Scrisoare deschisa Procurorului General, Directorului CNA si Ministrului Afacerilor Interne

Domnului Eduard Harunjen,
Procuror General al Republicii Moldova

Domnului Viorel Chetraru,
Director al Centrului Naţional Anticorupţie

Domnului Alexandru Jizdan,
Ministru al afacerilor interne

Transparency International – Moldova (TI-Moldova) realizează proiectul „Angajarea societăţii civile şi mass-media în monitorizarea întreprinderilor de stat din Moldova” susţinut de National Endowment for Democracy. În acest proiect a fost monitorizată transparenţa activităţii întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu participarea statului, identificate probleme şi formulate propuneri de revizuire a cadrului legal pentru a spori responsabilitatea, integritatea şi transparenţa în activitatea acestor întreprinderi.

De asemenea, recent, în cadrul proiectului a fost lansată o nouă investigaţie jurnalistică „Reforma Filip” şi naşul de la CRIS Registru care relevă o serie de abateri/nereguli în gestionarea resurselor financiare, efectuarea cheltuielilor şi administrarea patrimoniului acestei întreprinderi identificate de Curtea de Conturi, Inspecţia Financiară de pe lângă Ministerul Finanţelor şi compania „First Audit International” SRL. În acest context, solicităm respectuos să vă sesizaţi şi să examinaţi informaţiile privind faptele comise de factorii de decizie ai Întreprinderii de Stat CRIS Registru prin prisma legislaţiei penale şi să ne comunicaţi rezultatele examinării.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*