Apel cu referinţă la proiectul hotărârii de Guvern privind reorganizarea unor persoane juridice

TI 8 /17 din 09.03.2017

Domnului Vitalie Tarlev
Viceministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Domnului Vladimir Cebotari
Ministru al Justiţiei

Cu referinţă la proiectul hotărârii de Guvern privind reorganizarea unor persoane juridice, plasat pe pagina web a Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor la rubrica „Transparenţa decizională”, ţinem să vă comunicăm următoarele.

Transparency International – Moldova (TI-Moldova) apreciază intenţiile de eficientizare şi modernizare a procesului de prestare a serviciilor publice, inclusiv prin crearea platformelor electronice de prestare a serviciilor. Totuşi, faptul că procesul de reorganizare presupune fuziunea unor întreprinderi de stat şi autorităţi administrative menţionate în proiect, astfel încât succesor de drepturi ale acestor entităţi sa fie o întreprindere de stat, implică o serie de riscuri.

Astfel, TI-Moldova, în cercetarea „Monitorizarea transparenţei întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu capital integral şi majoritar de stat din Republica Moldova” relevă un şir de probleme la capitolul anticorupţie şi transparenţă în activitatea întreprinderilor cu capital de stat. În particular, se face referinţă la faptul că în Republica Moldova activează o serie de întreprinderi, cum ar fi: Î.S. ”Cadastru”, Î.S. ”Registru”, Î.S. ”Camera Înregistrării de Stat etc., activitatea cărora constă în exercitarea unor atribuţii caracteristice instituţiilor publice, aceste atribuţii nefiind şi neputând fi activitate de întreprinzător.

Spre exemplu, ÎS „Cadastru” exercită atribuţii/funcţii care ţin de competenţa unor autorităţi/instituţii publice, precum înregistrarea de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra acestora în registrul bunurilor imobile, monitoringul bunurilor imobile etc. Registratorii oficiilor cadastrale exercită funcţii stabilite prin legi/acte normative , iau decizii cu privire la drepturile de proprietate ale cetăţenilor, drepturi fundamentale protejate prin Constituţie şi convenţii internaţionale, ceea ce este incompatibil cu statutul angajaţilor întreprinderilor de stat.

ÎS „CRIS „Registru” îndeplineşte atribuţii statale de documentare a cetăţenilor Republicii Moldova, similare cu cele ale misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova , funcţii de eliberare a documentelor oficiale ce ţin de securitatea rutieră.

Concluziile referitoare la atribuţiile statale/publice ale ÎS ”Cadastru”, ÎS „CRIS „Registru” sunt valabile şi în privinţa ÎS „Camera Înregistrării de Stat” care este identificată chiar în legislaţie drept organ de stat, dar funcţionează/activează ca şi o întreprindere de stat.

În acest sens sunt relevante practicile statelor membre ale UE , unde ţinerea registrelor bunurilor imobile intră în atribuţiile autorităţilor publice sau ale celor judiciare: administraţia instanţelor de judecată în Letonia; oficiul registrului comerţului administrat de Ministerul Justiţiei în Lituania; administraţia judiciară a landurilor în Germania. La fel şi ţinerea registrelor comerciale: în România această competenţă revine Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, instituţie publică cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiţiei; în Franţa acest registru este păstrat la nivel local de către grefele instanţelor comerciale şi civile; instanţele de judecată ţin registrul comerţului în Estonia etc.

  • Exercitarea de către întreprinderile cu capital de stat a atribuţiilor specifice instituţiilor publice implică o serie de riscuri, inclusiv: cerinţele privind integritatea angajaţilor întreprinderilor de stat nu sunt atât de riguroase ca cele stabilite pentru funcţionarii publici , existând vulnerabilităţi la corupţie (angajaţii întreprinderilor nu trebuie să declare veniturile şi proprietăţile, nu trebuie să raporteze şi soluţioneze conflictele de interese, nu există cerinţe de angajare/promovare a persoanelor prin concurs transparent, cerinţele de dezvăluire a informaţiilor pentru întreprinderi sunt inferioare celor stabilite faţă de autorităţile/instituţiile publice etc.);
  • angajaţii întreprinderilor de stat exercită funcţii, iau decizii, de ex., privitor la drepturile de proprietate ale cetăţenilor protejate prin Constituţie şi convenţii internaţionale, ceea ce este incompatibil cu statutul unor simpli angajaţi ai unei întreprinderi;
  • cerinţele privind calificarea şi responsabilităţile angajaţilor întreprinderilor de stat sunt inferioare comparativ cu ale funcţionarilor publici;
  • există riscuri pentru beneficiari/populaţie şi pentru stat, la general, în cazul unui eventual faliment al unor asemenea întreprinderi.

Pornind de la cele sus-menţionate, Transparency International – Moldova consideră inadmisibilă delegarea către întreprinderile de stat a unor funcţii ale instituţiilor publice, inclusiv: eliberarea actelor oficiale, ţinerea registrului subiecţilor de drept, registrului populaţiei, înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile etc. Acest punct de vedere a fost expus inclusiv în procesul de avizare a proiectului de lege cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală înregistrat de Secretariatul Parlamentului cu nr.351 din 03.08.16. Totodată, TI-Moldova a propus ca în dispoziţiile finale ale proiectului legii să fie stabilit un termen în care Guvernul va reorganiza în instituţii publice întreprinderile de stat care activează în domenii ce nu pot fi activitate de întreprinzător (ÎS ”Registru”, ÎS ”Cadastru”, ÎS ”Camera Înregistrării de Stat” ş. a.).

Ţinem să remarcăm, de asemenea, că inadmisibilitatea delegării către întreprinderi a atribuţiilor publice este menţionată şi în avizul Ministerului Justiţiei la proiectul citat al Legii cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală.

Cu respect,

Lilia Caraşciuc
Director executiv

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*