Solicităm Consiliului de Integritate să justifice admisibilitatea candidaţilor

La 4 septembrie 2017, Consiliului de Integritate (CI) se va întruni în şedinţă publică la care se vor examina dosarele candidaţilor la funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte ale Autorităţii Naţionale de Integritate (ANI). Semnatarii solicită CI justificarea admisibilităţii candidaţilor la concurs în special prin prisma integrităţii candidaţilor precum şi asigurarea unui proces transparent de selecţie a candidaţilor la funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte ai ANI.

La 30 decembrie 2016 a fost convocată prima şedinţă a CI, iar la 20 februarie 2017 membrii CI au adoptat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte al ANI (Regulament). La 28 februarie 2017, câteva organizaţii neguvernamentale au expediat în adresa membrilor Consiliului o declaraţie prin care şi-au exprimat preocuparea în legătură cu abordarea superficială privind criteriile de evaluare a candidaţilor la conducerea ANI.

La 7 aprilie 2017 pe pagina web a Consiliului a fost plasat anunţul privind desfăşurarea concursului de selectare a conducerii ANI. Termenul limită pentru depunerea dosarelor a fost stabilit pentru 3 mai 2017, dată la care patru candidaţi au depus dosarele. În cadrul şedinţei din 31 iulie 2017, membrii CI au constatat că doar un sigur candidat a depus actele necesare în corespundere cu Regulamentul ANI. Astfel, s-a decis prelungirea concursului cu 10 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al RM. Alte dosare din partea unor potenţiali noi candidaţi nu au fost depuse.

La 16 august 2017, din lipsă de cvorum a fost anunţat că următoarea şedinţă de examinare a dosarelor candidaţilor înscrişi în concurs pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai ANI a fost programată pentru 4 septembrie curent. La această dată, membrii CI urmează să examineze corespunderea candidaţilor criteriilor stabilite de art. 10 alin. (1) a Legii nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate.

Semnatarii prezentei declaraţii solicită membrilor CI să examineze minuţios dosarele candidaţilor la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai ANI, să se expună asupra admisibilităţii dosarelor pentru fiecare candidat în parte, justificându-se în special integritatea candidaţilor. În unele materiale media şi investigaţii jurnalistice recente, au fost relatate mai multe circumstanţe care viciază sau alimentează suspiciunile privind integritatea unor candidaţi înscrişi la concurs. Acestea se referă în special la dobândirea sau declararea averilor, deciziile sau acţiunile contestabile în cadrul instituţiilor în care au activat sau activează. În cazul în care se va decide că sunt suficienţi candidaţi pentru concursul anunţat, încurajăm CI să asigure ca probele de evaluare a candidaţilor să fie transparente şi difuzate online. În final, invităm membrii CI să examineze posibilitatea de a invita reprezentanţii partenerilor de dezvoltare şi societăţii civile să monitorizeze îndeaproape procedurile de selecţie şi evaluare a candidaţilor. Indiferent de deciziile luate, vom monitoriza procesul de selecţie a celor mai importante funcţii din ţară menite să asigure prevenirea corupţiei prin realizarea controlului averii şi al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor şi al restricţiilor.

 

Organizaţiile semnatare:

 1. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM),
 2. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD),
 3. Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT),
 4. Institutul de Politici şi Reforme Europene (IPRE),
 5. Asociaţia Presei Independente (API),
 6. Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă (AGER),
 7. Asociaţia „Promo-LEX”,
 8. Transparency-International Moldova,
 9. Centrul de Analize şi Prevenire a Corupţiei (CAPC),
 10. Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIJ),
 11. Institutul de Politici Publice (IPP).

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*