Evaluarea implementării Planului de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă 2016-2018 în Republica Moldova

După semnarea în 2012 a Declaraţiei de principii privind Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, autorităţile din Republica Moldova au întreprins măsuri importante în vederea implementării obiectivelor acestui parteneriat, creând, în special, multiple platforme informaţionale, inclusiv date.gov.md, particip.gov.md, servicii.gov.md, cariere.gov.md, amp.gov.md, care au avut drept scop transparentizarea activităţii instituţiilor publice, prestarea serviciilor electronice şi crearea condiţiilor pentru creşterea implicării publicului la luarea deciziilor.

TI-Moldova Raport OGP 2016-2018 _rom

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*