Rezoluţia Celei de a II-a Ediţii a Forumului Civic

Participanţii la Forumul Civic cu genericul „Consolidarea societății civile în lupta cu regimul oligarhic”, printre care se numără reprezentanţii mişcării protestatare,  ai organizaţiilor necomerciale, inclusiv ai partidelor de opoziţie, au constatat că, prin metode de corupţie politică, practic toate instituţiile statului au ajuns în captivitatea unui clan politico-oligarhic. Forumul Civic, în calitate de platformă deschisă care exprimă voinţa cetăţenilor Republicii Moldova, își manifestă profunda îngrijorare față de degradarea situației politice, economice și morale, precum și în legătură cu eșecul guvernării de a deschide un dialog constructiv cu societatea civilă și capacitatea acesteia de a realiza reforme urgente.

Legitimitatea și credibilitatea celor care conduc în prezent instituțiile statului sunt profund deteriorate. Partidele politice de la guvernare nu și-au onorat angajamentele față de cetățeni. Statul și instituțiile sale au devenit nefuncționale în raport cu cetățenii, cenzura și manipularea din mass-media a atins cote maxime, anchetarea în cazul sustragerii a peste un miliard de dolari din averea statului supranumită „Furtul Secolului” a rămas fără finalitate, degradarea sectorului bancar continuă, întreprinderile de stat sunt exploatate în scopuri personale și de partid, cinismul și lipsa de respect față de propriii cetățeni au luat proporții inimaginabile.

În aceste circumstanțe, singura soluție pentru repunerea instituțiilor statului în serviciul cetățenilor rezidă în organizarea alegerilor anticipate imediat după pregătirea condițiilor necesare pentru un scrutin liber și corect. Ansamblul de condiții trebuie negociate cu guvernarea, cu sprijinul unui mediator internațional echidistant. Totodată, presiunea protestatară pașnică trebuie menținută asupra guvernării pentru a evita eludarea și tergiversarea de către aceasta a obiectivelor propuse. Întreaga societate civilă trebuie să facă abstracție de culorile politice, afilierea ideologică sau confesiune, să se consolideze și să protesteze masiv, prin acțiuni comune și conjugate, împotriva dictaturii criminale a lui Vladimir Plahotniuc și a mafiei de la guvernare.

Pornind de la faptul că majoritatea participanţilor la cea de a doua ediție a Forumului Civic au pledat pentru iniţierea unui dialog cu guvernanţii, mediat de o instituţie internaţională prestigioasă şi credibilă, participanţii la Forumul Civic consideră necesară întreprinderea unor măsuri concrete de către guvernare în vederea stabilizării situației economice și politice. Aceasta presupune identificarea unui set de condiţii indispensabile pentru asigurarea funcţionării sistemelor: financiar-bancar; de drept şi anticorupţie; de informare publică; de asociere în partide politice. Totodată, pentru asigurarea desfășurării unor alegeri libere și corecte, participanții la Forumul Civic au identificat setul de condiţii, care urmează să fie îndeplinite în 30 de zile:

1. Modificarea cadrului legislativ în domeniul sistemului bancar și a Codului Penal în vederea eliminării riscurilor de fraudare în continuare a băncilor și a stopării spălării de bani, cu accent pe:

 • Sporirea independenței BNM și anularea posibilității instanțelor de judecată și a Ministerului Justiției să blocheze deciziile BNM și CNFP;
 • Interzicerea oricăror interacțiuni între bănci și companii offshore (de-offshorizarea sectorului bancar);
 • Asigurarea transparenței acționarilor finali;
 • Certificarea corespunzătoare «fit-and-proper» (standarde minime de integritate, transparență, competență și stare financiară a acționarilor și managerilor de bănci);
 • Finalizarea auditului la cele trei bănci aflate în supravegherea specială Băncii Naționale.

2. Selectarea guvernatorului și a viceguvernatorilor BNM în cadrul unui concurs jurizat internațional. În comisia de selectare să fie invitați guvernatori sau viceguvernatori ai băncilor centrale din UE.

