Apel Public: influențarea Curții Constituționale și acceptarea influențării de către judecătorii ei este inadmisibilă

13 aprilie 2020

Organizațiile societății civile regretă discuțiile președintelui Republicii Moldova cu președintele Curții Constituționale cu privire la o cauză examinată de Curtea Constituțională. De asemenea, suntem îngrijorați că președintele Curții Constituționale a încercat să se justifice în fața președintelui țării și și-a exprimat opinia cu privire la cauza examinată până la emiterea hotărârii Curții. Un asemenea comportament știrbește grav imaginea Curții Constituționale. Solicităm plenului Curții Constituționale să ia o decizie cu privire la această situație și să adopte măsurile care se impun pentru a preveni astfel de situații în viitor. De asemenea, solicităm Președintelui Republicii Moldova, Igor DODON, să înceteze orice acțiuni de ingerință în activitatea Curții Constituționale.

La 2 aprilie 2020, Guvernul Republicii Moldova și-a asumat răspunderea pentru adoptarea Legii nr. 56 privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte normative. Mai mulți deputați au sesizat Curtea Constituțională (sesizările nr. 49a/2020, nr. 51a/2020, nr. 52a/2020 și nr. 53a/2020). Sunt contestate, printre altele, constituționalitatea prevederilor legii care se referă la modificarea politicii bugetar-fiscale prin introducerea unui alt mecanism de calculare a taxelor locale pentru extragerea resurselor minerale utile, prelungirea înlesnirilor la vânzarea produselor din tutun și schimbarea modului de percepere a accizelor în activitatea magazinelor duty-free. La 9 aprilie 2020 Curtea Constituțională a admis sesizările, stabilind examinarea acestora în fond pentru astăzi, 13 aprilie 2020 și decis suspendarea acțiunea întregii Legii nr. 56.

La 10 aprilie 2020, președintele Republicii Moldova a declarat în cadrul unei emisiuni (minutul 3:02) că a discutat cu dl Vladimir ȚURCAN, președintele Curții Constituționale, detalii cu privire la decizia Curții din 9 aprilie 2020. Președintele Igor DODON a declarat că a cerut detalii Președintelui Curții Constituționale cu privire la acest caz, iar ultimul ar fi răspuns că patru judecători constituționali ar fi votat pentru decizia respectivă, iar dânsul ar fi formulat o opinie separată și că ar fi adus argumente că legea contestată este constituțională. În textul deciziei din 9 aprilie 2020 nu se face vreo mențiune despre cum au votat judecătorii Curții Constituționale sau existența opiniei separate. La începutul ședinței de astăzi, făcând referință la unele reacții în spațiul public cu privire la decizia din 9 aprilie 2020, Președintele Curții Constituționale a anunțat despre abținerea sa de la examinarea sesizărilor sus-menționate. Plenul Curții a admis declarația de abținere a judecătorului Vladimir ȚURCAN și respectiv ședința Curții a continuat în lipsa acestuia.

În context, este regretabil că Președintele Republicii Moldova Igor DODON folosește atribuțiile prevăzute de Constituție pentru a discuta cu Președintele Curții Constituționale cu privire la cauzele care sunt în examinare, iar Președintele Curții Constituționale acceptă să informeze Președintele Republicii Moldova despre acestea și să justifice pentru acțiunile pe care le-a luat. Astfel de acțiuni, coroborat cu suspiciunile de numire pe criterii politice a unor judecători ai Curții Constituționale, sunt contrare prevederilor legale și știrbesc din imaginea și încrederea în activitatea Curții Constituționale. Comunicarea judecătorilor constituționali cu părțile și alți actori interesați privind cauzele pendinte este inadmisibilă în orice stat democratic, constituind o ingerință în activitatea Curții Constituționale. Mai mult, în cazul judecătorilor obișnuiți, în Republica Moldova un astfel de comportament poate duce chiar și la demiterea magistratului.

Organizațiile semnatare solicită: 1. Președintelui Republicii Moldova să înceteze orice acțiune de subminare a independenței Curții Constituționale, precum și orice ingerință în activitatea Înaltei Curți. 2. Plenului Curții Constituționale să ia o decizie cu privire la această situație și să adopte măsurile care se impun pentru a preveni situații similare pe viitor.

Organizații semnatare:

  • Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
  • Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE)
  • Asociația Promo-Lex
  • Comunitatea „WatchDog.MD”
  • Transparency International Moldova (TI-Moldova)
  • Centrul de Politici și Reforme (CPR)
  • Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*