Nici o amnistie corupţiei din Moldova / No amnesty for corruption in Moldova

ENGLISH TRANSLATION BELOW  


“Nu adoptaţi legi care încurajează spălarea banilor.” – Transparency International

Berlin – Transparency International şi reprezentanţa sa din Moldova solicită legiuitorilor să retragă proiectele de legi înaintate recent Parlamentului care vor scuti de răspundere demnitarii, oamenii de afaceri şi funcţionarii corupţi la declararea activelor şi proprietăţilor, chiar dacă acestea au fost obţinute ilicit.

În ultimii zece ani, un număr impunător de persoane importante şi oameni de afaceri s-au îmbogăţit din corupţie.

Majoritatea acestora n-au fost deferiţi justiţiei, iar mijloacelor obţinute fraudulos, inclusiv din miliardul de dolari furat prin frauda bancară şi alte crime la nivel înalt, nu li s-a găsit urma.

Cele două proiecte de legi înaintate Parlamentului vor permite persoanelor şi afacerilor să-şi declare activele la o valoare cu mult sub cea de piaţă în schimbul unei amnistii penale.

”Guvernarea nu trebuie să adopte legi care ar încuraja spălarea de bani şi corupţia. Acest fapt va favoriza corupţii şi va compromite combaterea corupţiei în Moldova. Aceasta va fi un semnal că cei corupţi îşi cumpără impunitatea şi va lipsi cetăţenii de mijloacele de stat atât de necesare pentru îmbunătăţirea serviciilor publice”, a declarat Jose Ugaz, Preşedintele Transparency International.

Transparency International – Moldova, de rând cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, a protestat împotriva acestor proiecte de legi. “Guvernarea ia decizii care privează bugetul public şi cetăţenii Republicii Moldova de resurse financiare necesare. E timpul să oprim spălătoria de bani şi nu s-o încurajăm. Guvernanţii trebuie să aplice legislaţia din 2013 care permite colectarea impozitelor pe venitul şi proprietatea nedeclarată, dar să nu adopte legi care le-ar permite celor care s-au îmbogăţit ilegal să-şi legalizeze averile obţinute fraudulos”, a declarat Lilia Carasciuc, director executiv al Transparency International Moldova.

Transparency International, de asemenea, face apel la partenerii internaţionali ai Republicii Moldova să facă presiune asupra guvernanţilor pentru a retrage proiectele de legi. Republica Moldova a primit în noiembrie 2016 prima tranşă din creditul de 179 mil. $ de la Fondul Monetar Internaţional cu menţiunea combaterii corupţiei.

Obţinerea tranşei următoare a finanţării trebuie să fie condiţionată de retragerea legilor vizate.


“Don’t pass laws that encourage money-laundering” – Transparency International

Berlin — Transparency International and its chapter in Moldova are calling on lawmakers to withdraw legislation currently before the Moldovan parliament that would grant impunity to corrupt officials, businesses and civil servants for declaring assets, even if the assets were acquired from illicit wealth.

In the last ten years a significant number of prominent people and businesses have enriched themselves from corruption. Most have not been brought to justice and the money siphoned off, including from a $1 billion bank scam and other high profile crimes, has not been traced.

The two laws before parliament would allow individuals and businesses to make asset declarations, which may be well below market values, in exchange for amnesty from prosecution.

“The government should not pass laws that encourage money-laundering and corruption. This will benefit the corrupt and severely undermine Moldova’s fight against corruption. It will send a signal that corruption pays and will deny citizens of much needed state financing that could go to improving public services,” said Jose Ugaz, Chair of Transparency International.

Transparency International Moldova has joined with civil society to protest these laws.

“The government is taking action that would deny the state budget and the people of Moldova much needed funds. It’s time for them to crack down on money laundering and not to abet it. The government should apply a 2013 law that would allow it to collect taxes on undeclared income and properties, not introduce legislation that will let those who have enriched themselves illegally legalise their ill-gotten gains,” said Lilia Carasciuc, the Executive Director of Transparency International Moldova.

Transparency International is also calling on Moldova’s international partners to pressure the government to withdraw the legislation. Moldova received a first tranche of a $179 million International Monetary Fund loan in November with stipulations that it address corruption. Getting the next tranche of the money should be contingent on the laws being withdrawn.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*