Societatea civilă cere Guvernului să asigure maximă transparență în procesul de achiziții publice

Mai multe organizații neguvernamentale solicită Guvernului să introducă într-un proiect de lege privind achizițiile publice, ce urmează a fi aprobat miercuri, 20 iunie, o prevedere care să asigure mai multă transparență în procesul de achiziții publice.

Într-un apel trimit pe adresa Guvernului, organizațiile semnatare sugerează includerea în proiectul de Lege pentru modificarea Legii 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice a unei clauze adiționale, care a fost propusă în repetate rânduri de către societatea civilă. Se cere ca articolul 43, să fie completat cu paragraful (3), care să prevadă următoarele: „Dosarul achiziției publice este un document public, și poate fi oferit, la solicitare, oricărei persoane interesate, după finalizarea procedurii de achiziție. Limitarea accesului la dosarul achiziției publice poate avea loc doar în baza legislației privind secretul de stat sau a celei privind secretul comercial”.

„În mare, modificările propuse sunt conforme cu bunele practici internaționale și transpun eficient recomandările Directivei 24. Proiectul conține o serie de îmbunătățiri, inclusiv referitoare la transparență și evitarea conflictului de interese. Această prevedere va asigura un maxim de transparență achizițiilor publice, mai mult decât atât, este în concordanță deplină cu inițiativa de lansare a Mtender, platformă electronică a achizițiilor, unde toată informația despre procedurile de achiziții va fi disponibilă tuturor părților interesate”, se arată în apelul semnat de organizațiile neguvernamentale.

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, care urmează a fi prezentat la 20 iunie în ședința Guvernului spre aprobare, vizează, în mare parte, ajustarea Legii 131 la cerințele noului cadru legislativ al UE, și anume, Directiva 2014/24/UE din 26 februarie 2014.

Organizațiile semnatare ale apelului sunt:

  • Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)
  • Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM)
  • Asociatia Comunitatea „WatchDog.MD”
  • A.O. „Asociatia pentru drepturile omului Lex XXI”
  • Centrul Analitic Independent Expert Grup
  • Transparency International Moldova

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*