Prevenirea corupţiei în întreprinderile de stat

În multe ţări, servicii publice importante precum furnizarea de energie şi apă, transportul şi asistenţa
medicală sunt oferite de întreprinderi controlate integral sau parţial de stat. Întreprinderile de stat
reprezintă o pondere semnificativă în PIB-urile multor ţări, în special pe pieţele emergente şi sunt
adesea cei mai mari angajatori ai forţei de muncă.

Comparativ cu alte companii, întreprinderile de stat au riscuri specifice de corupţie atât din cauza
apropierii lor de guverne şi de funcţionarii publici, cât şi a proporţiilor activelor şi serviciilor pe care
le controlează. Există probleme ce ţin de conflicte de interese dacă decidenţii oferă contracte
persoanelor apropiate sau dacă politicienii cred că pot folosi banii generaţi de întreprinderile de stat
în scopuri personale.

Unele din cele mai mari scandaluri de corupţie în care au fost implicate întreprinderile de stat, atestă
riscuri mari cu care se confruntă acestea. Spre exemplu, în Brazilia, compania petrolieră de stat
Petrobras a fost în centrul unui scandal de corupţie legat de plăţi ilegale partidelor politice şi mituire,
cauzând prejudicii economice enorme şi afectând viaţa politică şi socială a ţarii. În Uzbekistan,
gigantul de telecomunicaţii Telia a fost amendat pentru mituirea afacerilor cu 965 mil. dolari SUA.
Transparency International a efectuat cercetări pentru a identifica cele mai importante căi de
prevenire a corupţiei în întreprinderile de stat, consultând opiniile şi recomandările reprezentanţilor
companiilor de stat, a cadrelor universitare şi a experţilor în guvernare din întreaga lume. Au rezultat
10 Principii anticorupţie pentru întreprinderile de stat – un ghid care încurajează şi ajută
întreprinderile să implementeze programe anticorupţie bazate pe cele mai bune standarde şi practici
de integritate şi transparenţă.

„Cea mai eficientă cale de a preveni corupţia la întreprinderile de stat este transparenţa, – unul din
principiile de bază anticorupţie… Întreprinderile de stat ar trebui să fie repere ale integrităţii şi
transparenţei” a declarat Delia Ferreira Rubio, preşedinta Transparency International.
Transparency International va colabora cu întreprinderile de stat şi cu guvernele din întreaga lume
pentru a se asigura că aceste principii vor fi adoptate pe scară largă. Ele corespund Principiilor de
afaceri pentru combaterea corupţiei, lansate de Transparency International în 2003 care au
contribuit la modelarea practicilor corporative de combatere a corupţiei.

De asemenea, aceste principii sunt concepute pentru a completa documentele Organizaţiei pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică privind guvernanţa corporativă şi ghidurile anticorupţie a
guvernelor.

Cele 10 principii anticorupţie pentru întreprinderile de stat

Consiliile de administraţie şi conducătorii întreprinderilor de stat, susţinuţi de toţi angajaţii, ar
trebui:

1. Să aplice cele mai înalte standarde de etică şi integritate,
2. Să asigure buna guvernare şi supravegherea aplicării programului anticorupţie,
3. Să fie responsabili faţă de părţile interesate prin transparenţă şi raportare publică,
4. Să se asigure că politicile şi procedurile de resurse umane susţin programul anticorupţie,
5. Să aplice programul anticorupţie în baza unei evaluări aprofundate a riscurilor,
6. Să implementeze politici şi proceduri detaliate pentru a contracara riscurile-cheie de corupţie,
7. Să gestioneze relaţiile cu persoanele terţe, asigurându-se că acestea aplică standarde anticorupţie
echivalente cu cel al întreprinderilor de stat,
8. Să utilizeze comunicarea şi instruirea pentru a încorpora programul anticorupţie în cadrul
întreprinderilor,
9. Să ofere consiliere sigură şi accesibilă, precum şi canale de avertizare,
10. Să monitorizeze, evalueze şi perfecţioneze continuu implementarea programului anticorupţie.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*