Epopeea “legii Candu & Co”: deficiențe tehnice (oare?) sau (totuși) interese de grup?

Autor Veaceslav Negruţa

29.11 – 02.12.2016: misiunea FMI e în Chișinău.

01.12.2016: data cu care e înregistrat un proiect de lege privind “liberalizarea capitalurilor și stimularea fiscală”, semnat de 5 deputați din majoritatea de la guvernare în frunte cu Candu.

01.12 – 08.12: liniște, nimeni nimic nu știe. Nici membrii guvernului și chiar nici unii semnatari.

08.12: apare prima informație precum că în parlament ar exista un proiect care poate să dea peste cap toate declarațiile și angajamentele declarate ale guvernării.

12.12: declarația comună a organizațiilor societății civile asupra proiectului de lege. ”Organizaţiile semnatare consideră inadmisibilă adoptarea proiectelor de legi nr. 451 și nr. 452, întrucât ele legalizează ilegalităţi şi compromit eforturile de combatere a corupţiei şi de edificare a unui stat de drept în Republica Moldova. Prin adoptarea proiectelor de legi nr. 451 și nr. 452 va deveni imposibilă tragerea la răspundere a persoanelor juridice şi fizice, în special a demnitarilor publici, care nu au declarat sau au declarat la valori reduse averea. Pe de altă parte, această iniţiativă reduce la zero eficienţa Pachetului de integritate votat de Parlament cu doar câteva luni în urmă şi raportat de autorităţi ca fiind un mare succes în combaterea corupţiei. Mai mult, aceasta va permite demnitarilor corupţi să îşi păstreze funcţiile publice şi descurajează funcţionarii şi contribuabilii oneşti. De asemenea, proiectul de lege nu conţine o justificare convingătoare. Argumentarea proiectului este pur declarativă, fără estimări ale impactului şi fundamentare economico-financiară.”

14.12: imitarea unor ”dezbateri publice” la inițiativa autorilor proiectului cu ”participarea societății civile și al mediului de afaceri”.

15.12: Candu solicită FMI o expertiză a propriului proiect de lege pe fundalul deconspirării intențiilor guvernanților de adoptare a unei legi pe ascuns și al creșterii nemulțumirii pe intern și extern.

16.12: adoptarea legii în prima lectură. Candu: „Nu este perfect, dar va fi îmbunătățit”.

19.12 – 17.01: întrevederi ale reprezentanților societății civile cu reprezentanții instituțiilor financiare internaționale și diplomatice acreditate la Chișinău, reiterând riscurile ce le implică acest proiect și eventualele consecințe, precum și inadmisibilitatea adoptării unei astfel de legi.

19.12: Notă de poziție pe marginea inițiativei legislative privind amnistia fiscală și de capital, formulată de către un grup de experți economici și juridici: “Riscurile țin de compromiterea principiului statului de drept, compromiterea luptei cu corupția și creșterea riscurilor de corupție în sectorul public, legalizarea spălării de bani și a evaziunii fiscale, erodarea și mai mare a imaginii sectorului bancar și răcirea relațiilor cu partenerii de dezvoltare.” 

21.12: Oficiul Băncii Mondiale la Chișinău: ”Experiența internațională arată că implementarea completării declarațiilor pe avere în strictă conformitate cu prevederile Pachetului de integritate adoptat anul acesta, ar putea fi un instrument eficient în combaterea corupției. La examinarea proiectului nou, însă, noi am constatat un șir de riscuri de integritate, despre care am informat Guvernul la 15 decembrie, 2016.”

22.12: Reprezentantul permanent al FMI la Chișinău : „Principiile care stau la baza proiectului de lege privind liberalizarea capitalului şi stimularea fiscală vin, aparent, în contradicţie cu obiectivele trasate în programul de reforme economice al autorităţilor susţinut de FMI. Proiectul de lege, în forma curentă, ar duce la periclitarea măsurilor de combatere a corupţiei şi ar pune piedici în lupta cu spălarea banilor şi fraudele.

