Aprilie 2013

Transparency  International – Moldova (TI-Moldova) în parteneri at cu Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), cu suportul financiar al Fundaţiei Soros – Moldova, au analizat  în anul 2012  aplicarea politicilor anticorupţie în 20 APC.

Descărcaţi


Rezultatele sondajului functionarilor publici priving implementarea politicilor anticoruptie in autoritatile publice

Publicat: 18 Februarie 2013

Transparency International – Moldova (TI – Moldova) a efectuat un sondaj de opinie a funcţionarilor publici din cadrul a 5 autorităţi publice centrale (APC) pentru a analiza modul în care acestea aplică un şir de politici anticorupţie.

Descărcaţi


Coruptia in Moldova: perceptiile si experientele proprii ale oamenilor de afaceri si gospodariilor casnice

Publicat: 18 Februarie 2013

Transparency International – Moldova a desfăşurat această cercetare în parteneriat cu CBS-AXA cu susţinerea Departamentului de Stat al SUA. Cercetarea îşi pune drept scop de a studia opinia publică privind răspândirea corupţiei în Republica Moldova.

Descărcaţi

Comments are closed.