Declarația Transparency International – Moldova vis-a-vis de monitorizarea alegerilor parlamentare

Transparency International – Moldova îşi exprimă profunda îngrijorare privind gradul de răspîndire a corupției politice în Republica Moldova și superficialitatea cu care unele insituții au monitorizat alegerile Parlamentare din 24 februarie 2019, neținînd cont de contextul desfașurării alegerilor și venind cu concluzii pripite privind rezultatele acestora.

Atenționăm că aceste alegeri au avut loc în condiţii de stat capturat, cînd majoritatea instituțiilor publice relevante a demonstrat fidelitate politică partidului de guvernare, adesea neglijînd rigoriile legale.

Cele specificate mai sunt deosebit de agravante în următorul context:

– Spălarea a cca 22 miliarde USD prin intermediul sistemului judiciar corupt și fraudarea unui miliard USD din sistemul bancar, ambele rezultînd în acumularea unor sume enorme de bani în buzunare private – bani care ușor au putut fi vărsați în campanii electorale pentru a asigura impunitatea și menținerea la putere a persoanelor implicate;

– Multiple iniţiative legislative de legalizare a banilor de provenienţă frauduloasă, de scutire de urmărire penală a persoanelor implicate în furt, de instituţionalizare a unei spălătorii internaţionale de bani prin mecanismul de acordate a cetățeniei contra bani – toate acestea vorbind despre alte intenții decît stabilirea unui stat democratic de drept cu o economie liberă;

– Modificarea sistemului electoral, în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneţia, prin desfășurarea alegerilor într-un singur tur, fără prag minim de participare; prin reducerea duratei campaniei electorale la o lună, împiedicînd o monitorizare autentică din partea societății; prin aplicarea tehnicilor de gerrymandering şi malapportionment în delimitarea circumscripțiilor electorale – toate în beneficiul partidului de guvernare;

– Neglijarea de către autorităţile statului a provenienţei şi legalităţii sumelor enorme de bani vărsate de către fundaţiile liderilor partidelor în scop electoral; ignorarea utilizării abuzive a resurselor administrative, a cazurilor de falsificare a listelor donatorilor partidelor politice şi a susţinătorilor concurenţilor electorali, precum şi neaplicarea sancțiunilor pentru încălcări;

– Eliberarea certificatelor de integritate unor persoane compromise, fapt care a discreditat totalmente ideea sistemului de integritate în sectorul public;

– Persecutarea masivă a oponenților politici, a liderilor locali, a activiștilor civici prin intermediul organelor de drept și mass-media controlată; suprimarea iniţiativelor societăţii civile de a reveni, prin referendum, la sistemul electoral proportional;

– Inducerea în eroare atât a partenerilor de dezvoltare, cât şi a electoratului referitor la menţinerea parcursului european și înțelegeri tacite cu partide anti–europene, inclusiv unul condus de figurantul principal din rapoartele Kroll;

– Lansarea unor proiecte populiste care implică cheltuieli enorme, neasigurate cu mijloace bugetare, care ar putea genera incapacitatea de plată a statului – toate doar de dragul menţinerii la putere.

În ziua alegerilor au fost identificate multiple încălcări, în special, coruperea alegătorilor, transportarea organizată în masă a alegătorilor din Transnistria şi constrîngerea acestora să voteze pentru un candidat anume contra plată, împiedicarea diasporei să voteze în baza pașapoartelor expirate şi să depună contestaţii în acest sens, aplicarea schemelor carusel, semnarea proceselor verbale înainte de închiderea secțiilor de votare, prezenţa în liste a persoanelor decedate.

Porning de la contextul desfășurării alegerilor, subestimarea încălcărilor și fraudelor identificate în ziua alegerilor parlamentare este extrem de periculoasă și ar putea submina viitorul democratic al Republicii Moldova, transformînd–o într-un poligon de experimente nocive care ar putea fi exportate, afectînd democrația și securitatea regională.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*