Declarație privind condamnarea încălcării flagrante a normelor privind transparența decizională

06.02.2019

Organizațiile semnatare condamnă ferm modul în care Guvernul Republicii Moldova încalcă legislația privind transparența procesului decizional. Astfel, la data de 29 ianuarie 2019, pe pagina Ministerului Finanțelor, a fost publicat un proiect de Hotărîre de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 705 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender). Proiectul prevede abrogarea pct. 8 și pct. 13 din HG sus-menționată, iar prin această abrogare se propune menținerea sistemului anterior de achiziții electronice SIA RSAP (etender.gov.md), care urma, prin HG 705, a fi utilizat doar în calitate de arhivă. Argumentarea necesității acestui proiect ridică dubii. Autorii menționează că ”abrogarea punctelor prenotate este necesară având în vedere, că procedurile de achiziții publice inițiate în Sistemul aprobat prin H.G. nr. 355/2009 (adică SIA RSAP-ul vechi) încă nu sunt finalizate și totodată, după finalizarea acestora, autoritățile contractante pot opera modificări la contractele de achiziție încheiate în urma desfășurării acestor proceduri, iar utilizarea acestui Sistem doar ca arhivă nu va asigura acest lucru.” Este adevărat, că un anumit număr de proceduri lansate prin intermediul SIA RSAP vechi (înainte de lansarea la scară națională a sistemului nou SIA RSAP MTender) nu au fost finalizate, în sensul implementării contractelor. Însă sitemul vechi nu prevede publicarea contractelor online, nefiind posibilă astfel și modificarea acestora în sistem. Toate modificările sunt efectuate pe hîrtie. Astfel, argumentarea autorilor nu este pertinentă.

Pe de altă parte, după cum a fost menționat mai sus, proiectul a fost publicat pe pagina Ministerului Finanțelor la data de 29 ianuarie 2019, cu termen pentru colectarea opiniilor, pînă la 13 februarie 2019. A doua zi, la 30 ianuarie 2019, acest proiect este inclus pe agenda ședinței Guvernului, și votat în consecință. Or, o asemenea încălcare flagrantă a legislației privind transparența decizională, este inadmisibilă.

În același context, amintim că la finele anului 2018, Parlamentul a aprobat mărirea semnificativă a pragurilor pentru achizițiile de mică valoare, or, aceste achiziții nu se supun prevederilor Legii 131 privind achizițiile publice, și sunt total ne-transparente. Aceste achiziții nu sunt, la moment, nici efectuate prin intermediul sistemului nou Mtender, și nici nu există o obligație a autorităților contractante de a publica contractele de mică valoare în sistem. Astfel, o parte semnificativă a bugetului public este utilizată într-un mod total netransparent, acest tip de achiziții fiind și cel mai des utilizat pentru evitarea unor proceduri transparente, prin divizarea achizițiilor.

În acest context, reiterăm necesitatea asigurării transparenței maxime în utilizarea banilor publici, și, în consecință, solicităm Ministerului Finanțelor să elaboreze și să prezinte spre aprobare Guvernului un proiect de Hotărîre care va înlocui HG 665/2016, prin care achizițiile de mică valoare peste pragul de 50,000 lei să fie în mod obligatoriu efectuate cu respectarea unor minime cerințe de competiție și transparență, indiscutabil prin sistemul MTender.

Totodată, solicităm autorităților publice să respecte, întru totul, legislația privind transparența procesului decizional, iar Guvernul și Parlamentul, să nu permită adoptarea actelor normative/legislative care au fost prezentate spre aprobare cu încălcarea normelor existente.

Semnatari:

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul

Centrul Analitic Independent Expert-Grup

Comunitatea WatchDog.MD

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Fundația Est-Europeană

Institutul pentru Politici și Reforme Europene

Institutul de Politici Publice

Transparency International-Moldova

AO ”Habitat”

Asociația pentru drepturile omului Lex XXI

AO “Părinți Solidari”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*