Organizațiile Societății Civile Susțin Parcursul European al Republicii Moldova și Lansează Platforma „Pentru Europa”

Noi, reprezentanţii societății civile ai Republicii Moldova, semnatari ai prezentei declarații,

  • pornind de la interesul prioritar al edificării unei societăţi democratice în Republica Moldova, fondate pe statul de drept, pluralismul politic, separarea puterilor, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, echitatea socială şi o economie de piaţă eficientă şi funcţională,
  • constatând continuitatea eforturilor depuse în direcţia apropierii de Europa, însuşirii şi aplicării valorilor europene şi armonizării cu principiile, normele, standardele şi politicile Uniunii Europene,
  • înțelegând necesitatea continuării eforturilor pentru reintegrarea statului, prin identificarea unei soluţii politice viabile care să ofere tuturor cetăţenilor, inclusiv celor de pe malul stâng al Nistrului, şansa , prosperităţii, stabilităţii şi respectării drepturilor fundamentale ale omului,
  • recunoscând oportunitățile oferite de Acordul de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi încrezători în aprofundarea relaţiilor moldo-comunitare,
    reafirmăm că obiectivul strategic fundamental al Republicii Moldova trebuie să fie integrarea europeană.

În această ordine de idei, solicităm Parlamentului Republicii Moldova ratificarea imediată a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și depunerea tuturor eforturilor pentru a obține statutul de țară candidat pentru aderare.

Atingerea acestui obiectiv reprezintă punctul de confluenţă al eforturilor tuturor forţelor politice, sociale, economice şi culturale, ale întregii societăţi din Republica Moldova.

Chemăm societatea civilă la consolidarea în jurul unei idei naționale – pregătirea țării pentru aderarea la Uniunea Europeană!
În scopul susținerii acestei idei, semnatarii prezentei declarații lansează Platforma societății civile „Pentru Europa”, deschisă pentru toți cei care împărtășesc valorile și idealurile europene.

Platforma ”Pentru Europa” a fost creată pentru consolidarea opțiunii de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova și va contribui la promovarea valorilor europene, a beneficiilor economice, sociale, democratice și politice ale parcursului european al țării noastre.

Semnatarii prezentei declaraţii vor susţine eforturile instituțiilor publice, ale organizațiilor neguvernamentale și altor actori din societate în atingerea obiectivului european, vor monitoriza implementarea de către autorități a angajamentelor asumate în baza Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

Considerăm prioritară accelerarea reformelor pentru consolidarea statului de drept, asigurarea supremației legii, combaterea corupţiei, promovarea pluralismului politic şi a alegerilor libere, respectarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, sporirea siguranţei persoanei şi familiei, edificarea unei societăți tolerante, asigurarea stabilităţii și dezvoltării economice durabile.
Chemăm instituțiile mass-media, societatea civilă și autoritățile publice să se implice activ în promovarea integrării europene a Republicii Moldova și în informarea tuturor cetățenilor despre avantajele și provocările parcursului european.

Chișinău, 30 iunie 2014

Lista reprezentanților societății civile care au semnat declarația de susținere a parcursului european al Republicii Moldova și lansare a Platformei societății civile „Pentru Europa”:

1. Platforma Naționala din Republica Moldova a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic
2. Consiliul Național pentru Participare
3. Consiliul Național al Organizațiilor Neguvernamentale
4. Consiliul Național al Tineretului din Moldova
5. Asociaţia Businessului European
6. Asociația Micului Business din Moldova
7. Asociația de Cooperare Economică Moldo-Germană
8. Amnesty International Moldova
9. Centrul de Informații GENDERDOC-M
10. Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri (BPW-Moldova)
11. Asociația Internaționala a Păstrătorilor Rîului ”Eco-TIRAS”
12. Asociația Obștească “Eco-Răzeni”
13. Asociația Obştească ”BIOS”
14. Asociaţia Obştească ”Certitudine”
15. Asociaţia Obştească ”HABITAT”
16. Asociația Obștească ”Terra-1530”
17. Asociația pentru Cooperare si Comunicare Democratica “DIALOG”
18. Asociația pentru Politică Externă din Republica Moldova
19. Asociația Presei Independente
20. Asociaţia Promo-LEX
21. BAA ”Moraru & Schidu Legal Associates”
22. Centru de resurse Dialog-Pro
23. Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”
24. Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”
25. Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
26. Centrul de Drept al Femeilor
27. Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria”
28. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
29. Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului – CReDO
30. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA
31. Centrul de zi “Speranţa”
32. Centrul Internațional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”
33. Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova ”CONTACT”
34. Centrul PAS
35. Centrul pentru Jurnalism Independent
36. Centrul pentru Prevenirea Traficului de Ființe Umane
37. Centrul Regional CONTACT – Bălți
38. Centrul Regional de Mediu-Moldova (REC Moldova)
39. Centrul Republican pentru Copii si Tineret “Gutta-Club”
40. Clubul Politic al Femeilor 50/50
41. Fundația Est-Europeană
42. Institutul de Politici Publice
43. Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) “Viitorul”
44. Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova
45. Leonid Litra (M.A.), cercetător superior la Institutul de Politică Mondială
46. Mișcarea Ecologistă din Moldova
47. Parteneriate pentru Fiecare Copil
48. Programul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova
49. Societatea Scriitorilor Români din Basarabia
50. Transparency International – Moldova

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*