Apel public al 24 de organizații ale societății civile privind respectarea principiilor de transparență și eficiență în utilizarea banilor publici în condițiile pandemiei și consecințelor prognozate ale COVID-19

În contextul stării de urgență și al pandemiei de COVID-19 este important să asigurăm medicii și alte grupuri profesionale care se află în prima linie a luptei cu pandemia, cu toate mijloacele de protecție necesare, iar pacienții cu tratamentul necesar al tuturor bolilor.  În legătură cu aceasta, pentru a lupta cu pandemia de COVID-19 și consecințele ei, la nivel de țară este de o importanță vitală ca autoritățile:

  • să aloce în timp util finanțare suficientă pentru procurarea mijloacelor de protecție, medicamentelor și echipamentelor medicale;
  • să reprioritizeze achizițiile publice, reieșind din necesitățile stării de urgență și sănătății publice, în contextul pandemiei COVID-19 și a crizei economice prognozate;
  • să efectueze achiziții rapide, transparente și eficiente, conform unor proceduri simplificate pentru toate necesitățile urgente în domeniul sănătății.

În afară de aceasta, pentru menținerea încrederii cetățenilor în faptul că autoritățile întreprind toate măsurile posibile pentru salvarea vieților cetățenilor, solicităm transparență și obiectivitate în planificarea și desfășurarea procurărilor urgente. Transparența este o condiție importantă pentru încrederea societății în acțiunile autorităților, precum și pentru reducerea riscurilor de corupție și a creșterii eficienței achizițiilor publice.

Descarcați textul apelului

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*