Apel Privind Lipsa de Transparență în Procesul de Adoptare a Modificărilor și Completărilor la Codul Electoral Referitor la Alegerile Președintelui RM

La 4 martie 2016, Curtea Constituţională a adoptat Hotărîrea[1] prin care a declarat neconstituţională Legea nr.1227 din 21 septembrie 2000 de modificare a Codului Electoral cu revigorarea prevederilor care au făcut obiectul abrogării, în mare a Titlului IV „Alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova”.

La 18 martie 2016 Parlamentul a aprobat o hotărîre prin care a constituit[2] un grup de lucru responsabil de elaborarea unui proiect de lege cu privire la modificarea și completarea Codului electoral  în conformitate cu hotărîrea Curții Constituționale nr. 7 din 4 martie 2016, în vederea asigurării exercitării de către poporul Republicii Moldova a dreptului de a-și alege Președintele prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

La 7 aprilie 2016 în Parlament de către grupul de lucru creat la 18 martie 2016 a fost înregistrat proiectul[3] nr.144 privind modificarea şi completarea Codului Electoral nr.1381 din 21 noiembrie 1997. Proiectul legii vine să revigoreze Titlul IV „Alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova” în urma deciziei corespunzătoare a Curţii Constituţionale precum şi să ajusteze normele revigorate la prevederile curente ale Codului Electoral.

La 14 aprilie 2016 Parlamentul a votat în primă lectură proiectul nr.144 din 7 aprilie 2016. Tot atunci în cadrul dezbaterilor s-a decis trimiterea textului respectiv pentru expertizare la Comisia de la Veneţia. În cadrul şedinţei[4] Comisiei de la Veneţia din 10-11 iunie 2016 urmează a fi adoptat opinia consultativă asupra textului proiectului de lege nr.144 votat în prima lectură de către Parlament.

Organizaţiile semnatare menţionează că pe parcursul procesului de elaborare şi adoptare în prima lectură a proiectului de lege menţionat nu a fost organizată nici o dezbatere şi nici o consultare publică. La fel, organizaţiile semnatare atrag atenţia că autorităţile publice, în speţă Parlamentul, au obligaţia de a consulta cetăţenii, asociaţiile de profil, alte părţi interesate în privinţa proiectelor de acte normative, administrative care pot avea impact social, asupra modului de viaţă şi drepturilor omului. Din punctul de vedere al semnatarilor restabilirea dreptului cetăţenilor de a-şi alege direct Preşedintele este viciată prin lipsa de transparenţă în procesul de adoptare a legislaţiei prin care acest drept va fi realizat în practică.

Mai mult ca atît, organizaţiile semnatare menţionează că textul proiectului de lege nr.144 este imperfect şi urmează a fi completat cu prevederi care să clarifice şi să reglementeze următoarele aspecte:

 • Sursele, plafoanele şi mecanismul de finanţare a grupurilor de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor;
 • Interdicţiile legale dar şi responsabilitatea candidatului ori a grupului de iniţiativă în cazul admiterii încălcărilor de la procedurile de activitate legală sau finanţare;
 • Mecanismul de raportare a activităţii grupurilor de iniţiativă, inclusiv pe segmentul acumulării surselor financiare dar şi cheltuire a acestora;
 • Responsabilitatea partidelor politice în cazul admiterii abaterilor financiare de către grupurile de iniţiativă create de acestea;
 • Clarificarea locului şi rolului grupurilor de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor şi a membrilor acestuia în procesul electoral;
 • Depunerea de către sau împotriva grupurilor de iniţiativă a contestaţiilor pentru acţiunile sau inacţiunile întreprinse.

Lipsa unor reglementări clare poate vicia procesul de alegere a Preşedintelui şi pot servi drept motiv pentru numeroase acuzații cu caracter politic între diverşi actori şi/sau concurenţi electorali. Mai grav, lipsa unor reglementări explicite poate favoriza finanţarea netrasparentă a campaniei de colectare a semnăturilor şi/sau utilizarea campaniei de colectare a semnăturilor drept parte a campaniei de agitaţie electorală mascată.

În context, organizaţiile semnatare solicită conducerii Parlamentului şi/sau grupului de lucru care a elaborat proiectul de lege, să organizeze o dezbatere publică a proiectului în care să fie prezentată opinia autorilor proiectului, poziţia şi avizul Comisiei de la Veneţia precum şi să fie auzită şi ascultată poziţia organizaţiilor societăţii civile, partidelor politice extraparlamentare cu privire la proiectul de lege menţionat. Mai mult, organizaţiile semnatare îşi anunţă deschiderea de a facilita procesul de dezbatere publică a respectivului proiect de lege prin oferirea de spaţiu neutru şi suportului logistic necesar organizării unui eveniment public în acest sens.

Persoana de contact: Pavel Postica, Director de Program, Asociația Promo-LEX, tel.069165154, e-mail: postica_pavel@yahoo.com

Semnatari:

 1. Asociația Promo-LEX
 2. Fundația Est-Europeană
 3. IDIS Viitorul
 4. CALM
 5. IPRE
 6. Centrul pentru Jurnalism Independent
 7. Asociatia Presei Independente
 8. Fundatia pentru Dezvoltare
 9. BPW Moldova
 10. “Terra-1530”
 11. CPD
 12. Coalitia pentru Alegeri Libere si Corecte
 13. Asociația Bios
 14. Centrul de Resurse DIALOG-Pro
 15. EcoContact
 16. Centrul „Acces-info”
 17. ADR ”Habitat”
 18. ADEPT
 19. CRJM
 20. Transparency Moldova
 21. REC Moldova
 22. Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova
 23. Mișcarea Ecologistă din Moldova
 24. Asociatia Micului Business(AMB)

[1] http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=558&l=ro
[2]http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3131/language/ro-RO/Default.aspx
[3]http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3166/language/ro-RO/Default.aspx
[4]http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PL-OJ(2016)002ann-e

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*