Transparency International- Moldova: lupta împotriva corupției în conditiile crizei COVID-19 și altor amenințări globale

Discursul Directorului Executiv al Transparency International – Moldova, Lilia Carasciuc, la reuniunea Grupului de lucru nr.1 al Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic (PaE)

12 iunie, 2020  

Pandemia COVID-19 a afectat enorm eforturile anticorupție din țările Parteneriatului Estic: Corupția se nutrește din turbulențe și tragedii. Pe măsură ce guvernele răspund la izbucnirea coronavirusului (COVID-19), necesitatea de a acționa rapid poate duce adesea la ocolirea normelor și procedurilor care au fost puse în aplicare pentru a reduce corupția.

Pandemia COVID 19 a afectat grav eforturile de prevenire si combatere a coruptiei in tarile PaE:

Recesiunea economică și sărăcirea populației au deschis mai larg mrejele politicienilor populisti și corupți, care vor incerca să cumpere voturile celor saraci cu un pachet de orez, afectând instrumentele democratice de guvernare din țările PE și UE. În unele țări ale PaE, marea parte a suportului financiar acordat întreprinderilor din fonduri de urgență a fost direcționata preponderant către întreprinderile afiliate celor de la putere.

Restricțiile privind desfășurarea manifestărilor publice impuse în timpul pandemiei au descurajat protestele ca modalitate de apărare a drepturilor omului sau de opunere încercărilor guvernantilor de a se abate de la parcursul european;

Autoizolarea în timp de pandemie și concentrarea atenției mass-mediei, cu precădere, asupra sistemului de sănătate au creat condiții propice pentru luarea unor decizii netransparente, tranzacții ascunse, infracțiuni financiare, inclusiv spălări de bani, acorduri de imprumut în detrimental intereselor și securității nationale;

Pandemia a prejudiciat activitatea organelor de drept: secțiile de poliție au fost plasate în carantină; mulți procurori s-au infectat de COVID, investigațiile fiind suspendate; multiple ședințe de judecată pe cele mai răsunătoare cazuri de coruptie au fost amânate –  toate cele sus-menționate asigurând impunitate continuă marilor corupți;

Pentru a preveni răspândirea virusului în sistemul penitenciar, unii deținuți au fost eliberați, printre primii beneficiari ai acestei scutiri au fost persoane implicate în infracțiuni de corupție de rezonanță, iar în unele țări ale PaE deținuții politici sunt ultimii care vor fi luați în considerare;

Deși în unele țări ale PaE au fost create sisteme eficiente de achiziții electronice și, cu venirea pandemiei, s-a reușit atragerea unor donații considerabile de la agenții economici și partenerii de dezvoltare, precum și au fost realocate fonduri imense pentru combaterea CIOVID 19, totuși n-a fost posibil de monitorizat care din aceste resurse au ajuns cu succes la  destinație, iar care s-au sedimentat în buzunare private;

Consultările dintre guverne și ONG, dacă și există, s-au redus la minimum;

Uniunea Europeană și tarile PaE nu trebuie să considere COVID 19 drept un fenomen singular provocat accidental, ci să abordeze această problemă într-un mod sistemic. Schimbările climatice vor intensifica pandemiile, dezastrele naturale și alte situații de forță majoră pe plan mondial, fiind necesară o abordare nouă în combaterea tuturor formelor de coruptie, cu utilizarea tehnologiilor informationale noi și instrumentelor de Guvernare electronică ca elemente-cheie în asigurarea transparenței și a bunei guvernari pe termen mediu si lung.

Pentru a împiedica proliferarea corupției, în special, în conditiile unor eventuale noi pandemii, sunt imperioase următoarele măsuri:

 • instituțiile UE și PaE să intensifice consultarile on-line dintre instituțiile publice si societatea civilă;  
 • să fie încurajată colaborarea dintre OSC și mass-media;
 • să fie digitalizate și securizate mecanismele electorale democratice, referendumurile publice, precum și procesul decizional în cele trei ramuri ale puterii de stat.Transparența și securitatea informațiilor va conta și mai mult;
 • sa fie consolidat și sprijinit Parchetul European;
 • orice sprijin macroeconomic din partea UE să fie condiționat de progresele înregistrate în domeniul reformei anticorupție și a justiției;
 • sa fie consolidate schimbul internațional de informații și colaborarea în prevenirea spălării banilor și a altor infracțiuni financiare;
 • să fie elaborat și adoptat cadrul legal privind circulația criptomonedelor, ca măsură de întărire a securității financiare și bancare regionale; 
 • să sporească transparența în realizarea programelor Golden Visa (Cetatenie prin investitii), în special privitor la foștii și actualii demnitari din tarile PaE;
 • să fie digitalizat și asigurat accesul la informațiile privind activele și veniturile factorilor de decizie de nivel înalt, în special privind activele acestora pe teritoriul UE;
 • sa fie adoptate și aplicate legi similare Actului Magnitsky în țările UE și ale PaE;
 • sa fie antrenate ONG-urile din UE si PaE în procesul de monitorizare a implementării acțiunilor.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*