Apel Public: Legea Privind Testarea Integrităţii Profesionale

Transparency International – Moldova îşi exprimă îngrijorarea că prin acţiuni de manipulare a opiniei publice se creează un teren propice pentru declararea neconstituţionalităţii Legii privind testarea integrităţii profesionale, ceea ce ar împiedica prevenirea şi combaterea corupţiei nu numai în rândul judecătorilor, dar şi în întreg sectorul public. Avînd în vedere acțiunile descrise, Transparency International – Moldova se arată alarmată și în privința examinării de către Curtea Constituțională și a altor prevederi importante incluse în pachetul de legi anticorupție, cum ar fi cele referitoare la instituirea mecanismului confiscării extinse și a îmbogățirii ilicite în Codul penal al Republicii Moldova, constituționalitatea cărora a fost recent contestată de către avocatul parlamentar Tudor Lazăr la Curtea Constituțională.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*