Monitorizarea politicilor anticorupţie în autorităţile publice centrale

Transparency International – Moldova (TI-Moldova) a inițiat în anul 2020 o nouă etapă de monitorizare a politicilor publice anticorupţie, axată pe aplicarea în autorităţile publice centrale (APC) a politicilor prevăzute în  Convenţia ONU Împotriva Corupţiei (UNCAC): asigurarea transparenţei decizionale; declararea averilor şi intereselor personale; etica şi meritocraţia; tratarea conflictelor de interese; asigurarea funcţionării sistemului de petiţionare, asigurarea accesului la informaţii prin intermediul paginilor web. Activităţile de monitorizare sunt parte a unui proiect susţinut financiar de National Endowment for Democracy.

Scopul monitorizării este de a analiza cum autorităţile publice centrale (APC) aplică politicile anticorupţie, a identifica eventuale probleme şi formula propuneri de îmbunătăţire a politicilor, inclusiv de perfecţionare a cadrului legal.

Raportul integral poate fi accesat aici: Raport generalizat

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*