Apel Public Privind Candidatura Selectată Pentru Funcția De Judecător La Curtea Constituțională

Organizațiile semnatare sunt îngrijorate de lipsa de răspuns a Guvernului la decizia Comisiei pentru selectarea candidaților la funcția de judecător la Curtea Constituțională din 27 noiembrie 2015, prin care s-a propus candidatura dlui Veaceslav ZAPOROJAN pentru numire în funcția de judecător la Curtea Constituțională. Considerăm că o asemenea tergiversare nu este justificată și dă motive de a considera că este făcută intenționat.

Din 30 octombrie 2014, o funcție de judecător la Curtea Constituțională numit de Guvern este vacantă. La 23 octombrie 2015, Guvernul a adoptat un Regulament privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Constituțională din partea Guvernului (în continuare, „Regulament”) și a numit o Comisie pentru selectarea candidaților la funcția de judecător (în continuare, „Comisie”). Regulamentul a stabilit modul de organizare și desfășurare a concursului, cerințele față de candidați, modul de activitate și împuternicirile Comisiei. Potrivit Regulamentului, candidații urmau să treacă 3 etape de concurs: depunerea și selectarea candidaților în baza dosarelor depuse, proba scrisă și interviul public. Comisia urma să selecteze candidații în ordinea punctajului obținut și să îi propună Guvernului, care, la rândul său, urma să numească candidatul câștigător în funcția de judecător la Curtea Constituțională.

Comisia a organizat concursul de selectare a candidaților la funcția de judecător la Curtea Constituțională potrivit Regulamentului. Anunțul de începere a concursului a fost făcut la 27 octombrie 2015. La concurs s-au înregistrat 7 persoane, care au fost admise la proba scrisă. Proba scrisă a fost desfășurată conform unui Regulament adoptat de Comisie. În urma susținerii probei scrise din 23 noiembrie 2015, un singur candidat – dl Veaceslav ZAPOROJAN – a cumulat numărul de puncte necesar (54 puncte din minim 45) pentru a fi promovat la următoarea probă. În urma interviului public, la 27 noiembrie 2015, Comisia a constatat că dl Zaporojan a promovat cu succes concursul și l-a propus Guvernului pentru a fi numit în funcția de judecător la Curtea Constituțională.

O astfel de procedură de selectare a unui judecător la Curtea Constituțională are loc pentru prima dată în istoria Republicii Moldova. Selectarea a avut loc potrivit unor reguli și criterii transparente și publice. Atât proba scrisă, cât și interviul public au fost transmise în direct de mass-media. Anterior, candidații la funcția de judecător la Curtea Constituțională erau numiți în ședința Guvernului fără stabilirea unor criterii de selecție și fără o procedură de selecție transparentă. Aceeași procedură a fost urmată constant de Parlament și Consiliul Superior al Magistraturii la numirea candidaților la funcția de judecător la Curtea Constituțională.

Toată informația privind regulile concursului și etapele desfășurării acestuia au fost plasate și menținute pe pagina web a Cancelariei de Stat o scurtă perioadă de timp după finalizarea concursului. Ulterior, după renovarea paginii web a Cancelariei de Stat, aceste informații au fost șterse de pe pagina web și nu mai sunt disponibile publicului.

Organizațiile semnatare solicită:

1.      Prim-ministrului și Cabinetului de Miniștri – adoptarea unei decizii privind candidatura dlui Veaceslav ZAPOROJAN la funcția de judecător la Curtea Constituțională propusă la 27 noiembrie 2015 de Comisia pentru selectarea candidaților la funcția de judecător – fie numirea acestuia în funcție, ori respingerea cu o motivare adecvată;

2.      Prim-ministrului și Cancelariei de Stat – asigurarea transparenței procesului de selectare a candidatului la funcția de judecător la Curtea Constituțională prin plasarea pe pagina web a Cancelariei de Stat a tuturor documentelor produse de Comisia pentru selectarea candidaților la funcția de judecător.

Organizații semnatare:

1.      Amnesty International Moldova
2.      Ambasada Drepturilor Omului
3.      Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)
4.      Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
5.      Asociația Presei Independente (API)
6.      Asociația „Promo-LEX”
7.      Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC)
8.      Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
9.      Institutul de Politici Publice (IPP)
10.  Transparency-International Moldova

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*