Monitorizarea politicilor anticorupţie în autorităţile publice centrale: asigurarea accesului la informaţii prin paginile web ale autorităţilor publice, transparenţa în procesul decizional

Republica Moldova a ratificat Convenţia ONU Împotriva Corupţiei (UNCAC) în 2007, fiind în prezent la cea de-a doua rundă de evaluare a implementării unor capitole din Convenţie. În legătură cu aceasta, Transparency International – Moldova a iniţiat o nouă etapă de monitorizare a politicilor publice anticorupţie, scopul căreia este de a analiza cum autoritățile publice centrale (APC) aplică politicile, a identifica eventuale probleme în implementare și elabora propuneri de îmbunătăţire a politicilor, inclusiv a cadrului legal.

Descărcați comunicatul de presă aici

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*