Domnului Andrian Candu, Presedinte al Parlamentului RM

Domnului Andrian Candu,
Președinte al Parlamentului RM

Stimate dle Președinte al Parlamentului,

În legătură cu reacția publică la care ați stăruit ca răspuns la Apelul Public din 7 martie 2016, semnat de 18 organizații neguvernamentale, ținem să facem următoarele precizări:

Din start suntem nevoiți să atragem atenția că organizațiile neguvernamentale semnatare nu au susținut că boicotează lucrările forului legislativ meinte să contribuie la îmbunătăţirea cadrului legal în domeniul electoral. De fapt, Grupul de lucru la care am consimțit să lucrăm prin solicitarea noastră transmisă Parlamentului la 2 februarie 2017 și în cadrul căruia am desemnat experți din sectorul neguvernamental avea un alt scop, decît cel care vizează reforma sistemului electoral.

În acest sens, ținem să reiterăm poziția noastră că suntem gata să lucrăm la modificarea legislației electorale prin prisma Hotărârilor Curții Constituționale şi a rapoartelor Misiunilor naționale și internaționale de monitorizare a alegerilor urmare a scrutinelor electorale precedente. În acest context, avand în vedere că modificarea modului de alegere a Parlamentului nu rezultă din aceste acte, nu suntem în măsură să discutam pe marginea unei asemenea inițiative.

Totodată, considerăm că necesitatea reformei sistemului de alegere a Parlamentului poate fi lansată doar după înlăturarea în mod prioritar a carențelor la care a fost atrasă atenția Parlamentului de către Curtea Constituțională și Misiunile de monitorizare a alegerilor precedente. Mai mult, în opinia noastră orice inițiativă de modificare sistemului electoral necesită întâi de toate o analiză independentă complexă a sistemului existent, care să constate (1) necesitatea acestei reforme și (2) soluțiile alternative propuse cu argumente fundamentate pro și contra.

Or, perioada rămasă până la următoarele alegeri Parlamentare ordinare nu poate fi suficientă pentru a asigura un proces adecvat, corect, inclusiv, fundamentat și complex de evaluare a necesităților unei reforme electorale, discutării în spațiul public a avantajelor și dezavantajelor a eventualelor soluții alternative propuse și ulterior a promovării acelei soluții care a întrunit un consens larg național. Altfel, orice inițiativă care promovează o soluție predefinită, riscă să creeze noi riscuri la implementare și să reducă la minim legitimitatea unui proces de reformă în contextul angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova de a asigura respectarea și punerea în aplicare a principiilor fundamentale democratice și ale statului de drept.

În cazul în care un proiect privind modificarea sistemului electoral va fi înregistrat la Parlament, ne rezervăm dreptul de a participa la eventualele dezbateri publice însă nu ne putem implica în procesul de elaborare a proiectului de lege corespunzător fiindcă promovează o soluție deja predefinită.

Organizații semnatare:

1. Asociaţia Promo-LEX
2. Fundația Est Europeană
3. Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
4. Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ)
5. Terra 1530
6. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
7. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
8. Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)
9. Alianța Studenților din Moldova
10. Transparency International – Moldova
11. Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului si Dezvoltarea Durabilă
12. Asociația Presei Independente (API)
13. Institutul de Politici Publice (IPP)
14. Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova
15. Mișcarea Ecologistă din Moldova
16. Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova
17. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS Viitorul)
18. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*