22.12: Șeful Delegației UE la Chișinău, Pirkka Tapiola: „Încă studiem acest proiect împreună cu echipa. Vă asigur că suntem în contact strâns cu FMI şi Banca Mondială. Îngrijorările lor sunt şi îngrijorările noastre. Suntem în contact şi cu autorităţile privind această problemă”.

12.01.2017: Apel al reprezentanţilor societăţii civile către guvernul Statelor Unite Ale Americii: ”Organizaţiile societăţii civile consideră inadmisibilă adoptarea proiectului de lege privind liberalizarea capitalului şi stimularea fiscală pe motiv că aceasta legalizează ilegalităţi, este o formă legalizată de spălare a banilor, discreditează reforma anti-corupție şi procesul de edificare a unui stat de drept în Republica Moldova. Având în vedere faptul că Congresul SUA a susținut propunerea Preşedintelui SUA de a extinde aplicabilitatea Actului Magnitsky la nivel global faţă de persoane şi guverne care au admis şi au beneficiat inclusiv de pe urma actelor de corupţie, solicităm respectuos Guvernului şi altor autorităţi oficiale ale Statelor Unite ale Americii să ia atitudine şi să îşi expună opinia vis-a-vis de iniţiativa legislativă privind „liberalizarea capitalurilor” în Republica Moldova (în esenţă: amnistia ilegalităţilor rezultate inclusiv   din acte de corupţie), prin prisma Actului Magnitsky. Cu atât mai mult că în cazul adoptării unei astfel de legi Republica Moldova ar putea deveni un centru de atracţie pentru legalizări de ilegalităţi la nivel regional şi mondial, obstrucţionând astfel aplicarea Actului Magnitsky. 

12.01: raportul de expertiză anti-corupție elaborat de către CNA, 51 de pagini, prezentat președintelui parlamentului Candu: “… conceptul liberalizării capitalului devine echivalent cu cel al legalizării capitalului din afara circuitului legal, apropiindu-se de un concept al spălării banilor de proveniență infracțională.”

07.02: Transparency International şi reprezentanţa sa din Moldova solicită legiuitorilor să retragă proiectele de legi înaintate recent Parlamentului care vor scuti de răspundere demnitarii, oamenii de afaceri şi funcţionarii corupţi la declararea activelor şi proprietăţilor, chiar dacă acestea au fost obţinute ilicit. “Transparency International, de asemenea, face apel la partenerii internaţionali ai Republicii Moldova să facă presiune asupra guvernanţilor pentru a retrage proiectele de legi. Republica Moldova a primit în noiembrie 2016 prima tranşă din creditul de 179 mil. $ de la Fondul Monetar Internaţional cu menţiunea combaterii corupţiei. Obţinerea tranşei următoare a finanţării trebuie să fie condiţionată de retragerea legilor vizate.”

14.02 – 28.02: misiunea FMI e în Chișinău. Expertiza FMI prezentată autorităților și autorilor legii cu bucluc.

28.02: Candu: ”în urma mai multor expertize s-au stabilit deficiențe tehnice ale proiectului, astfel documentul a fost retras total”. În baza demersului semnat cu 27.02 de către toți cei 5 autori ai proiectului.

28.02: echipa misiunii FMI la nivel de personal a ajuns la un acord cu autoritățile RM, subiect al aprobării de către Consiliul director al FMI în aprilie 2017, dacă toate precondițiile convenite vor fi realizate, iar guvernul de la București pornește procedura de debursare a celei de a doua tranșă din ajutorul financiar rambursabil.

Punct și de la capăt ?

Practic e imposibil de estimat costurile eforturilor și distragerilor provocate de acest proiect de lege opac, dar cert este că retragerea acestui proiect a salvat câteva speranțe că statul de drept poate fi refăcut și că miliardele obținute ilegal de către unele persoane în formă de active financiare, materiale și nemateriale pot fi și merită a fi urmărite și recuperate de la beneficiarii acestor ilegalități. 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*