Declaraţia Societăţii Civile Privind Campania de Discreditare a Reprezentanţilor Corpului Diplomatic din Republica Moldova

Reprezentanţii societăţii civile îşi exprimă îngrijorarea în legătura cu campania de discreditare a reprezentanţilor corpului diplomatic care urmăresc evoluţia reformelor din Republica Moldova, pornită de unele grupuri de interese politice şi instituţiile media afiliate acestora. Considerăm că învinuirile de imixtiune în actul justiţiei, referinţele la faptul că diplomaţii ar avea doar dreptul de a vorbi la general despre problema corupţiei şi “nu pot să arate cu degetul” la cazurile concrete de ilegalităţi şi derapaje antidemocratice, sunt incorecte. Solicităm grupurilor de interese politice care dirijează campania de discreditare a reprezentanţilor corpului diplomatic să înceteze aceste atacuri nefondate şi inadmisibile.

Urmare a asumării parcursului european de către Republica Moldova, Uniunea Europeană a demarat o asistenţă financiară, tehnică şi de expertiză de proporţii pentru a susţine reformele în ţara noastră. Considerăm că donatorii străini au dreptul de a se pronunţa nu doar asupra implementării unor activităţi concrete din planurile de acţiuni, dar şi asupra rezultatelor reformelor sau asupra lipsei acestor rezultate.

Organizaţiile societăţii civile care monitorizează mersul reformelor din ţară, transmit opiniile şi expertizele sale instituţiilor internaţionale, donatorilor şi partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, inclusiv pentru exercitarea influenţei asupra factorilor de decizie în scopul consolidării statului de drept, democratic, cu o economie bazată pe libera concurenţă. Opiniile critice, transmise de către reprezentanţii corpului diplomatic acreditat în Moldova, în special de către partenerii care investesc banii contribuabililor din ţările lor pentru dezvoltarea Republicii Moldova, reprezintă o evaluare necesară şi utilă Guvernului şi cetăţenilor moldoveni, iar concluziile diplomaţilor străini trebuie să fie examinate cu sinceritate şi onestie pentru a corecta mersul reformelor sau a iniţia modificări în domeniile restante.
Declaration of civil society organizations on the campaign aimed at discrediting representatives of the diplomatic corps in the Republic of Moldova

The representatives of civil society organizations express their deepest concern about the campaign led by some political interest groups and affiliated media institutions aimed at discrediting the representatives of the diplomatic corps that monitor the evolution of reforms in the Republic of Moldova.

We condemn the accusations made by these groups in saying that members of the diplomatic corps interfere in the justice act or that members of the diplomatic corps can only give general talks about the problem of corruption and cannot point at concrete illegalities and anti-democratic deviations.

We demand that these political interest groups stop their unfounded and inadmissible attacks.

As the Republic of Moldova started on the European path, the European Union launched a major campaign of financial, technical and expert assistance to support the reforms in our country. Therefore, we believe that the foreign donors have the right to present their opinion not only vis-à-vis the implementation of separate activities from action plans, but also about the results of these reforms or their absence.

One of the reasons for civil society organizations that monitor reforms in the country to share their opinions and expertise with international institutions, donors and development partners, is to influence decision makers in Moldova to consolidate the state of law and democracy based on a free market economy.  The critical opinions passed by the representatives of the diplomatic corps accredited in Moldova, especially of the partners that invest the money of their taxpayers in the development of the Republic of Moldova, present a useful and necessary for the Government and Moldovan citizens evaluation and the conclusions of the foreign diplomats need to be treated sincerely and honestly to correct the path of the reforms and initiate modifications in the areas that lag behind.

Semnatari:

ADEPT
Agenția de Cooperare Transfrontalieră si Integrare Europeana
Asociatia Internationala a Pastratorilor Riului Eco-TIRAS
Asociatia Mucului Business
Asociatia Presei Independente
AFPMDD (Women’s Association for the Environment Protection and Sustainable Development)
Business Consulting Institute
BIOS
BPW Moldova
Centrul de Analiza si Prevenire a Coruptiei
Centrul de Resurse DIALOG-Pro
Centrul de Resurse Juridice din Moldova
Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Politici si Analize in Sanatate
Consiliul Național al Tineretului din Moldova
Ecological Counseling Center Cahul
Fundatia Est-Europeana
Fundația pentru dezvoltare
IDIS Viitorul
Institutul de Instruire in Dezvoltare “MilleniuM”
Institutul de Dezvoltare Urbană
Institutul de Politici Publice
Institutul pentru Politici si Reforme Europene
Institutul pentru o Guvernare Deschisa
PROMO-LEX
RCTV Memoria
REC-Moldova
Terra-1530
Transparency International – Moldova
Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*