APEL PUBLIC al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic privind tentativa de uzurpare a puterii de stat de un grup de deputați în parlamentul Republicii Moldova

Constituția Republicii Moldova este Legea Supremă a statului. Nici o lege și nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică;

Facem apel către Parlamentul Republicii Moldova și alți actorii politici să se abțină de la atacuri la adresa Curții Constituționale și a judecătorilor, căci periclitează statul de drept. Constituția Republicii Moldova este legea supremă a societății și a statului, a cărei respectare este o axiomă, iar deciziile Curții Constituționale, inclusiv avizul menționat supra, sunt definitive și nu pot fi supuse niciunei căi de atac.

Constatăm că acțiunile întreprinse de majoritatea parlamentară prin aprobarea Hotărârii Parlamentului privind retragerea votului de încredere dnei Domnica Manole, Președinte și judecător al Curții Constituționale sunt contrare Constituției, Legii privind Curtea Constituțională, Hotărârii Curții Constituționale nr. 8/2013 și constituie toate elementele constitutive ale uzurpării puterii de stat. În același timp, aprobarea în aceeași zi, la diferența de o oră a unei Hotărâri a Parlamentului prin care este numit în funcție un alt judecător la Curtea Constituțională, fiind cunoscute cu bună știință cerințele privind modul de revocare a mandatului unui judecător la Curtea Constituțională, demonstrează intenția majorității parlamentare de uzurpare a puterii de stat.

Susținem decizia Președintelui Republicii Moldova de a convoca Consiliului Suprem de Securitate pentru a fi discutate și luate acțiuni imediate de autoritățile competente care se impun pentru curmarea acțiunilor ilegale împotriva Constituției și puterii de stat.

Solicităm Procurorului General să întreprindă acțiunile necesare pentru a asigura respectarea legii și curmarea acțiunilor ilegale din partea majorității Parlamentului. Considerăm că acțiunile majorității parlamentare constituie elemente constitutive ale infracțiunii de uzurpare a puterii de stat prevăzute de articolul 339 din Codul Penal.

Facem apel către partenerii de dezvoltare și misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova, Consiliul Europei și delegației Uniunii Europene în Republica Moldova să reacționeze prompt la aceste acțiuni de uzurpare a puterii în stat și de încălcare flagrantă a Constituției Republicii Moldova, în special în partea ce ține de independența Curții Constituționale.

Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic a fost creată în anul 2011 și în acest moment are 95 de organizații membre, 7 dintre acestea constituind organizații-umbrelă pentru alte peste 255 de organizații. Misiunea Platformei este de a consolida procesul de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și monitorizare pentru implementarea Acordului de Asociere dintre RM-UE și a altor documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic și relația RM-UE.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*