Cerem autorităţilor să investigheze și să pedepsească prompt toţi responsabilii

Organizaţiile semnatare au luat act de decesul în condiţii suspecte și încă neclare a dl Andrei BRĂGUŢA. Suntem indignaţi de faptul că autorităţile se eschivează să-și asume vreo responsabilitate pentru circumstanţele în care a fost aplicat arestul preventiv, acordarea serviciilor medicale adecvate, care au rezultat în decesul tânărului, ce se afla în custodia și responsabilitatea statului. Semnatarii constată cu regret că judecătorii admit în proporţie de peste 90% demersurile procurorilor de aplicare a arestului preventiv și își motivează hotărârea insuficient.

Andrei Brăguţa a fost reţinut pe 15 august, după un incident cu poliţia de patrulare. Potrivit procurorului, în momentul în care a fost oprit, tânărul era în stare de ebrietate. El a fost reţinut pentru 72 de ore și dus în Izolatorul de Detenţie Preventivă. Ulterior, a fost învinuit de aplicarea forţei fizice asupra poliţiștilor. Pe 18 august 2017 judecătorul i-a aplicat arest pentru 30 de zile. Drept urmare, acesta a fost transferat din Izolatorul de detenţie provizorie în Penitenciarul nr. 13. De la apariţia cazului în spaţiul public, instituţiile de stat au făcut mai multe declaraţii contradictorii cu referinţă la circumstanţele în care persoana a fost reţinută, starea de sănătate (prezenţa sau lipsa vătămărilor corporale, diagnoze medicale etc.), circumstanţele transferului în cadrul mai multor instituţii de detenţie (izolator de detenţie, Penitenciar, spitalul de psihiatrie) dar și aplicarea violenţei de alţi condamnaţi sau angajaţi ai Inspectoratului General al Poliţiei. Andrei Brăguţa a decedat în Penitenciarul „Pruncul” la 29 august curent. Condamnăm divulgarea de către instituţiile de stat a datelor cu caracter personal cu referinţă la starea de sănătate și ale circumstanţelor detenţiei lui Andrei Brăguţa. Această tactică concertată afectează demnitatea umană. Mai mult, suntem indignaţi că procurorul a făcut declaraţii prin care confirmă ilegalitatea solicitării aplicării arestului, invocând că Andrei Brăguţa se simţea rău și că acesta anterior a urmat tratament într-un spital psihiatric. În aceste circumstanţe, urmează să fie investigate legitimitatea solicitării și aplicării arestului de procuror și judecător.

La 1 septembrie 2017, Procuratura municipiului Chișinău a iniţiat o cauză penală pe faptul vătămării intenţionate grave a integrităţii corporale, soldată cu decesul victimei, Procuratura Generală investighează acţiunile şi inacţiunile factorilor de decizie ai instituţiilor de stat, în custodia cărora s-a aflat victima și că mai mulţi angajaţi ai Inspectoratului General de Poliţie au fost suspendaţi din funcţie. Tot la aceeași redacţia TV8 a intrat în posesia unor probe care confirmă faptul că șeful de escortă a refuzat să îl transfere pe Andrei Braguţa la Spitalul Clinic de Psihiatrie.

Suntem indignaţi de contrazicerile și neconcordanţa informaţiilor oferite instituţiilor de stat, alimentând și mai mult percepţia că vina de circumstanţele create aparţine altor instituţii, iar unica persoană vinovată este persoana decedată. Regretăm să constatăm, dar o asemenea poziţie au luat-o instituţiile de stat ca urmare a evenimentelor tragice din aprilie 2009, soldate cu sute de aresturi și persoane maltratate în instituţiile de detenţie. Susţinem că în cazul decesului  lui Andrei BRĂGUŢA, instituţiile de stat nu au venit cu nicio explicaţie clară privind cauzele și condiţiile decesului și nici despre cine se face responsabil de moartea tânărului.

Organizaţiile semnatare vor monitoriza și vor reveni cu detalii asupra cazului.

Organizaţiile semnatare SOLICITĂ:

 1. Inspectoratului General de Poliţie al RM – să iniţieze imediat o anchetă internă și să aplice sancţiuni disciplinare tuturor celor implicaţi în tratamentul inuman și moartea tânărului Brăguţa Andrei și să informeze societatea, cât de curând posibil, și periodic despre această investigaţie.
 2. Procuraturii Generale a RM:

Să prezinte zilnic periodic rapoarte oficiale privind urmărirea penală iniţiată, să efectueze o anchetă penală promptă cu privire la alegaţiile de maltratare pe acest caz, cercetând, în termeni cât mai restrânși, transparent, prompt și eficient, toate circumstanţele privind alegaţiile pe acest caz, cu tragerea la răspundere a tuturor vinovaţilor de admitere a asemenea tratamente inumane și degradante în custodia statului.

– Să dispună pornirea unei proceduri disciplinare în privinţa procurorilor care au gestionat cauza penală;

– Să analizeze oportunitatea dispunerii pornirii urmăririi penale în privinţa judecătorului care a dispus plasarea unei persoane fără discernământ în arest în Penitenciarul nr. 13.

 1. Consiliului Superior al Magistraturii – iniţieze și să dispună iniţierea unei proceduri disciplinare cu aplicarea unor sancţiuni dure judecătorului, care a emis mandatul de arest în privinţa unei persoane cu semne vizibile de dizabilitate mintală.
 2. Ministerului Justiţiei al RM – să dispună desfășurarea unei anchete de serviciu în privinţa persoanelor care au gestionat plasarea lui Andrei Brăguţa în celule comune, precum și pentru neacordarea asistenţei medicale necesare.
 3. Uniunii Avocaţilor, Comisiei de Etică și Disciplină – să dispună pornirea unei proceduri disciplinare în privinţa avocaţilor care au asistat tînărul, în vederea stabilirii faptelor dacă aceștia au comis sau nu abateri disciplinare și au acordat asistenţă juridică calitativă și în întreg volum.

Au semnat:

 • Amnesty International Moldova,
 • Asociaţia Presei Independente,
 • A.O. Comunitatea ”WatchDog.MD”,
 • Asociaţia Obștească BIOS,
 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova,
 • Promo-LEX,
 • RCTV Memoria,
 • Transparency International-Moldova,
 • Centrul de Investigaţii Jurnalistice,
 • Centrul de Politici și Reforme,
 • Asociaţia Femeilor Avocate,
 • Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT,
 • ADR Habitat,
 • Centrul de Apărare a Drepturilor Pacienţilor şi Invalizilor,
 • Centrul Tahnologiilor Informaţionale și Analitice,
 • Institutul de Politici Publice,
 • Centrul Naţional al Romilor,
 • Avocata Veronica Mihailov-Moraru.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*