3. Adoptarea cadrului legislativ pentru avansarea reformelor în domeniul justiției și combaterii corupției, în special prin:

 • Adoptarea proiectelor de legi cu privire la Comisia Națională de Integritate, privind declararea averii și intereselor personale și a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în versiunea propusă Guvernului de Ministerul Justiției la ședința din 16 iunie 2015;
 • Modificarea legislaţiei pentru a asigura numirea şi promovarea în funcție de judecători a persoanelor asupra cărora nu planează suspiciuni de corupție și lipsă de integritate, pe principiul meritocrației.

4.     Consolidarea instituțiilor de drept, de reglementare și control prin:

 • Demisia Procurorului General;
 • Revocarea de către Parlament a conducerii CNA;
 • Selectarea viitoarei conduceri a Procuraturii Generale, a CNA şi a Procurorului-şef Anticorupţie de către o comisie în care majoritatea să o reprezinte experți neafiliați politic cu autoritate în domeniu;
 • Numirea neîntârziată de către Guvern în funcţia de judecător la Curtea Constituţională a candidatului identificat deja în baza concursului organizat în anul 2015;
 • Inițierea auditului internațional al organelor de administrație a CNPF, Consiliul Concurenței, ANRE;
 • Demiterea in corpore a membrilor CCA și numirea unei noi componențe prin concurs transparent administrat de o comisie formată de experți neafiliați politic cu autoritate în domeniu;
 • Numirea membrilor CEC în baza unui concurs transparent administrat de o comisie formată de experți neafiliați politic cu autoritate în domeniu.

5.     Revizuirea legislaţiei cu privire la partidele politice în vederea aducerii acesteia în conformitate cu standardele europene prin:

 • Eliminarea barierelor de ordin numeric la înregistrarea formaţiunilor politice. Revenirea la setul de condiţii pentru înregistrarea partidelor existent până la modificările din 1998 (300 membri);
 • Revizuirea normelor legale referitoare la finanţarea partidelor politice, în vederea asigurării finanţării echitabile de la buget;

6. Limitarea concentrării proprietății mass-media prin modificarea Codului Audiovizualului cu prevederi care ar reduce numărul de licențe pe care le poate deține o persoană juridică la cel mult două; introducerea unor restricții referitoare la cotele de piață deținute de beneficiarii licențelor de emisie (interdicția de a deține și/sau a avea acțiuni în mai mult de o companie audiovizuală cu acoperire națională), eliminarea concurenței neloiale pe piața publicității, aplicarea mecanismelor legale de control a formării prețurilor și a asigurării accesului liber la serviciile de publicitate la TV și radio.

7. Identificarea soluției pentru alegerea următorului Președinte de către întreg poporul. Adoptarea cadrului legal pentru desfășurarea unui scrutin parlamentar anticipat și a alegerilor prezidențiale de către tot poporul concomitent, nu mai târziu de toamna 2016.

8. Încetarea persecuțiilor, inclusiv a urmăririi penale a protestatarilor și  eliberarea imediată a deținuților politici din grupul Petrenco.

9. Neadmiterea impedimentelor în calea creării noilor formaţiuni politice, a colectării semnăturilor pentru organizarea referendumului. Înregistrarea neîntârziată a Partidului Politic ,,Platforma Demnitate și Adevăr”.

În vederea monitorizării îndeplinirii condițiilor enumerate mai sus, Forumul Civic solicită guvernării să numească un grup de dialog și negociere cu care, prin medierea partenerilor internaționali, se va discuta pe perioada implementării revendicărilor.

Modificările la cadrul normativ care vizează condițiile formulate mai sus să fie consultate pe larg în corespundere cu legea privind transparența decizională cu reprezentanții Forului Civic, prealabil discutării acestora în ședințe de guvern sau parlament.

În cazul neexecutării revendicărilor cetățenești, formulate și structurate în cadrul Forumului Civic, poporul suveran își rezervă dreptul să aplice prevederile din Preambulul Declarației Universale a Drepturilor Omului, și anume dreptul la revoltă asupra tiraniei și a asupririi, inclusiv să-și exercite suveranitatea populară în mod direct.

Solicităm conducerii IPNA TRM să acorde timpi de antenă în orele de maximă audiență pentru prezentarea prezentei rezoluții.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*