Propuneri la proiectul Regulamentului cu privire la activitatea grupurilor de lucru pentru achiziţiile publice

Transparency International – Moldova prezintă următoarele constatări şi propuneri la proiectul Regulamentului cu privire la activitatea grupurilor de lucru pentru achiziţiile publice.  

Prevenirea şi raportarea conflictelor de interese, prevăzute în pp.42-45 din Regulamentul cu privire la activitatea grupurilor de lucru pentru achiziţiile publice (în continuare – proiectul Regulamentului) vizează un sector foarte îngust – doar procedura de atribuire a contractului, pe când în realitate conflictele de interese pot apărea la momentul înaintării/desemnării persoanei în componenţa grupului de lucru sau pe parcursul monitorizării contractului deja încheiat (mai ales, dacă se introduc careva modificări/completări în el). Din aceste considerente, p.42 din proiectul Regulamentului ar trebui să prevadă ca situaţiile de conflicte de interese trebuie prevenite pe toata durata activităţii grupului de lucru – de la crearea acestuia şi până la finalizarea implementării contractului de achiziţii, iar în cazul apariţiei conflictelor de interese membri grupului de lucru trebuie să le raporteze în modul stabilit de legislaţie (Legea 16/2008). Punctul 44 din proiectul regulamentului ar putea fi expus în redacţia „membrii grupului de lucru care constată că se află într-o situaţie de conflicte de interese trebuie să depună o declaraţie de conflict de interese conform legislaţiei”.

Descartati documentul

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*