Construcţia spaţiului locativ din mijloacele cetăţenilor: cum protejăm investitorii?

Descărcaţi raportul

Punct de pornire pentru această cercetare a fost studiul Transparency International – Moldova (TI-Moldova) “Riscurile investiţiilor în construcţia spaţiului locativ” realizat în 2014, ca răspuns la multiplele semnale privind încălcarea drepturilor cetăţenilor care investesc în construcţia locuinţelor. Studiul a fost axat preponderent pe litigiile apărute în urma proiectelor compromise de edificare a blocurilor locative din mijloacele cetăţenilor investitori şi a venit cu o serie de recomandări de ameliorare a situaţiei în domeniu.

Pentru a vedea cum s-a schimbat în ultimii doi ani starea de lucruri la capitolul protecţia drepturilor cetăţenilor-investitori în construcţia locuinţelor, TI-Moldova a efectuat o nouă cercetare – „Construcţia spaţiului locativ din mijloacele cetăţenilor: cum protejăm investitorii?”, scopul căreia este identificarea problemelor-cheie în domeniul construcţiei locuinţelor din mijloacele cetăţenilor şi actualizarea propunerilor de perfecţionare a cadrului legal în vederea protejării cetăţenilor-investitori şi diminuării prejudiciilor cauzate acestora.

Prezentul raport include patru capitole. În primul capitol sunt expuse rezultatele intervievării persoanelor care au pătimit urmare a investirii mijloacelor în construcţia apartamentelor, precum şi a administratorilor de insolvabilitate a companiilor de construcţii.

Capitolul doi însumează rezultatele unei discuţii în grup cu experţii privind situaţia în domeniul construcţiilor de locuinţe din investiţiile cetăţenilor. În capitol sunt abordate o serie de probleme majore care au condus la prejudicierea în masă a cetăţenilor-investitori, precum şi identificate măsurile prioritare de revizuire/completare a legislaţiei pentru a remedia în regim de urgenţă situaţia din domeniu.

Capitolul trei cuprinde propuneri detaliate de modificare/completare a cadrului legal, în special, a Legii insolvabilităţii nr.149 din 29.06.12, Legii privind protecţia consumatorilor nr.105-XV din 13.03.03, Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451-XV din 30.06.01, Codului penal nr. 985
din  18.04.2002 în vederea protejării cetăţenilor-investitori în construcţia spaţiului locativ.

Capitolul patru include proiectul de lege pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor de investiţii în construcţia de locuinţe, elaborat de TI-Moldova în scopul reglementării raporturilor sociale, economice şi juridice ce ţin de investirea mijloacelor cetăţenilor în construcţia de locuinţe, precum şi instituirea unor garanţii întru protejarea intereselor legitime ale părţilor la încheierea şi executarea contractelor de investiţii în construcţia de locuinţe.

Descărcaţi raportul

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*